تعداد 873 مورد یافت شد

در پاسخ به نامه آقای موسوی خوئینی‏ها به محضر امام خمینی دربارة صرف اموال مجهول المالک برای رفع نیاز فقرا و افراد بی‏بضاعت، امام خمینی فرمودند: ...

در پاسخ به نامه آقای موسوی خو امام خمینی دربارة صرف اموال مجهول المالک برای رفع نیاز فقرا و افراد بی‏بضاعت، امام خمینی فرمودند: «چنانچه از پیدا ... از پیدا شدن صاحب آنها مایوس هستید صرف در خانواده‏های فقرا و افراد بی‏بضاعت مانع ...

سیاستگذاری عدالت اجتماعی، فقر زدایی و کژتابی مفهوم فقر نقصان های محاسبه فقر و مفهوم فقر قابلیتی

بحث را باید با این مقدمه آغاز باشد. ما با این خطر مواجه هستیم که بعد از شناسایی فقرا، همه راهبردهای فقرزدایی ما معطوف به انتقال آنها از ... فقر، فقر درآمدی باشد، راهکارهای ما معطوف به جبران درآمد فقرا خواهد شد و گروه هدف ما فقرا خواهند بود؛ در این صورت به ... ما معطوف به جبران درآمد فقرا خواهد شد و گروه هدف ما فقرا خواهند بود؛ در این صورت به دنبال آن خواهیم بود که چه ... صندوق ذخیره ارزی برداریم و به کمیته‌امداد بدهیم که به فقرا بدهد. توجه کنید مقصود ما آن نیست که نباید به کمیته ... که تغییرات واقعی قیمت‌ها را بهتر و متناسب با وضعیت فقرا نشان دهد. در حالت ایده‌آل ما باید سبد موادغذایی را ...

اسلام نه با سرمایه دارى موافق است نه با کمونیسم‏

پرتال امام خمینی(س): 27 فرورد انجام پذیرفت نکات مهمی از جمله وضع قوانین براى اعاده حقوق فقرا را شامل می شود که از نظر می گذرد: مخالفت مکتب اسلام با ... فتوا داد و عمل کرد و آن این است که «باشد به این که فقرا در مال اغنیا شریک هستند» . مگر نه این است که مال ... . مگر نه این است که مال مورد شرکت مشاع است، پس فقرا درمال اغنیا شرکت دارند. کسى که حقوق مالى خود را پرداخت ... اموالش دیگر مال خودش است.»وضع قوانین براى اعاده حقوق فقرا«شما بیایید احکام الهى را اجرا کنید. باید قوانین ... الهى را اجرا کنید. باید قوانین وضع بشود که حقوق محرومین و فقرا به آنها بازگردانده شود، این وظیفه شماست. متأسفانه در ...

امام خمینی به آقای سیدمرتضی پسندیده وکالت دادند تا در مورد هبة سهم الارث امام خمینی به فقرا اقدام نماید.

امام خمینی به آقای سیدمرتضی پسندیده وکالت دادند تا در مورد هبة سهم الارث امام خمینی به فقرا اقدام ...

امام خمینی در پیامی به مردم ایران، از آنان خواستند در فصل زمستان به فکر فقرا و مستمندان باشند و برای تهیة زغال زمستان مستمندان اجازة استفاده از سهم ...

امام خمینی در پیامی به مردم ایران، از آنان خواستند در فصل زمستان به فکر فقرا و مستمندان باشند و برای تهیة زغال زمستان مستمندان اجازة ...

چگونگی تقسیم زمین موروثی حضرت امام بین فقرا و مستمندان شهرستان خمین

دقت و توجه حضرت امام خمینی (س) های متعلق به ایشان و در پاسخ، دستور تقسیم این زمین ها بین فقرا مشاهده می شود. (روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی ... چند ناقابل است، هر طور صلاح می‏ دانید تقسیم کنید بین فقرا و تملیک آنان نمایید، چه ساختمان شده باشد یا نشده ...

* در پاسخ به کسب تکلیف آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور از امام خمینی در مورد اموال مجهول المالک امام خمینی مقرر فرمودند که هیأتی مرکب از رئیس ...

* در پاسخ به کسب تکلیف آقای مو نماینده نخست وزیر برای فروش این اموال و صرف آن در رفع نیاز فقرا تشکیل شود. * امام خمینی به آقای سیدمحمدعلی هاشمی اجازه ...

* در پی کسب نظر آقای جلالی خمینی از محضر امام در مورد زمین‏های متعلق به امام در شهر خمین امام فرمودند: «... جنابعالی وکیل هستید زمین‏های متعلق به ...

* در پی کسب نظر آقای جلالی خمی را هرچند ناقابل است هر طور صلاح می‏دانید تقسیم کنید بین فقرا و تملیک آنان نمایید». * امام خمینی به آقای محمدکاظم ...

پاسخ مستدل امام به شبهات نظریات کمونیستی

امواج انقلاب اسلامى، زمانى در گویند اسلام افیون جامعه است، اسلام آمده است مردم طبقه سه و فقرا را برایشان لالایى بگوید خوابشان بکند تا آن قدرتمندها ... اینها مى گویند دین را قدرتمندها درست کردند که این ضعفا و فقرا را منافعشان را استثمار کنند و استعمار کنند، ببینیم که ... که پیغمبر اکرم همدست شده است با قدرتمندها و حمله کرده به فقرا؟! یا با فقرا ساخته و حمله کرده به قدرتمندها؟ هر کس همان ... همدست شده است با قدرتمندها و حمله کرده به فقرا؟! یا با فقرا ساخته و حمله کرده به قدرتمندها؟ هر کس همان ظواهر اول ... آنجا مى خوابیدند، این قدر بى چیز بودند؛ چیز نداشتند اینها، فقرا بودند؛ اینها بودند که در جنگها یک خرما را- در تاریخ است ...

صفحه 1 از 88 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >