تعداد 1443 مورد یافت شد

من فقیر هستم مواظب باشید

امام تأکید داشتند کوچکترین خرج میسر است حتی یک دینار اضافه خرج نشود. می ‏فرمودند من فقیر هستم، مواظب باشید اسراف نشود، بیهوده خرج نشود و خلاصه ...

مجله کودک 297 صفحه 10

حفظِ آبرو محمدرضا علم الهدی مرد فقیر نشانی خانه ی امام حسین (ع) را در دست داشت . او مردی ... فقیر نشانی خانه ی امام حسین (ع) را در دست داشت . او مردی فقیر از انصار مدینه بود که برای تقاضای کمک به نزد امام حسین ... . دقایقی بعد او در محضر امام بود . امام قبل از آنکه مرد فقیر سخنی بگوید به او گفت : ای برادر انصاری ، چهره ی خود را ... که مایه ی شادمانی تو باشد ، برایت انجام خواهم داد . مرد فقیر خوشحال شد . خجالت می کشید و از اول هو نمی خواست تقاضایش ... نامه را خواند . سپس کیسه ای شامل هزار دینار آورد و به مرد فقیر داد و گفت : پانصد دینار از این مبلغ را به طلبکار خود ...

مسوولینی که شب ها آسوده می خوابند؛ در حیثیت و انسانیت خود تجدید نظر کنند

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی اظهار داشت: هیچ افتخاری برای سرزمینی که گروهی فقیر در آن زندگی می کنند، وجود ندارد. کسی که در مسیر از ... افزود: این تعبیر غلطی است که بخواهیم همه در جامعه فقیر شوند. پیروزی فقر بر غنا، گسترش فقر نیست. اینکه همه جا ... از جنگ فقر و غنا مبارزه با سیستمی است که منجر به پیدایش فقیر در برابر غنی، ایجاد فاصله طبقاتی و افزایش فاصله دهک های ... مطرح نیست، ستیز با نظامی مطرح است که در آن غنی در مقابل فقیر تعریف می شود و فقیر ماندن یک گروه و روی کار آمدن گروهی ... نظامی مطرح است که در آن غنی در مقابل فقیر تعریف می شود و فقیر ماندن یک گروه و روی کار آمدن گروهی دیگر از اغنیا لازمه ...

سیاستگذاری عدالت اجتماعی، فقر زدایی و کژتابی مفهوم فقر نقصان های محاسبه فقر و مفهوم فقر قابلیتی

بحث را باید با این مقدمه آغاز قابل توجه و مستمری است. در دیدگاه فقر درآمدی، این فرد فقیر محسوب نمی‌شود، اما از منظر فقر قابلیتی، وضعیت او ... برخورداری از این مجموعه قابلیت‌ها در میزان یا درجه فقیر بودن یا نبودن فرد حائز اهمیت است، لذا توصیه می‌شود ... که به برخی از آنها اشاره شد بسنجیم؛ چرا که در واقع فقیر کسی است که قدرت انتخاب ندارد. این تعریف، تعریفی ... ندارد. این تعریف، تعریفی کامل‌تر از آن است که بگوییم فقیر کسی که درآمد ندارد یا درآمد کافی ندارد، چرا که در آن ... مشارکت در عرصه‌های مختلف مراد می‌شود. بنابراین فقیر کسی است که فاقد قابلیت‌های فردی یا محیطی مناسب ...

مجله کودک 438 صفحه 3

حرفهای یک گُل روز جمعه بود. م جدا نکند. معین رضاییدوست، 12ساله از تهران ماهیگیر و مرد فقیر روزی روزگاری مردی فقیر به نزد ماهیگیری آمد و گفت: اگر ... 12ساله از تهران ماهیگیر و مرد فقیر روزی روزگاری مردی فقیر به نزد ماهیگیری آمد و گفت: اگر میشود یک ماهی به من ... هم که آن روز مقدار زیادی ماهی صید کرده بود، به آن مرد فقیر یک ماهی داد. مرد فقیر هم از خوشحالی بدون تشکر از ... زیادی ماهی صید کرده بود، به آن مرد فقیر یک ماهی داد. مرد فقیر هم از خوشحالی بدون تشکر از ماهیگیر به راه خود ادامه داد ... به راه خود ادامه داد و رفت. چند روزی گذشت. دوباره مرد فقیر به نزد ماهیگیر رفت و از او ماهی درخواست کرد. ماهیگیر که ...

اعضای شورای مرکزی کمیته‏های امداد امام در سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به خدمات کمیته امداد به اقشار فقیر و محروم ...

اعضای شورای مرکزی کمیته‏های ا کردند. امام خمینی با اشاره به خدمات کمیته امداد به اقشار فقیر و محروم فرمودند: «همین زاغه نشینانی که من یادم نمی‏رود ...

امام بر روی کار آمدن کسانی که محرومیت کشیده اند تاکید داشتند

یادگار امام در همایش «کا افزود: این تعبیر غلطی است که بخواهیم همه در جامعه فقیر شوند. پیروزی فقر بر غنا، گسترش فقر نیست. اینکه همه جا ... از جنگ فقر و غنا مبارزه با سیستمی است که منجر به پیدایش فقیر در برابر غنی، ایجاد فاصله طبقاتی و افزایش فاصله دهک های ... مطرح نیست، ستیز با نظامی مطرح است که در آن غنی در مقابل فقیر تعریف می شود و فقیر ماندن یک گروه و روی کار آمدن گروهی ... نظامی مطرح است که در آن غنی در مقابل فقیر تعریف می شود و فقیر ماندن یک گروه و روی کار آمدن گروهی دیگر از اغنیا لازمه ... اغنیا لازمه و محصول آن است. یادگار امام اظهار داشت: اینکه فقیر ماندن یک گروه و روی کار آمدن گروهی دیگر از اغنیا لازمه ...

آیا می توانیم فطریه را به شهر دیگر انتقال داده و به فقیر آشنا که در آنجاست، پرداخت کنیم؟

توضیحات کارشناس: به فتوای اما بلکه به مساکین مؤمنین اگر چه عادل نباشند اکتفاء شود؛ و اگر فقیر مؤمن نباشد پرداخت زکات فطره به مستضعفین از مخالفین جایز ...

مجله کودک 101 صفحه 4

د مثل دوست حکایت دوست همه با هم برادریم پیرمرد فقیر با لباسهای پاره و قامت نحیفش، تنها در گوشهای از بازار ... شود، بلکه بیشتر مردم با دیدن او راهشان را کج میکردند. مرد فقیر که دیگر به رفتار سرد و بیمهر مردم عادت کرده بود، مثل ... میکرد، فکر میکرد که ای کاش کسی پیدا شود تا با وجود ظاهر فقیرانه و لباسهای پارهاش، لحظهای حاضر به همنشینی با او ... داشته باشی یا کمکی بخواهی، در انجامش به تو کمک کنم.» مرد فقیر بیخبر از اینکه با چه کسی هم صحبت است، مشغول درد دل و ... و غربتش برای ایشان تعریف کرد. هنوز مدّتی از آغاز صحبت مرد فقیر با امام(ع) نگذشته بود، که تعدادی از مردم با تعجّب به ...

مصرف زکات

مساله 1925ـ انسان می تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند: اول: فقیر، و آن کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسی ... یاملک یاسرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خودرا بگذراند فقیر نیست. دوم: مسکین، و آن کسی است که از فقیر سخت تر ... بگذراند فقیر نیست. دوم: مسکین، و آن کسی است که از فقیر سخت تر می گذراند. سوم: کسی که از طرف امام علیه ... گفته خواهد شد. مساله 1926ـ احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین بیشتر از مخارج سال‎ ‎خود و ... خود را به مصرف مخارج برساند. مساله 1929ـ فقیری که خرج سال خود و عیالاتش را ندارد، اگر خانه ای دارد ...

صفحه 1 از 145 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >