تعداد 9 مورد یافت شد

بیداری اسلامی ثمره فرهنگ سازی امام خمینی است

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب می کرد، از بین رفت. قیام‌های مصر، تونس و بحرین، ثمره فرهنگسازی امام خمینی(س) است الراشد نهضت امام خمینی را ... دانست و افزود: قیام‌های مصر، تونس، یمن و بحرین، نتیجه فرهنگسازی امام خمینی است که با پیروزی انقلاب اسلامی، فرهنگ ...

مجله کودک 461 صفحه 13

محله دیگر هم داشته باشم؟ آیا هم مال مردم است. ما متأسفانه به دلیل اینکه به نحو مطلوب فرهنگسازی نشده است ممکن است هنوز عدهای چنین حسی را داشته ... همانطور که گفتم متأسفانه یکی از کارهایی که خوب صورت نگرفته فرهنگسازی در این مورد بوده است، وظیفهای که به عهده خیلی از ...

ابتکار امام در تاسیس جمهوری اسلامی

پرتال امام خمینی(س): در 12فرور شود. آزادی صد در صد است و این نیاز دارد تا در زمینه آزادی، فرهنگسازی شود. آزادی در چارچوب قانون معنی می دهد. بنابراین ... شود. آزادی در چارچوب قانون معنی می دهد. بنابراین باید فرهنگسازی صورت گیرد. آن مقدار که ظواهر آزادی هست مثل ... توان گفت با معیارهای جهانی دستاورد داریم، اما هنوز نیاز به فرهنگسازی وجود دارد تا جلوی سواستفاده ها گرفته شود. در مورد ... و ازدواج جوانان ادامه دارد. حل این مشکلات نیاز به زمان، فرهنگسازی و تلاش مضاعف دارد. آقای دکتر انقلاب اسلامی ایران ...

مجله کودک 498 صفحه 14

ه بزرگتر و خوشرنگتر و خوشگلتر در زمینه غذای سالم داشته باشند و خلاصه اینکه نیاز به یک فرهنگسازی اجتماعی در این زمینه به شدت احساس میشود. در ...

مجله کودک 462 صفحه 12

است. غنچههای شهر، کانون مادر و زندگی خود تغییر داد و با فرهنگ خودمان سازگارش کرد. در مورد فرهنگسازی هم که شاید نیازی نباشد ماهوارهها بر پایه اندازه ...

مجله کودک 462 صفحه 13

صحبت کنیم چراکه همه ما به لزوم محض نشستن در یک ماشین به طور ناخودآگاه آن را میبندید. باید فرهنگسازی کرد. وقتی باور همه ما این باشد که شهر خانه همه ما ...

مجله نوجوان 132 صفحه 5

بساز!خب این حسن بسیاربزرگی بو اکثرسرمایه گذاران به مسائل مالی کارتوجه دارند. اصلاً فرهنگسازی ،کاربسیارمشکل و پرهزینه ای است. من واقعاً کوتاهی ... هم به این امرخیلی کم توجهی شده است.البته دربحث فرهنگسازی فقط دولت مقصرنیست.بخشهای فرهنگی درقالبهای ...

مجله نوجوان 194 صفحه 14

هم متنفرند و شما ریشه کن بشود و چه جایی بهتر از سریال تلویزیون و رسالت فرهنگسازی‏اش و اینها. در سریالهای تلویزیون همانطور که ...

مجله نوجوان 125 صفحه 7

چه هیجانی به این قصه‏ها گو می‏برند، باید در این زمینه دقت کنند. لیلی رشیدی: اصلاً فرهنگسازی در این زمینه چیزی نیست که از دست من بربیاید. فرهنگ ...