تعداد 4 مورد یافت شد

شعر امام و تاثیر آن بر ادبیات معاصر

سید موسی حسینی کاشانی شعر محم راحل در زمینه سرایش برداشت و عاشقان را بی‌قرار خود نمود، غزلی بود که بلافاصله پس از ارتحال ایشان در اختیار دوستداران ... طبعی روان داشته و مضامین زیبای عرفانی را چه نیکو در قالب غزلی بیان نموده است. البته این‌که امام راحل عظیم الشان را یک ... به حساب می‌آید.. مجموعه شعرهای امام‌(س) از نظر قالب شامل غزل ، قصیده، رباعیات، مسمط ها، ترجیعات و تعدادی قطعه و اشعار ... مسمط ها، ترجیعات و تعدادی قطعه و اشعار پراکنده است غزلیات ایشان که قسمت زیادی از دیوان ایشان را تشکیل می‌دهد در ... او نزدیک‌‌تر است تا به سعدی و... در بعضی از موارد در غزلیات خویش حتی وزن و قافیه و ردیف را از شاعران دیگر گرفته و ...

رعایت آداب معاشرت در رفتار و گفتار حضرت امام(س)

در معاشرت‌ها، می‌توان به بهره‌ و لطافت روحانی در معاشرت بعضی اوقات که خدمت امام می رسیدم، غزل هایی را که به نظرم زیبا بود برایشان می خواندم. مثلاً: ... غزل هایی را که به نظرم زیبا بود برایشان می خواندم. مثلاً: غزلی را در روزنامه می دیدم و به نظرم می رسید که غزل زیبایی ... مثلاً: غزلی را در روزنامه می دیدم و به نظرم می رسید که غزل زیبایی است، آن را می خواندم و می دیدم که ایشان با چه شوق ...

نشاط در مبانی عرفانی

از دیدگاه عارفان مسلمان اضطرا ابدی سفر می کنم. (صحیفه امام؛ ج 21، ص 450) امام در این غزل ذیل درد و غصه را ابراز عشق و اشتیاق به محبوب دانسته، و ... از تو ترک جفا نمی خواهم (دیوان امام؛ ص 160) امام در غزلیات عرفانی خود، گفته های فیلسوف و صوفی و درویش و شیخ را ... از زبان بیهش و مستانه نیست (همان؛ ص 71) در این بخش از غزل عرفانی امام، روح انسان به سوی حق و حقیقت گرایش دارد و ...

مهربانی امام با همسایگان در زمان سکونت در قم

جلیل تجلیل در سال 1313 در خوی از ترکیبات‌شان استفاده می‌فرمودند که در این رابطه: این غزل مولوی در باب دیوان شمس، در ذهن من تداعی کرد: مرده بدم ...