تعداد 13 مورد یافت شد

میان علمای شیعه بیش از هزار سال نظریه ولایت فقیه مطرح نشده بود یا به عنوان یک شکل حکومتی مطرح نبود. با چه استدلال هایی امام چنین نظریه ای را تدوین ...

در بررسی پرسش بالا بطور فشرده در کتاب های فقهی جستجو کند، موارد بسیاری را می بیند که فقها آن را به عهده امام یا حاکم می دانند و یا می گویند باید ... حاکم را هر چند برای زمان کوتاهی نفی کند. به همین دلیل همه فقها شیعه تمام یا برخی وظایف امام و حاکم را در دوران غیبت به ... تمام یا برخی وظایف امام و حاکم را در دوران غیبت به عهده فقها می دانند و به عبارت دیگر ولایت فقیه را که به معنای ... عبارت دیگر ولایت فقیه را که به معنای داشتن وظیفه و اختیار فقها در انجام امور مختلف جامعه می باشد می پذیرند. 4- در بین ... در انجام امور مختلف جامعه می باشد می پذیرند. 4- در بین فقها در موارد این وظایف واختیارها و شرایط آن اختلاف وجود ...

امام بر چه پایه و ...زیر پا گذاشتن مقررات راهنمایی رانندگی را حرام اعلام کرده اند.

برای روشن شدن سخن امام(س) به ن باید بر پایه اصول و ضوابط کلی توسط صاحبنظران ]با نظارت فقها[ تهیه و تنظیم و اجرا شود. این بخش را برخی از فقها منطقه ... نظارت فقها[ تهیه و تنظیم و اجرا شود. این بخش را برخی از فقها منطقه الفراغ نامیده اند. و این نیاز، اختصاص به امروز ... است. - با توجه به مسائل فوق است که امام خمینی(س) و دیگر فقها، تخلف از مقررات نظام اسلامی از جمله قوانین راهنمایی و ... تکمیل کننده بحث فوق باشد، و علت فتوای امام خمینی(س) و دیگر فقها را معلوم سازد، چنین است:در قرآن مجید و روایات و سیره ... آن جایز نیست و حرام است.با مراجعه به فتاوای امام(س) و دیگر فقها در امور کشور و راهنمایی و رانندگی به خوبی معلوم است که ...

نظریه ولایت فقیه امام خمینی با نظریه ولایت فقیه ملا احمد نراقی چه تفاوت و تشابهاتی دارد؟

بررسی دو دیدگاه مرحوم نراقی و باشد آغاز می کنند و با نقل 19 روایت در شان و جایگاه علما و فقها، آنها را دارای شان ولایت از طرف پیغمبر(ص) و امام(ع ) می ... طرف پیغمبر(ص) و امام(ع ) می دانند. ایشان ادعا می کنند که فقها همان ولایت نبی و امام(ع) را در تمام امور دارا هستند، ... خود را با اجماع و روایات اثبات کرده و موارد زیر را در شئون فقها می شمرند: افتاء، قضا، حدود و تعزیرات، تصرف و حفظ اموال ... می شود، بحث لزوم حکومت اسلامی و ضرورت تشکیل آن و وظایف فقها و مردم در اقدام به تشکیل حکومت می باشد که در مباحث ...

می خواستم پیشینه تارخی نظریه ولایت فقیه را قبل از انقلاب اسلامی بدانم؟ آیا این پیشینیه تاریخی بر ولایت فقیه تاکید داشت یا ولایت مطلقه فقیه؟

پرسش بالا یک پرسش ساده نیست، ب چهار مورد است] بگیرد و یا جاده سازی کند و...- در کتابهای فقهای بزرگ، کمتر باب مستقلی به بحث ولایت فقیه اختصاص داده ... را دارد] بلکه در ابواب مختلف به تناسب بحث، برخی اختیارات فقها یا ولایت آنها بیان شده است، مثل باب زکات، خمس، وقف، ... معروف و نهی از منکر، سرپرستی ایتام و صغار و...- در کتابهای فقها، عنوان ولایت مطلقه یا ولایت مقیده مطرح نشده است، یعنی ... نشده است، یعنی مسئله به این صورت مطرح نگردیده است که ولایت فقها در امور، مطلقه است یا مقیده تا مورد بحث و بررسی قرار ... و بررسی قرار گیرد. - با توجه به مطالب بالا، بررسی اقوال فقها گذشته در ابواب پراکنده، به سادگی نمی تواند به ما این ...

برخی امور بدون آن که مفسده ای داشته باشند در میان مردم رایج و تبدیل به عرف شده است و نهی آن توسط فقها توسط عموم نادیده گرفته می شود( نظیر موسیقی ...

توجه به مطالب و نکات زیر می تو زیانهای آن قابل انکار نیست. 2ـ عدم اعتنای افراد به نهی فقها، دلیل بر این نیست که بتوان آنرا مجاز دانست، از رایج ...

با توجه به عدم جواز ولایت زن بر مرد در اسلام پایه فقهی دخالت زنان در سیاست و اداره کشور چیست که حضرت امام بعد از انقلاب اجازه حضور آنان را در ...

در ابتدا باید مراد و مقصود از ولایت زن در آنجا نفی شده است ولایت های خاصی است که در شان فقها می باشد مانند ولایت در قضاء یا ولایت بر امور عامه ... مانند ولایت در قضاء یا ولایت بر امور عامه مسلمین.برخی از فقهای بزرگ، دلیل نفی چنین ولایتی را [ولایت قضا یا عامه] عدم ... وی محترم و لازم الاجرا است، ولی یک نظر همگانی و عمومی فقها نیست و یک مسئله اختلافی است که فقیه دیگری می تواند نظر ... زن ها (به فرض قبول معنای ولایت) نمی باشد، مانند بسیاری از فقهای دیگر. چنانچه هم اکنون در ایران و عراق و لبنان، زنان ... شیعه پیرو مراجع در انتخابات و مدیریت ها شرکت می کنند و فقها فتوا بر عدم جواز آن صادر نکرده ...

معروف است که ورود به اسلام آزادانه است. اما اگر کسی اگر بخواهد دیگر مسلمان نباشد، مرتد خواهد بود و حکم آن نیز مرگ است. آیا این حکم منطقی و صحیح است؟ ...

در قلمرو حقوق و آزادی های مذهب مجرمانه، عنصر روانی ارتداد را تشکیل می دهد. البته فتاوای فقها، مانند بیشتر یا همة روایات، مطلق است. حضرت امام(ره) در ...

گویا فقها در مورد حجاب زنان عشایر و روستایی (مثلا زنان قشقایی) به علت عرف روستایی و آداب و رسوم سنتی و بی تاثیر بودن امر به معروف و نهی از منکر قائل ...

حجاب (پوشش) تمام بدن و سر به ج هیچ زنی چه شهری و چه روستایی و عشایری استثنا نشده است و فقهای بزرگ و حضرت امام(س) نیز به پیروی از کتاب و سنت فتوایی ...

نظر امام در مورد مقبولیت ولی فقیه چیست؟ آیا مشروعیت ولایت فقیه نیاز به نظر مردم دارد؟

در دیدگاه امام خمینی(س)مسئولیت امروز او را انتخاب کنند و به وی رای دهند، و آن فقیهی از فقها دارای ولایت فعلی است که مورد قبول و منتخب مردم باشد و ...

اصل ولایت فقیه که امروز در قانون اساسی وجود دارد تا چه میزان برگرفته از آرا و دیدگاه های امام خمینی است

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ا ولایت مطلقه امر و اینکه قوای سه گانه و امور تحت ولایت فقها در زمان غیبت می باشد و همچنین چگونگی ولایت بر همه امور ...

صفحه 1 از 2 1 | 2