تعداد 73 مورد یافت شد

نقد قرائت پیوندهای ذهنی و عینی حکومت دینی و فاشیسم

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏نقد قرائت پیوندهای ذهنی و عینی حکومت دینی و فاشیسم‏ ‏‏ ‏ ‏‏داود مهدوی زادگان‏ ‏‏ ‏ ‏‏یکی از مباحث ... دگراندیشان، تولید ذهنیت رابطۀ وثیق میان «حکومت دینی» و «فاشیسم» است. برداشت رایج آنان بر وجود یک نوع سنخیّت میان این ... اصلی در این گفتار، نقد و بررسی سرمشق «ارتباط حکومت دینی و فاشیسم» است. آیا حقیقتاً چنین ارتباطی امکان دارد یا خیر؟ فرض ... اشکال‏‏ ‏ ‏‏گویندگان «پیوند ماهوی میان حکومت دینی و فاشیسم» مدعی اند که بسیاری از عناصر و اوصافی که برای حکومت ... های دینی، در وقتی درست است که همان مطالعات جامعه شناختی فاشیسم، در مورد هر یک از حکومت های دینی، انجام شود. صرف ...

نقد قرائت پیوندهای ذهنی و عینی حکومت دینی و فاشیسم

نقد قرائت پیوندهای ذهنی و عینی حکومت دینی و فاشیسم داود مهدوی زادگان یکی از مباحث مهمّ اخیر ... دگراندیشان، تولید ذهنیت رابطۀ وثیق میان «حکومت دینی» و «فاشیسم» است. برداشت رایج آنان بر وجود یک نوع سنخیّت میان این ... اصلی در این گفتار، نقد و بررسی سرمشق «ارتباط حکومت دینی و فاشیسم» است. آیا حقیقتاً چنین ارتباطی امکان دارد یا خیر؟ فرض ... طرح اشکال گویندگان «پیوند ماهوی میان حکومت دینی و فاشیسم» مدعی اند که بسیاری از عناصر و اوصافی که برای حکومت ... های دینی، در وقتی درست است که همان مطالعات جامعه شناختی فاشیسم، در مورد هر یک از حکومت های دینی، انجام شود. صرف ...

نقد قرائتِ پیوندهای ذهنی و عینی حکومت دینی و فاشیسم

‏‏ ‏ ‏‏نقد قرائتِ پیوندهای ذهنی و عینی حکومت دینی و فاشیسم‏ ‏‏حجةالاسلام داود مهدوی زادگان‏ ‏‏ ‏ ‏‏یکی از مهم ... روشن فکری، تولید ذهنیت رابطۀ وثیق میان حکومت‏‎ ‎‏دینی و فاشیسم است. به عقیده اینان بسیاری از عناصر و اوصافی که برای ... در ادامه مقاله با اشاره به نظریات مختلف دربارۀ پیدایش فاشیسم، تحلیل‏‎ ‎‏مرام نامۀ فاشیسم، و مخالفت های فاشیسم با ... به نظریات مختلف دربارۀ پیدایش فاشیسم، تحلیل‏‎ ‎‏مرام نامۀ فاشیسم، و مخالفت های فاشیسم با لیبرالیسم، به نقد مشابهت های ... پیدایش فاشیسم، تحلیل‏‎ ‎‏مرام نامۀ فاشیسم، و مخالفت های فاشیسم با لیبرالیسم، به نقد مشابهت های ماهوی بین‏‎ ‎‏حکومت ...

مردم مرا دوست دارند

‏‏مردم مرا دوست دارند‏ به نظرم می رسد که فناتیسم است و فناتیسمی‏‎ ‎‏خطرناکتر از فاشیسم. در حقیقت عدۀ زیادی هستند که تهدید فاشیسم را در ... ‎‏خطرناکتر از فاشیسم. در حقیقت عدۀ زیادی هستند که تهدید فاشیسم را در ایران‏‎ ‎‏می بینند و یا حتی عقیده دارند که در ... را در ایران‏‎ ‎‏می بینند و یا حتی عقیده دارند که در ایران فاشیسم حاکم است.‏‏]‏ ‏‏جواب: نه، به فاشیسم ربطی ندارد. به ... دارند که در ایران فاشیسم حاکم است.‏‏]‏ ‏‏جواب: نه، به فاشیسم ربطی ندارد. به فناتیسم (هم) ربطی ندارد. من تکرار می ... اسلام عدالت است. در اسلام دیکتاتوری بزرگترین‏‎ ‎‏گناه است. فاشیسم و اسلام دو تضاد غیر قابل سازش اند. فاشیسم، در غرب در ...

بنیانگذار جمهوری اسلامی برای پشتیبانی از جنبش های مردمی، چه ملاک هایی را در نظر می گرفتند؟ برای ایشان شرط اصلی در پشتیبانی خود تقارن فکری و خطی ...

امام خمینی(ره) در وصیتنامه خود های جائر بنام اسلام ظلم کنند یا بنام کمونیسم، لیبرالیسم، فاشیسم یا هر مکتب دیگر.از سوی دیگر نظام سیاسی امام ...

امام خمینی در چالش با فاشیسم و سکولار لیبرالیسم

‏امام خمینی در چالش با فاشیسم و سکولار لیبرالیسم ‏‏دکتر مصطفی مصلح زاده‏ ‏‏ ... را برمی شمارد: توماس هابز، و انسان شناسی‏‎ ‎‏مبتنی بر فاشیسم، لیبرالیسم لائیک و اسلام. آن گاه به طرح این پرسش می ... ‎‏هم به دلیل تفسیر مفهومی کلمۀ مطلقه در بیان فقهاء با فاشیسم در مغایرت آشکار‏‎ ‎‏است، و چنان که امام راحل اشاره ...

مصاحبه امام با خبرنگار مشهور ایتالیایی

اوریانا فالاچی(۲۹ ژوئن ۱۹۲۹- شهر درگذشت. وی در دوران جنگ جهانی دوم به عنوان یک چریک ضد فاشیسم فعالیت می‌کرد. آنچه بیش ازهر چیز به معروفیت وی کمک ... و من اصلًا هیچ خطرى در این، احساس نخواهم کرد. شما خطر فاشیسم را در ایران امروز مى ‏بینید؟هیچ، ابداً همچو خطرى ... بزرگ است پیش ملت ما. و هیچ همچو خطرى نیست پیش ما. در این فاشیسم جنبه مردمى و توده‏اى‏ اش قوى است. در ایتالیا- که ما ...

جلد اول ـ مبانی کلامی (حکومت اسلامی)

دین و نظام سازی / سید مسعود آق / محمدرضا مصطفی‌پور پیوندهای ذهنی و عینی حکومت دینی و فاشیسم / داود مهدوی زادگان نظام‌سازی شریعت و فقه از منظر ...

ملاک های امام برای پشتیبانی از جنبش های مردمی چه بود؟

سرویس پرسش و پاسخ پرتال امام خ های جائر بنام اسلام ظلم کنند یا بنام کمونیسم، لیبرالیسم، فاشیسم یا هر مکتب دیگر. از سوی دیگر نظام سیاسی امام ...

امام خمینی در چالش با فاشیسم و سکولارلیبرالیسم

امام خمینی در چالش با فاشیسم و سکولارلیبرالیسم مصطفی مصلح‏ زاده دیدگاه ها دربارۀ ... نظریه پردازانی دانست که پایه های انسان شناسانۀ anthropologyفاشیسم را بنا نهاد، زیرا او معتقد بود که «انسان گرگ انسان ... زیرا همان طور که در بحث انسان شناسی بیان شد، اسلام بر خلاف فاشیسم به انسان خوشبین است و او را نیک سرشت می داند و برای ... بیان می کنیم. تئوری حکومت دینی در مورد «انسان» نه مثل فاشیسم «بدبین» است و نه مثل لیبرالیسم آن‏چنان «خوشبین» است ...

صفحه 1 از 8 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8