تعداد 19 مورد یافت شد

چشم بیمار

من به خال لبت، ای‌ دوست! گرفت از بُتکده یادی‌ بکُنممن که با دست بت میکده بیدار شُدم.1- غزل «چشم بیمار»، نخستین غزلی بود که پس از عروج ملکوتی حضرت ... که با دست بت میکده بیدار شُدم.1- غزل «چشم بیمار»، نخستین غزلی بود که پس از عروج ملکوتی حضرت امام(س) و در کوران ... شیفتگان سوگمند شد، از همین رو بیشترین اقتفاءها از این غزل در دست می باشد؛ بنده، افزون بر سیصد اقتفاء و تضمین از ... در دست می باشد؛ بنده، افزون بر سیصد اقتفاء و تضمین از این غزل مشاهده کرده ام؛ محمود شاهرخی، محمد علی مردانی، جمالی، ... یک مجموعه شعر مستقل را سامان دهد.شروح و تفاسیر بسیاری بر غزل «چشم بیمار» نگاشته شده است، از جمله این بی بضاعت، رساله ...

خلوتگه عُشّاق

فرُّخ آن روز، که از این قفس آ سببی‌ ساز که ارشاد شوم.فروردین 13641- حافظ با وزن و سیاق غزل بالا و غزل پیشین:خرّم آن روز، کزین منزل ویران برومراحت ... که ارشاد شوم.فروردین 13641- حافظ با وزن و سیاق غزل بالا و غزل پیشین:خرّم آن روز، کزین منزل ویران برومراحت جان طلبم، و ...

پرتو حُسن

خواست شیطان بد کند با من، ولی را بُرهان حیران‌ساز تو، حیران نمود.فروردین 13661- این غزل که ملهم از آیات 35 و 36 سوره ی بقره و برخی دیگر از آیات ... ی بقره و برخی دیگر از آیات قرآن کریم است، مضامین بلند غزل خواجه را تداعی می کند که فرمود:از ازل، پرتو حسنت ز ...

جلوه ی جمال

کوتاه سُخن که یار آمدبا گیسو عذار آمدوان عیسی روزگار آمد.2- گفتنی است که امام(س)، این غزل را بیست و نهم شعبان 1405 و در مطلع رمضان سروده اند ... شعبان 1405 و در مطلع رمضان سروده اند مضامین شورانگیز این غزل مبیّن شور و اشتیاق آن بزرگ نسبت به ایّام و آنات ...

حُسن ختام

ألا یا أیُّها السّاقی‌! ز می‌ برگو: ببین حُسن ختامم را!29 دی‌ 13671- «حسن ختام» دومین غزل منتشر شده پس از ارتحال حضرت امام(س) بود، بدین سبب – پس ... میخانه جامم رانوشتم بر در دیر مغان، شرح پیامم را ...این غزل را حضرت امام بر حاشیه روزنامه ای که با عنوان رسا و درشت ...

رُخ خورشید

عیب از ما است، اگر دوست ز ما از حق (ناصر) از خویشتن (منصور) دم می زنند!، معظمٌ له در غزل «دعوی اخلاص» فرموده است:بر فراز دار فریاد «اناالحق» می ... «اناالحق» می زنی!مدعی حق طلب! انّیّت و اِنّا چه شد؟3- این غزل، موّشح است بنام نوه ی کوچک حضرت امام(س): علی ...

کاروان عشق

پریشان حالی‌ و درماندگی‌ّ ما نمی‌‌دانی‌.اسفند 13651- مولانا، با همین وزن و سیاق چند غزل دارد، از جمله:سحرگه گفتم آن مه را که، ای من جسم و تو ...

باده ی عشق[136]

من خراباتیم، از من سُخن یار م جهاندیده و هُشیار مخواه[1]19 دی‌ 13651- آقای مردانی، این غزل را تضمین کرده است، واپسین بند آن چنین است:نام جانبخش ...

مِی چاره ساز

ساقی‌! به روی‌ من درِ میخانه کنبرگ صبوح ساز و، قدح پر شراب کن.خواجه ی شیراز نیز، دو غزل با مطلعهای زیر دارد:صبح است، ساقیا! قدحی پر شراب کندور ...

جامه دران

من خواستار جام می‌ از دست دلب چشم مست و می صاف بی غشم.2- آقای مردانی با تضمین غزل «جامه دران» مخمّسی ساخته با مطلع زیر:تا از حریر عشق، ... و فراقش مخیّرم ...آقای جعفر روئیا در اقتفاء به جامه دران غزلی ساخته با مطلع زیر:باشد هوای کوی تو، مستانه در سرمیک دم ...

صفحه 1 از 2 1 | 2