تعداد 4347 مورد یافت شد

قافلۀ عشق

قافلۀ عشق عازم سفر تاریخ شد. خ تاریخ طبری (ترجمۀ فارسی)، ج 7، ص 2972)، اکنون بنگر حیرت عقل را و جرأت عشق را! بگذار عاقلان ما را به ماندن بخوانند. ... ماندن بخوانند. پاسخ امام در جواب اینان پاسخی است که عشق به عقل می دهد؛ اگرچه عقل نیز اگر پیوند خویش را با سرچشمۀ عقل ... امام در جواب اینان پاسخی است که عشق به عقل می دهد؛ اگرچه عقل نیز اگر پیوند خویش را با سرچشمۀ عقل نبریده باشد، بی ... به عقل می دهد؛ اگرچه عقل نیز اگر پیوند خویش را با سرچشمۀ عقل نبریده باشد، بی تردید عشق را تصدیق خواهد کرد. عجبا! ... او امان نامه می فرستند، مگر جز در پناه حق نیز مأمنی هست؟ عقل را ببین که چگونه در دام جهل افتاده است! و عشق را ببین که ...

اروپای امروز

‏آلات و ادوات و اختراعات محیِّ العقولی که خداوند نصیب اروپای امروز کرده،‏‎ ‎‏اگر به طور عقل و در تحت پرچم دین الهی اداره می شد، عالم یکپارچه ... و خلاف نظام مدینه‏‎ ‎‏فاضله به کار برده می شود. شرح جنود عقل و جهل ص ...

بُتِ یکدانه

خُرّم آن روز که ما عاکف میخانه شویماز کف عقل بُرون جَسته و، دیوانه شویم[1]بشکنیم آینه‌ی‌ فلسفه و ... ز همه دانه رهاتا مگر بسته‌ی‌ دام بُت یکدانه شویممستی‌ عقل ز سر بُرده و، آییم به خویشتا بهوش از قدح باده‌ی‌ مستانه ...

میزان تأثیر زمان و مکان در اجتهاد

میزان تأثیر زمان و مکان در اجت و مفاسد از درگاه الهی صادر شده است. در نتیجه اگر در موردی عقل به وجود مصلحت الزامی در عملی پی ببرد کشف می کند که در آن ... کشف می کند که در آن مورد وجوب شرعی نیز وجود دارد. و اگر عقل به وجود مفسدۀ بلامعارض با مصلحت اقوی از آن در عملی پی ... و احراز نبود هیچ مصلحتی که با آن مفسده معارضه نماید برای عقل انسان مقدور نیست. برای عقل انسان امکان ندارد بدون دریافت ... با آن مفسده معارضه نماید برای عقل انسان مقدور نیست. برای عقل انسان امکان ندارد بدون دریافت از منبع وحی بر مصالح و ... است ـ احاطه دارد. 5 ـ قاعدۀ «ما حکم به الشرع حکم به العقل، و ما حکم به العقل حکم به الشرع» صحیح است و معنی آن این ...

مقالۀ پنجم در شرح اجمالی از بعض الفاظ حدیث شریف

تا آن جا که مقصود وَ الجَهلَ وَ جُندَهُ تَهتَدُوا» یعنی بشناسید عقل و جند او را و جهل و جند او را، تا هدایت پیدا کنید. و از‎ ... را، تا هدایت پیدا کنید. و از‎ ‎این جا معلوم شود که معرفت عقل و جهل و جنود آنها مقدمه ای برای هدایت‎ ‎است و این هدایت، ... اُسِّ اساس آن است. و این که این معرفت نتیجۀ معرفت عقل و جهل و جنود آنها است، برای آن‎ ‎است که، تا معرفت به ... ‎به حضرت هویّت، بی مرآت کثرت حاصل نشود الاّ به شناختن جنود عقل و‎ ‎جهل. «قالَ سَماعَةُ: فَقُلتُ: جُعِلتُ فِداکَ ... مگر آنچه تو به ما معرّفی فرمایی. بدان که معرفت عقل و جهل و جنود آنها، از مختصات علوم غیبیّه الهیّه و‎ ...

علت اختلاف در اتحاد عقل فعّال با نفس

‏‏علت اختلاف در اتحاد عقل فعّال با نفس‏ ‏‏به نظر می رسد که هر کدام از دو گروه در ... چون این شدنی نیست؛ حرف قائلین به اتحاد این‏‎ ‎‏نیست که عقل فعّال با نفوس، وحدت تقابلی عددی دارد، بلکه وحدت آن، غیر ... ‎‏وحدت، وحدت عددی تقابلی نیست تا اتحاد محال باشد، و وحدت عقل فعّال،‏‎ ‎‏وحدت عددی تقابلی نیست، بلکه از سنخ وحدتی است ... قضیه است که انسان از ضیق خناق و تنگی عبارت و‏‎ ‎‏نابینایی عقل می گوید: وجود واجبی، وجود أولی و اعلی است.‏ ‏‏‎[[page ... علیت نرسیدن و بی خبری از‏‎ ‎‏حقیقت است، انسان همین که عالم عقل و عالم طبیعت را گفت، گمان می کند بالای‏‎ ‎‏این عالم به ...

مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین عباسعلی عمید زنجانی

حجة الاسلام والمسلمین عباسعلی عمید زنجانی * به نظر جناب عالی عقل چه نسبتی با حکومت اسلامی دارد و آیا بین جایگاه عقل در ... عالی عقل چه نسبتی با حکومت اسلامی دارد و آیا بین جایگاه عقل در دولت های اسلامی و غیر اسلامی تفاوتی وجود دارد؟ برای ... برای شروع اشاره ای به این نکته لازم است که آیا مراد از عقل، عقل عملی است یا عقل نظری؟ و هر کدام چه آثاری را به ... شروع اشاره ای به این نکته لازم است که آیا مراد از عقل، عقل عملی است یا عقل نظری؟ و هر کدام چه آثاری را به دنبال ... به این نکته لازم است که آیا مراد از عقل، عقل عملی است یا عقل نظری؟ و هر کدام چه آثاری را به دنبال دارد؟ عقلانیت به ...

حجة الاسلام والمسلمین عباسعلی عمید زنجانی

حجة الاسلام والمسلمین عباسعلی عمید زنجانی * به نظر جناب عالی عقل چه نسبتی با حکومت اسلامی دارد و آیا بین جایگاه عقل در ... عالی عقل چه نسبتی با حکومت اسلامی دارد و آیا بین جایگاه عقل در دولت های اسلامی و غیر اسلامی تفاوتی وجود دارد؟ برای ... برای شروع اشاره ای به این نکته لازم است که آیا مراد از عقل، عقل عملی است یا عقل نظری؟ و هر کدام چه آثاری را به ... شروع اشاره ای به این نکته لازم است که آیا مراد از عقل، عقل عملی است یا عقل نظری؟ و هر کدام چه آثاری را به دنبال ... به این نکته لازم است که آیا مراد از عقل، عقل عملی است یا عقل نظری؟ و هر کدام چه آثاری را به دنبال دارد؟ عقلانیت به ...

صادر نخستین از منظر امام خمینی

صادر نخستین از منظر امام خمینی و فصل کرده اند. فلاسفه یونانی و به تبع آنان فلاسفه اسلامی، عقل اول را صادر نخست از مبدأ فیض می دانند در حالی که اهل ... قابل پیش بینی این است که ایشان مانند فیلسوفان، صادر اول را عقل اول می داند؛ دیگر اینکه طبق مشرب عرفا، صدور مشیت مطلقه ... فعلی که منشأ صدور کثرات در عالم خلق شد همان فیض مقدس است و عقل اول نخستین تعین عقلی این تجلی می باشد. واژگان کلیدی: ... در عالم خلق شد همان فیض مقدس است و عقل اول نخستین تعین عقلی این تجلی می باشد. واژگان کلیدی: عقل اول، هویت غیبیه، ... عقل اول نخستین تعین عقلی این تجلی می باشد. واژگان کلیدی: عقل اول، هویت غیبیه، فیض اقدس، اسم اعظم، فیض مقدس، انسان ...

امام خمینی(س) و نگاهی اجمالی به مقوله اخلاق

مریم کاظمی دانش و بینش داشتند. ایشان معتقدند که ارزش های کلی اخلاقی را می توان با عقل فهمید و اثبات کرد. فطرت الهی آدمی را قبول دارند و در این ... مقصود از خیر و شر است که در این حدیث شریف، یکى را وزیر عقل و دیگرى را وزیر جهل قرار داده. پس باید دانست که مقصود، ... اشاره به آن مى‏آید؛ زیرا که نه تناسب با وزارت و نه جُندیّت عقل دارد. پس مقصود از آن را توان گفت که حقیقت فطرت است که در ... مخموره است، و شر عبارت از فطرت محجوبه است.» (شرح حدیث جنود عقل و جهل: صص 76-77) بنابراین حضرت امام (س) انسان را دارای ... دانند و سمت تخصص در آن براى خود قائلند.» (شرح حدیث جنود عقل و جهل، متن، ص: 71) از دقت در آثار حضرت امام برداشت می ...

صفحه 11 از 435 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >