تعداد 30 مورد یافت شد

امام خمینی و احیای تفکر فقر ستیزی و عدالتخواهی اسلامی

‏‏امام خمینی و ا می نماید، نکته این است که نویسنده مقاله با تبیین آن، مبحث فقرستیزی و عدالتخواهی اسلامی را با احیای تفکر دینی مرتبط می ... اول مقاله به «برخورد مبنایی امام خمینی با فقرستیزی و عدالتخواهی اسلامی» اختصاص دارد و نویسنده پس ... و راه و رسم زندگی ماست»، نگاه مبنایی ایشان به مسئله فقرستیزی و عدالتخواهی اسلامی را مطرح می کند. ... و آخرین فصل این مقاله، به راههای عملی فقرستیزی و عدالتخواهی از نظر امام خمینی و سیرۀ عملی ایشان ... و سیرۀ عملی ایشان در این زمینه ها اختصاص دارد. در مبحث فقرستیزی، پاسخ این سؤال مهم که آیا مقصود این است که کاری ...

امام خمینی و احیای تفکر فقرستیزی و عدالتخواهی اسلامی

‏‏امام خمینی و ا می نماید، نکته این است که نویسنده مقاله با تبیین آن، مبحث فقرستیزی و عدالتخواهی اسلامی را با احیای تفکر دینی مرتبط می ... اول مقاله به «برخورد مبنایی امام خمینی با فقرستیزی و عدالتخواهی اسلامی» اختصاص دارد و نویسنده پس ... و راه و رسم زندگی ماست»، نگاه مبنایی ایشان به مسئله فقرستیزی و عدالتخواهی اسلامی را مطرح می کند. ... و آخرین فصل این مقاله، به راههای عملی فقرستیزی و عدالتخواهی از نظر امام خمینی و سیرۀ عملی ایشان ... و سیرۀ عملی ایشان در این زمینه ها اختصاص دارد. در مبحث فقرستیزی، پاسخ این سؤال مهم که آیا مقصود این است که کاری ...

آیت الله سید حسن خمینی: عقب نشینی و ذلت پذیری از مکتب امام دور است

یادگار امام با تأکید بر اینکه است. البته جامعه دارای طبقات مختلف است، ولی جهت نگاه باید فقرستیزی و اکرام محرومین باشد. یادگار امام تأکید کرد: اگر ...

مجله نوجوان 90 صفحه 23

جایگاه نهج البلاغه مصطفی دلشاد البلاغه صحیفه ی ساختن فرد و جامعه و آموزگار کفرستیزی و فقرستیزی است و نه تنها راه روشن بلاغت (نهج البلاغه) که راه ...

آیت الله سیدحسن خمینی: گام به گام دستمان از شاگردان طبقه اول امام کوتاه می شود

آیت الله سید حسن خمینی در مراس امام ادامه داد: استقلال و شکوفایی، توانمندی مردم، فقرستیزی و فقر زدایی، از بین بردن تبعیض ها، زندگی بهتر برای ...

اخلاق اقتصادی امام خمینی

ا دوستی امام خمینی(ره) به‎ ‎عنوان اسوه ایثار و فقرستیزی و همچنین احیاگر تفکر فقرستیزی و با تأکید‎ ... ‎عنوان اسوه ایثار و فقرستیزی و همچنین احیاگر تفکر فقرستیزی و با تأکید‎ ‎بر سیره عملی ایشان در ...

اقتصاد از دیدگاه امام خمینی(س)

اقتصاد از دیدگاه امام خمینی(س) کلی ایشان مشخص می شود، شعارهایی مانند عدالت اجتماعی، فقرستیزی، محرومیت زدایی یا اظهار انزجار نسبت به مرفهین بی ...

خلاصۀ مقالات اولین کنگرۀ بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی (به 3 زبان)

احیای فکر دینی از منظر تحول فرج / مهدی موسوی کاشمری امام خمینی (س) و احیای تفکر فقرستیزی و عدالتخواهی اسلامی / مسیح مهاجری امام خمینی(س) و ...

راهبرد های امام پیرامون روحانیت و حوزه های علمیه

روحانیت، واژه‏اى است که در کلیه ازمنۀ تاریخ و ادیان و ...

توصیه های حضرت امام در خدمت به محرومین

خدمت به زاغه نشینان امروز به تا از راه رسیده ها و دین به دنیا فروشان، چهره کفرزدایی و فقرستیزی روشن انقلاب ما را خدشه دار نکنند و لکه ننگ دفاع از ...

صفحه 1 از 3 1 | 2 | 3