تعداد 3 مورد یافت شد

مجله کودک 294 صفحه 19

شیمیایی و بیولوژیکی هم بسازد . ازاین به بعد نگاهها بیش از پیش به سوی فعالیت های بیش از پیش به سوی فعالیت های هسته ای ایران جذب شد ... بعد نگاهها بیش از پیش به سوی فعالیت های بیش از پیش به سوی فعالیت های هسته ای ایران جذب شد . در حالی که فعالیت های ... از پیش به سوی فعالیت های هسته ای ایران جذب شد . در حالی که فعالیت های معمول اتمی در مراکز اتمی ایران انجام می شد ... در ایران ، تعهد روسیه برای تأمین سوخت نیروگاه اتمی بوشهر و فعالیت های اتمی ایران در نطنز و اراک را دلیل غیر صلح آمیز ... های اتمی ایران در نطنز و اراک را دلیل غیر صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی ایران می دانند . پس از آن مذاکرات بین ایران ...

مجله کودک 294 صفحه 6

شیر خدا علی(ع) حسین احمدی پیچی میلادی متوجه شدند که در مغز ، قسمت های مختلفی برای انواع فعالیت های یادگیری وجوددارد . [[page 6]] ...

مجله کودک 294 صفحه 18

دو هفته ی گذشته برایتان نوشتیم از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در حالی که کشور ما فعالیت های اتمی خود را زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی ...