تعداد 31 مورد یافت شد

امام خمینی و احیای تفکر فقر ستیزی و عدالتخواهی اسلامی

‏‏امام خمینی و احیای تفک می نماید، نکته این است که نویسنده مقاله با تبیین آن، مبحث فقرستیزی و عدالتخواهی اسلامی را با احیای تفکر دینی مرتبط می ... کنند. ‏ ‏‏فصل اول مقاله به «برخورد مبنایی امام خمینی با فقرستیزی و عدالتخواهی اسلامی» اختصاص دارد و نویسنده پس از ... عقیده و راه و رسم زندگی ماست»، نگاه مبنایی ایشان به مسئله فقرستیزی و عدالتخواهی اسلامی را مطرح می کند. ‏ ‏‏در فصل دوم ... است. ‏ ‏‏سومین و آخرین فصل این مقاله، به راههای عملی فقرستیزی و عدالتخواهی از نظر امام خمینی و سیرۀ عملی ایشان ... و سیرۀ عملی ایشان در این زمینه ها اختصاص دارد. در مبحث فقرستیزی، پاسخ این سؤال مهم که آیا مقصود این است که کاری ...

امام خمینی و احیای تفکر فقرستیزی و عدالتخواهی اسلامی

‏‏امام خمینی و احیای تفک می نماید، نکته این است که نویسنده مقاله با تبیین آن، مبحث فقرستیزی و عدالتخواهی اسلامی را با احیای تفکر دینی مرتبط می ... کنند. ‏ ‏‏فصل اول مقاله به «برخورد مبنایی امام خمینی با فقرستیزی و عدالتخواهی اسلامی» اختصاص دارد و نویسنده پس از ... عقیده و راه و رسم زندگی ماست»، نگاه مبنایی ایشان به مسئله فقرستیزی و عدالتخواهی اسلامی را مطرح می کند. ‏ ‏‏در فصل دوم ... است. ‏ ‏‏سومین و آخرین فصل این مقاله، به راههای عملی فقرستیزی و عدالتخواهی از نظر امام خمینی و سیرۀ عملی ایشان ... و سیرۀ عملی ایشان در این زمینه ها اختصاص دارد. در مبحث فقرستیزی، پاسخ این سؤال مهم که آیا مقصود این است که کاری ...

آیت الله سید حسن خمینی: عقب نشینی و ذلت پذیری از مکتب امام دور است

یادگار امام با تأکید بر اینکه است. البته جامعه دارای طبقات مختلف است، ولی جهت نگاه باید فقرستیزی و اکرام محرومین باشد. یادگار امام تأکید کرد: اگر ...

مجله نوجوان 90 صفحه 23

جایگاه نهج البلاغه مصطفی دلشاد البلاغه صحیفه ی ساختن فرد و جامعه و آموزگار کفرستیزی و فقرستیزی است و نه تنها راه روشن بلاغت (نهج البلاغه) که راه ...

آیت الله سیدحسن خمینی: گام به گام دستمان از شاگردان طبقه اول امام کوتاه می شود

آیت الله سید حسن خمینی در مراس امام ادامه داد: استقلال و شکوفایی، توانمندی مردم، فقرستیزی و فقر زدایی، از بین بردن تبعیض ها، زندگی بهتر برای ...

مصاحبه با حضرت آیت الله سید محمدحسن مرعشی(دام ظله العالی)

حضرت آیت الله سید محمدحسن مرعش است، امّا این عدالت در ادبیات حضرت امام(س) به عنوان نوعی فقرستیزی مطرح بود و پدیدۀ استثمار را به طور جدّی مصداق بارزی ... نسبت به روند گذشته همراه بود، مطلبی را بفرمایید؟ در بُعد فقرستیزی و جنگ فقر و غنی، آیا یک نگرش تازه ای نسبت به سنت ...

اخلاق اقتصادی امام خمینی

ا و هم نوع دوستی امام خمینی(ره) به‎ ‎عنوان اسوه ایثار و فقرستیزی و همچنین احیاگر تفکر فقرستیزی و با تأکید‎ ‎بر سیره ... به‎ ‎عنوان اسوه ایثار و فقرستیزی و همچنین احیاگر تفکر فقرستیزی و با تأکید‎ ‎بر سیره عملی ایشان در جلوگیری از ...

اقتصاد از دیدگاه امام خمینی(س)

اقتصاد از دیدگاه امام خمینی(س) کلی ایشان مشخص می شود، شعارهایی مانند عدالت اجتماعی، فقرستیزی، محرومیت زدایی یا اظهار انزجار نسبت به مرفهین بی ...

خلاصۀ مقالات اولین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی (به 3 زبان)

احیای فکر دینی از منظر تحول فرج / مهدی موسوی کاشمری امام خمینی (س) و احیای تفکر فقرستیزی و عدالتخواهی اسلامی / مسیح مهاجری امام خمینی(س) و ...

راهبرد های امام پیرامون روحانیت و حوزه های علمیه

روحانیت، واژه‏اى است که در کلیه ازمنۀ تاریخ و ادیان و ...

صفحه 1 از 4 1 | 2 | 3 | 4