تعداد 1739 مورد یافت شد

واقعه خونین فیضیه در سالروز شهادت امام صادق (ع)

‏‏روز 25 شوال ، روز شهادت رئیس امام جعفر صادق علیه السلام ، هر سال از طرف ‏‏طلاب مدرسه فیضیه ‏‏ مجلس روضه خوانی برقرار بوده است، طلاب ‏مدرسه ها، ... تقلید نیز دعوت می شدند. در سال 1342، نیز این مراسم در ‏فیضیه برقرار شد، و واعظ شهیر، آقای ‏‏شیخ مرتضی انصاری قمی‏‏ ... پس از زد و خورد کوتاهی که با طلبه ها صورت گرفت، از ‏مدرسه فیضیه بیرون رفتند. طلاب از ماجرایی که رخ داده بود، متوحش و ... حجره اش را، حتی کتاب ها و قرآن ها را به داخل حیاط ‏مدرسه فیضیه پرتاب می کردند. حیاط از لحاف، پتو، زیلو، عبا و عمامه ... پرت کردند. برخی از طلبه ها را به رودخانه ای که پشت مدرسه فیضیه بود ‏انداختند. طلاب فریاد می زدند: یا حسین! کماندوها ...

فراز و نشیب های مدرسه فیضیه

‏‏مدرسۀ فیضیه، نشیب و فرازهایی به خود دیده است. مدرسۀ فیضیه شاهد ... فیضیه، نشیب و فرازهایی به خود دیده است. مدرسۀ فیضیه شاهد قضایایی‏‎ ‎‏بوده است که اگر زبان داشت و بیان می ... می کرد ماها متأثر می شدیم. من شاهد قضایایی که در‏‎ ‎‏مدرسۀ فیضیه واقع شد در زمان آن پدر و این پسر بوده ام. در زمان پدر ... پدر آن قدر شدت‏‎ ‎‏کردند و آن قدر فشار آوردند بر این مدرسۀ فیضیه و همۀ مدرسه ها و همۀ مساجد و‏‎ ‎‏همۀ ملت و تمام ...

سعادت ملت در اتحاد روحانی و دانشگاهی

استقلال کشور ما منوط به استقلال همین دانشگاهها وفیضیه‏ هاست. دانشگاه و فیضیه دست به دست هم بدهند واستقلال ... ما منوط به استقلال همین دانشگاهها وفیضیه‏ هاست. دانشگاه و فیضیه دست به دست هم بدهند واستقلال کشور خودشان را حفظ کنند. ... را حفظ کنند. و امید خودشان را از غیردانشگاه اسلامی و غیر فیضیه اسلامی، امید خودشان را از دیگران‏ ببرند. اعتنای به این ... هم می ‏ترسند! آنها برنامه‏ شان این است که دانشگاه را از فیضیه جدا کنند. در سالهای طولانی، بنای آنها این بود که این ... کرد. و دعوت اسلام پیوند همه قشرها وخصوصاً پیوند دانشگاه و فیضیه است. و تا این دو قشر با هم پیوند داشته باشند، استقلال ...

امام در جمع روحانیون و طلاب قم به مناسبت حمله به مدرسه فیضیه سخنانی ایراد کردند و از مردم خواستند از مدرسة فیضیه دیدن کنند و جنایات دولت را از نزدیک ...

امام در جمع روحانیون و طلاب قم به مناسبت حمله به مدرسه فیضیه سخنانی ایراد کردند و از مردم خواستند از مدرسة فیضیه ... مدرسه فیضیه سخنانی ایراد کردند و از مردم خواستند از مدرسة فیضیه دیدن کنند و جنایات دولت را از نزدیک ...

دعوت امام از مردم برای دیدن مدرسه فیضیه و جنایات شاه

پس از اتفاقات عید نوروز سال 13 ترتیب داده شده بود، بدین گونه خنثى شد... جریان مدرسۀ فیضیه بعدازظهر آن روز (دوم فروردین 1342 ـ 25 شوال 1382) ... (دوم فروردین 1342 ـ 25 شوال 1382) مجلس سوگوارى در مدرسۀ فیضیه برقرار بود و از آنجا که مدرسۀ مزبور، در کنار صحن مطهر ... و سرسام آور وارد شهر شد و در میدان آستانه، مقابل مدرسۀ فیضیه ایستاد... در این هنگام آقاى انصارى ـ گویندۀ معروف قم ... روحانیان و طلاب بى دفاع افتادند! روحانیان و محصلین مدرسۀ فیضیه که تا آن لحظه بدون هیچ گونه واکنشى، تماشاگر صحنه ... شاه که نتوانستند به دست کماندوهاى خون آشام، مدرسۀ فیضیه را اشغال کنند و به زدن و کشتن روحانیان بپردازند، به ...

خاطره ای از حاج مصطفی خمینی به مناسبت فاجعه خونین مدرسه فیضیه قم

ایام نوروز سال ۱۳۴۲ مقارن با و سوگواری دیگری را آیت الله محمدرضا‏‎ ‎‏گلپایگانی در مدرسه فیضیه قم برگزار نمود که مأموران یاد شده، وارد آن مجلس شدند ... ‎‏طلاب و مردم شرکت کننده، نیروهای مسلح نیز که مدرسه فیضیه را در محاصره خود‏‎ ‎‏داشتند وارد عمل شدند و افراد ... کتابها و لوازم و‏‎ ‎‏اثاثیه طلاب را در وسط صحن مدرسه فیضیه به آتش کشیدند و سپس آنجا را ترک‏‎ ‎‏کردند. در همان ... کوبنده ای در محکومیت آن انجام دادند و از محل مدرسه فیضیه نیز بازدید‏‎ ‎‏نمودند. در بین مردم و روحانیون نیز موج ... یافت. از‏‎ ‎ ‏جمله؛ امام خمینی به مناسبت چهلم واقعه مدرسه فیضیه قم خطاب به مردم ایران‏‎ ‎‏اعلامیه ای صادر کردند و در ...

* امام با ارسال تلگرامی به آقای سیدمحمد بهبهانی از همدردی ایشان در مورد حمله به مدرسه فیضیه تشکر کرد. * امام با ارسال تلگرام های جداگانه به آقایان ...

* امام با ارسال تلگرامی به آقای سیدمحمد بهبهانی از همدردی ایشان در مورد حمله به مدرسه فیضیه تشکر کرد. * امام با ارسال تلگرام های جداگانه به ... و کسبه بازار حضرتی از همدردی آنها در مورد حمله به مدرسه فیضیه تشکر و جنایات رژیم شاه را محکوم ...

صفحه 1 از 174 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >