تعداد 13382 مورد یافت شد

شرح دعاسحر3/ ذکر همراه با عمل

به مناسبت ماه مبارک رمضان و تق رحمت و رأفت باید در رفتار انسان نمودار باشد زیرا خدا عملکرد انسان را می بیند. باید با عمل از خدا درخواست داشته ... نمودار باشد زیرا خدا عملکرد انسان را می بیند. باید با عمل از خدا درخواست داشته باشیم. پس اگر خدا چیزی به ما نداد ...

پایان نامه «ع‍م‍ل و ف‍ک‍ر س‍ی‍اس‍ی ح‍س‍ن آی‍ت » به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د «ع‍م‍ل‌ و ف‍ک‍ر س‍ی‍اس‍ی‌ ح‍س‍ن‌ آی‍ت‌» به قلم "زهرا ...

آقای حاج سیداحمد خمینی در نامه ای نتیجه مذاکرات آقایان امامی کاشانی و محتشمی را در مورد نحوه برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات به ...

آقای حاج سیداحمد خمینی در رساندند. امام فرمودند: «طبق آنچه ذکر شده است باید عمل شود، مسامحه جایز نیست ...

مسئولان کمیته امداد امام خمینی آقایان کروبی، عسگر اولادی، شفیق، حیدری و نیری با امام خمینی دیدار کردند. امام فرمودند: «کمیته امداد باید به صورت ...

مسئولان کمیته امداد امام خمین دیدار کردند. امام فرمودند: «کمیته امداد باید به صورت مستقل عمل کند تا بتواند به دور از تشریفات اداری به مردم مستضعف ...

اعضای شورای محلی اسلامی توزیع کالا در تهران کارکنان مرکز تحقیقات مخابرات با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی برای حاضران دربارة اخلاص در عمل و ...

اعضای شورای محلی اسلامی توزیع خمینی دیدار کردند. امام خمینی برای حاضران دربارة اخلاص در عمل و لزوم داشتن انگیزه الهی در همه امور سخنانی ایراد ...

صفحه 8 از 1339 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >