تعداد 38 مورد یافت شد

بانوان عضو مؤسسه 12 فروردین قم و تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به جنایات رضاخان و محمدرضا پهلوی درباره زنان به بیداری اسلامی ...

بانوان عضو مؤسسه 12 فروردین ق و محمدرضا پهلوی درباره زنان به بیداری اسلامی بانوان و فعالیت ارزشمند بانوان در عرصه‏های مختلف از فعالیت‏های آنان ... اسلامی بانوان و فعالیت ارزشمند بانوان در عرصه‏های مختلف از فعالیت‏های آنان تشکر کردند. امام با اشاره به کنفرانس کشورهای ...

* در پاسخ به پیام تبریک آقای یاسرعرفات رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین به محضر امام خمینی به مناسبت عید سعید فطر، امام پیام تشکری برای وی ارسال داشتند و ...

* در پاسخ به پیام تبریک آقای ی خمینی دیدار کردند. امام خمینی با توجه به شرایط حساس کشور و فعالیت‏های ضدانقلاب در داخل و خارج و فعالیت‏های منافقین در ... به شرایط حساس کشور و فعالیت‏های ضدانقلاب در داخل و خارج و فعالیت‏های منافقین در ایجاد رعب و وحشت فرمودند: «من متأثرم ...

* امام خمینی، آقای سید رضا برقعی را به عنوان نماینده خود برای رسیدگی به مشکلات مذهبی ایرانیان قطر به آنجا اعزام فرمودند. * امام خمینی مأموریت آقای ...

* امام خمینی، آقای سید رضا برق خمینی فرمودند: «روحانیون در طول تاریخ مقدم بر دیگران در فعالیت [ضداستبدادی و ضداستعمار] بودند و قلم های فاسد، این ... فعالیت [ضداستبدادی و ضداستعمار] بودند و قلم های فاسد، این فعالیت روحانیون را سرپوش کرده است که هیچ؛ شاید گاهی هم ...

امام خمینی با پیشنهاد آقای میرحسین موسوی نخست وزیر درباره نحوة فعالیت‏های اقتصادی و خدماتی بنیاد مستضعفان موافقت کردند.

امام خمینی با پیشنهاد آقای میرحسین موسوی نخست وزیر درباره نحوة فعالیت‏های اقتصادی و خدماتی بنیاد مستضعفان موافقت ...

امام به آقای سیدعارف الحسینی اجازه دادند برای فعالیت‏های تبلیغی در شهر پیشاور پاکستان از محل مبارک امام استفاده کنند.

امام به آقای سیدعارف الحسینی اجازه دادند برای فعالیت‏های تبلیغی در شهر پیشاور پاکستان از محل مبارک امام ...

امام در پیامی خطاب به سربازان و پاسداران اسلام از آنان خواستند با حفظ اتحاد و برادری مجال فعالیت به دشمن ندهند.

امام در پیامی خطاب به سربازان پاسداران اسلام از آنان خواستند با حفظ اتحاد و برادری مجال فعالیت به دشمن ...

علی امینی با صدور اعلامیه ای فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد.

علی امینی با صدور اعلامیه ای فعالیت سیاسی خود را آغاز ...

امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای محمد صدوقی از فعالیت های بنیاد صدوق در قم تشکر کردند.

امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای محمد صدوقی از فعالیت های بنیاد صدوق در قم تشکر ...

امام خمینی با ارسال نامه ای به آقای محمد صدوقی از فعالیت های مبارزاتی ایشان تشکر کردند.

امام خمینی با ارسال نامه ای به آقای محمد صدوقی از فعالیت های مبارزاتی ایشان تشکر ...

امام خمینی با ارسال نامه ای به آقای دکتر یزدی از فعالیت جمعیت های مختلف تشکر کردند.

امام خمینی با ارسال نامه ای به آقای دکتر یزدی از فعالیت جمعیت های مختلف تشکر ...

صفحه 1 از 4 1 | 2 | 3 | 4