تعداد 3 مورد یافت شد

من این مطلب را نگفته ‏ام

در قضیۀ فلسطین اولین فتوا در حمایت از حرکت فلسطین را امام دادند. بر اساس آن فتوا ... فتوا در حمایت از حرکت فلسطین را امام دادند. بر اساس آن فتوا مقلدین ایشان می‏ توانستند از وجوه شرعیه (زکات و صدقات) ... فلسطینیان کمک بکنند. فلسطینی‏ ها وقتی فهمیدند امام چنین فتوایی داده ‏اند عده ‏ای از طرف سازمان «الفتح» به نجف آمدند ... ‏اند عده ‏ای از طرف سازمان «الفتح» به نجف آمدند که هم این فتوا را بگیرند و هم با امام مصاحبه ‏ای انجام دهند. امام ... و هم با امام مصاحبه ‏ای انجام دهند. امام فرمودند همان فتوا را بگیرند. آقای حاج شیخ محمد صادقی تهرانی که رابط این ...

رفتار های اعتدالی امام

آیت الله ناطق نوری در بیان خاط اما امام اجازه نمی‌داد.اگر [امام خمینی] برای قیام مسلحانه فتوا می‌داد اتفاق بدی می‌افتاد. آنچه الان در کشو‌رهای همسایه ...

خاطرات نزدیکان حضرت امام از ورود ایشان به نجف

شنیدن و مطالعه تاریخ از زبان و کودتا سر علمای نجف کلاه رفته بود، زیرا قبلاً آیت الله حکیم فتوا داده بود که کمونیست یک مکتب الحادی است. این فتوا در همه ... الله حکیم فتوا داده بود که کمونیست یک مکتب الحادی است. این فتوا در همه جای عراق پخش شده و حتی جملاتی از آن را بر روی ... بود و در اصلاحات اجتماعی نظر به مکتب سوسیالیستی داشت و فتوای آیت الله حکیم در تضعیف او نقش به سزایی ایفا کرد . اما ...