تعداد 1810 مورد یافت شد

برای اساتید خود ارزش والایی قائل بودند

در کمتر جلسه ای بود که امام از اساتید خود یاد نکنند. ایشان ...

کتاب ایام غربت منتشر شد

کتاب ایام غربت، خاطرات فرشته اعرابی و فاطمه طباطبایی، در ...

نگاه پر محبت

وجود امام دنیایی از عاطفه بود. نگاه ایشان آنقدر پرمحبت بود و ...

واکنش امام خمینی به خبر ربودن امام موسی صدر

خانم فرشته اعرابی، نوۀ امام خمینی خاطرات خود را از شهریور ...

احمد آقا درس ایثار را از امام آموخت

فرشته اعرابی: تعمق در سیره نظری و عملی علما و ابرار و ...

روزه های قضا شده

ایشان مقید بودند و حکم ایشان هم این بود که روزه های قضا شده ...

قرآن را برندارید

امام حاضر نمی ‏شدند به خاطر همدردی با مردم به پناهگاهی که ...

مگر خودتان حرف ندارید؟

هیچ وقت ندیده‏ام آقا از من توقعی داشته باشند. توقع ایشان از ...

صفحه 1 از 181 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >