تعداد 122 مورد یافت شد

آیا بنیانگذار جمهوری اسلامی ولی فقیه را بالاتر از قانون اساسی می دانست و یا آن را در شمول قانون اساسی بشمار می آورد؟

1- بحث قانون و توجه به آن در اندیشه امام خمینی اساساً به پیش از ... رویکرد را می بینیم. ایشان معتقدند حکمرانی باید بر مبنای قانون باشد و قانون مبنای حکمرانی است و این مساله اساس اندیشه ... می بینیم. ایشان معتقدند حکمرانی باید بر مبنای قانون باشد و قانون مبنای حکمرانی است و این مساله اساس اندیشه ی حکومتی ... ی حکومتی امام محسوب می شود. - البته با برداشتی که ایشان از قانون دارد که همان قانون اسلام است.– به نظر می رسد این ... می شود. - البته با برداشتی که ایشان از قانون دارد که همان قانون اسلام است.– به نظر می رسد این دیدگاه در نزد امام از ...

آیا بنیانگذار جمهوری اسلامی خود را ملزم به رعایت قانون اساسی می دانست یا اختیاراتی فراتر از آن را برای خویش متصور بود؟ مجموعه ای از دستورات و فرمان ...

در پاسخ به سوال اول و دوم تا آ سرنوشت مردم، خود را ملزم به رعایت همه قوانین و در راس آن قانون اساسی می دانست و حتی در مسائل اجرایی و قضایی و تقنینی ... منظور حفظ کیان نظام انقلابی تازه تاسیس در مواردی فراتر از قانون عمل کند. اما تا آنجا که سیره امام نشان می دهد این ... از ایشان صادر شده موید این ادعاست:1- «از این زورگوییها قانون منع کرده است؛ ما می گوییم شما آقا بیایید به قانون عمل ... قانون منع کرده است؛ ما می گوییم شما آقا بیایید به قانون عمل کنید... به این متمم قانون اساسی شما عمل کنید که ... می گوییم شما آقا بیایید به قانون عمل کنید... به این متمم قانون اساسی شما عمل کنید که علمای اسلام در صدر مشروطیت جان ...

آیا امام موافق افزوده شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی بود؟ اگر موافق افزوده شدن به اصل قانون اساسی بودند ، چرا در پیش نویس قانون اساسی هرگز مطرح ...

برای پاسخ به سؤال مطرح شده و ا دیدگاه امام(س) ، در این موضوع، بررسی چگونگی تدوین و تصویب قانون اساسی می تواند ، مسئله را روشن سازد ، در اینجا به ... در جریان انقلاب اسلامی در سال 1357، بارها به نواقص قانون اساسی مشروطه و غیراسلامی بودن سلطنت اشاره کردند و ... سلطنت اشاره کردند و اعلام کردند که برای جمهوری اسلامی، قانون اساسی جدید تهیه و نوشته می شود. [صحیفه امام، ج5، ص 385 ... در 22 دی سال 57، یکی از وظایف آن را تهیه و تدوین و تصویب قانون اساسی دانستند [صحیفه امام، ج5، ص426] و در حکم دولت ... ص426] و در حکم دولت موقت نیز یکی از مأموریت ها را تصویب قانون اساسی اعلام کردند. [صحیفه امام، ج6، ص54]4. امام در ...

آیا حضرت امام هرگز اشتیاقی برای بازگشت به پیشنویس قانون اساسی که دموکراتیک¬تر از قانون کنونی بود، داشتند؟

1- در خصوص پیش نویس های قانون اساسی جمهوری اسلامی یک سری گزارش ها وجود دارد که ... اسلامی یک سری گزارش ها وجود دارد که ظاهراً همزمان چند قانون اساسی در حال نوشتن است. یکی از آنها نسخه ای می باشد که ... ها در حوزه علمیه قم تعدادی از افراد مشغول تنظیم پیش نویس قانون اساسی بودند. آقای عمید زنجانی هم در خاطرات خودش ... خودش یادآوری می کند که آیت الله العظمی مرعشی نجفی یک قانون اساسی تنظیم کرده بود با 800 صفحه که احتمالا مبانی را ... از افراد یک پیش نویس تهیه نمودند. ولی در نهایت پیش نویس قانون اساسی که در پاریس نگاشته شده با تلفیقی از نظرات مختلف ...

حدود اختیارات ولی فقیه از نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی تا چه میزان است؟

برای روشن شدن حدود اختیارات ول و خلیفة او چنین اختیاراتی دارند.ولایت رسول الله(ص) مطابق قانون اسلام می باشد، وهیچ چیز از چارچوب قانون بیرون نخواهد ... رسول الله(ص) مطابق قانون اسلام می باشد، وهیچ چیز از چارچوب قانون بیرون نخواهد بود، و آنچه وی تصمیم می گیرد واجرا می ... بود، و آنچه وی تصمیم می گیرد واجرا می کند، همه مطابق قانون است، ولی ممکن است در برخی موارد قانونی را بر قانونی ... می کند، همه مطابق قانون است، ولی ممکن است در برخی موارد قانونی را بر قانونی مقدم بدارد، و یا دستور و فرمانی صادر کند ... مطابق قانون است، ولی ممکن است در برخی موارد قانونی را بر قانونی مقدم بدارد، و یا دستور و فرمانی صادر کند که در احکام ...

در بازنگری قانون اساسی سال 68 چه تغییری در قانون اساسی و بخش جمهوریت آن به وجود آمد؟

تغییر چندانی در بازنگری قانون اساسی برای همه نظام نیفتاد. برخلاف تبلیغاتی که می شود، ... عارض شده بر جامعه و روند ادارة کشور ارتباط چندانی با قانون اساسی و اصلاح آن ندارد، بلکه عمدتاً می تواند محصول عدم ... آن ندارد، بلکه عمدتاً می تواند محصول عدم اجرای همة اصول قانون اساسی، رفتارهای نادرست، فقدان یا ضعف نهادهای مدنی ... از قدرت و امثال اینها باشد و بسیار کمتر به مشکلات حقوقی، قانونی و ساختاری مربوط می شود. بهترین و بی عیب ترین قانون ... حقوقی، قانونی و ساختاری مربوط می شود. بهترین و بی عیب ترین قانون اساسی ها و قوانین نیز در جامعه ای که متعهد به حل ...

با توجه به این که بسیاری از فقها اجبار بر حجاب از طریق زور را مجاز نمی دانند، دیدگاه فقهی امام در این رابطه چیست؟ و چرا در جمهوری اسلامی این اجبار ...

در ابتدا باید به این نکته توجه بیش از 98 درصد آراء آن را اعلام کردند و همچنین با رای به قانون اساسی مصوب خبرگان ملت آن را تثبیت کردند، که در قانون ... به قانون اساسی مصوب خبرگان ملت آن را تثبیت کردند، که در قانون اساسی تصریح به اجرای احکام اسلام شده است. بنابراین ... و یکی از احکام اسلام «حجاب» می باشد. اگر در جمهوری اسلامی قانونی برای حجاب تصویب شود و یا الزامی برای حجاب باشد، چیزی ... تصویب شود و یا الزامی برای حجاب باشد، چیزی غیر از اجرای قانون خواست مردم نمی باشد.- در همه جای دنیا، مقرراتی را برای ... جمهوری اسلامی، عرفی را پذیرفته است که باید اجرا شود.- قانون در هر جامعه وقتی تصویب شد، به مرحله اجرا گذاشته می ...

درباره نامه مشهور بنیانگذار جمهوری اسلامی پیرامون بازگشت همه امور به قانون اساسی پس از دوران جنگ توضیح دهید؟

تاکید بر اجرای قانون قبل و بعد از انقلاب در سخنان متعدی از امام منعکس شده ... در سخنان متعدی از امام منعکس شده است. ایشان هم در تصویب قانون اساسی و هم در اجرای قوانین عادی همواره مشوق مسئولین ... ایشان در ابتدای انقلاب در مقابل کسانی که اظهار می داشتند قانون اساسی ما قرآن است در سریعترین زمان ممکن برای تشکیل ... ما قرآن است در سریعترین زمان ممکن برای تشکیل مجلس بررسی قانون اساسی اقدام کردند و شخصا موضوع را پیگیری می کردند تا ... همه مشکلات ناشی از نوپا بودن انقلاب و مسئله جنگ و... سال قانون نامگذاری کردند. صدور فرمان 8 ماده ای نیز موید همین ...

در باره نامه مشهور بنیانگذار جمهوری اسلامی پیرامون بازگشت همه امور به قانون اساسی پس از دوران جنگ توضیح دهید؟

تاکید براجرای قانون قبل و بعد از انقلاب در سخنان متعدی از امام منعکس شده ... در سخنان متعدی از امام منعکس شده است. ایشان در تصویب قانون اساسی و هم در اجرای قوانین عادی همواره مشوق مسوولین ... ایشان در ابتدای انقلاب در مقابل کسانی که اظهار می داشتند قانون اساسی ما قرآن است در سریعترین زمان ممکن برای تشکیل ... ما قرآن است در سریعترین زمان ممکن برای تشکیل مجلس بررسی قانون اساسی اقدام کردند و شخصا موضوع راپیگیری می کردند تا به ... 1364 را هم به رغم همه مشکلات ناشی از نوپا بودن انقلاب سال قانون نامگذاری کردند. صدور فرمان 8 ماده ای نیز موید این ...

چرا در بازنگری قانون اساسی پست نخست وزیری حذف شد؟ آیا بنیان گذار جمهوری اسلامی موافق این حذف بودند؟

حذف پست نخست وزیری در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به دلیل ابهامات و مشکلاتی بود که هم ... سر تسهیم قدرت اجرایی و ... این موارد و مواردی دیگر بازنگری قانون اساسی را می طلبید.بدین جهت در بازنگری قانون اساسی سال ... دیگر بازنگری قانون اساسی را می طلبید.بدین جهت در بازنگری قانون اساسی سال 1368 یکی از محورهای اساسی بازنگری، حذف نخست ... هم مجلس انتخاب کند و اگر رئیس جمهور هم بخواهد باشد که در قانون اساسی هست، مثل جاهای دیگر باشد. این بحث بسیار جدی بود. ... رئیس جمهور به شرح زیر است: حکم [به رئیس جمهور (تدوین متمم قانون اساسى)]زمان: 4 اردیبهشت 1368/ 17 رمضان 1409مکان: ...

صفحه 1 از 13 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >