تعداد 1597 مورد یافت شد

وظیفۀ روحانیون

‏‏وظیفۀ روحانیون‏ ‏‏ ‏ و حالا بدتر از آن وقت‏‎ ‎‏است. کنار ننشینند و بگویند که قضاوت کذا و کذاست. خوب قضاوت به‏‎ ‎‏عهدۀ شماهاست. اسلام ... ‎‏است. کنار ننشینند و بگویند که قضاوت کذا و کذاست. خوب قضاوت به‏‎ ‎‏عهدۀ شماهاست. اسلام قضاوت را به عهدۀ فقها ... که قضاوت کذا و کذاست. خوب قضاوت به‏‎ ‎‏عهدۀ شماهاست. اسلام قضاوت را به عهدۀ فقها گذاشته است. شما کنار‏‎ ‎‏می نشینید و ... فقها گذاشته است. شما کنار‏‎ ‎‏می نشینید و می گویید که چرا قضاوت خوب نمی شود؟! قضاوت خود به‏‎ ‎‏خود خوب بشود؟ قضاوت با ... کنار‏‎ ‎‏می نشینید و می گویید که چرا قضاوت خوب نمی شود؟! قضاوت خود به‏‎ ‎‏خود خوب بشود؟ قضاوت با کوشش شما باید خوب ...

اهمیت و وظیفۀ دستگاه قضایى در کلام امام

مقام و اهمیت حافظین مکتب اگر جمهورى اسلامى مى دانید که جمهورى ما اسلامى است. و اگر قضاوتش که در رأس آن تقریباً واقع است اسلامى نباشد، ما نمى ... همۀ نهادهایى که دارد اسلامى باشد. و از همه مهمتر قضا و قضاوت است، که باید روى موازین اسلام باشد. امیدوارم آقایان با ... هم همان قاضیهایى هستند که در آن وقت بودند؟! آیا وضع قضاوت را در آن وقت اطلاع ندارند مردم؟ قاضیهایى که در آن وقت ... مهم اسلام دستگاههاى دادگسترى و دادگاههاى انقلاب و قضاوت دستگاه بسیار امر مهمى است که سر و کار با جان و آبرو و ... و کار با جان و آبرو و مال ملت دارد، و اهمیتى که اسلام به قضاوت داده است به کمتر چیزى داده است. امروز دستگاه دادگسترى ...

صفات قاضی

‏‏صفات قاضی‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ پس اگر کسی بالغ نباشد یا‏‎ ‎‏عقلش کامل نباشد نمی تواند قضاوت کند.‏ ‏‏ 2. ایمان، یعنی اعتقاد به اصول دیانت و ... باید حلال زاده باشد.‏ ‏‏ 4. باید مرد باشد؛ زنها حق قضاوت ندارند.‏ ‏‏ 5. باید عادل باشد، یعنی دارای قوه ای ... احتراز کند. کسی که تخلف از قانون کند و گناهکار باشد‏‎ ‎‏حق قضاوت ندارد.‏ ‏‏ 6. باید عالم به احکام قضاوت باشد و ... باشد‏‎ ‎‏حق قضاوت ندارد.‏ ‏‏ 6. باید عالم به احکام قضاوت باشد و قانون اسلام را بداند از روی‏‎ ‎‏اجتهاد.‏ ‏‏ ... باشد؛ پس اگر نسیان بر او عارض‏‎ ‎‏می شود و کم حافظه است حق قضاوت ندارد.‏ ‏‏ شرایط و آداب واجب و مکروه و مستحب ...

استناد به مقبوله عمر بن حنظله

از جمله روایاتی که بر مساله قضاوت؛ بلکه بر مطلق حکومت، دلالت ‎ ‎دارد، مقبوله عمر بن ... این روایت در بین فقها مشهور بوده ‎ ‎‎[[page 19]]‎و در باب قضاوت مورد استناد قرار می‌گیرد و ضعف سندش، جبران ‎ ‎شده و از ... حرام ما را بررسی ‎ ‎می‌نماید و احکام ما را می‌شناسد، پس به قضاوت او راضی شوند؛ زیرا ‎ ‎من او را برای شما قاضی قرار دادم ... بر این نکته دلالت دارد که آن کسی که امام او را برای ‎ ‎قضاوت منصوب کرده است، باید شیعه(از ما) باشد، و غیر ما برای ... و روایاتی است که از آن‌ها صادر شده است. بنابراین، منصب ‎ ‎قضاوت را برای کسی قرار داده است که در حلال و حرام صادر شده ...

آیت الله موسوی تبریزی: فرمایشات امام در فرمان 8 ماده ای در هر زمانی می تواند گره گشا باشد

علت این که امام خمینی(س) در آن نظام قضایی در اسلام چه جایگاهی دارد؟ در اسلام اصل حکومت قضاوت است. شما می دانید که در حکومت های پیشین، مسئله عمده ای ... می دانید که در حکومت های پیشین، مسئله عمده ای که مطرح بود قضاوت بود و تمام والی و افراد تابع قضاوت قاضی بودند. قاضی ... عمده ای که مطرح بود قضاوت بود و تمام والی و افراد تابع قضاوت قاضی بودند. قاضی مهترین نقش را در اداره کشور و ایجاد ... امیر المونین خطاب به مالک اشتر می فرمایند: "در رابطه با قضاوت بهترین مردم را انتخاب کن" علت این سفارش امیرالمومنین ... را انتخاب کن" علت این سفارش امیرالمومنین این است که اگر قضاوت صحیح باشد جامعه می تواند احساس امنیت کند و بهترین ترقی ...

بررسی حکم قضاوت زنان در مکاتب فقهی با رویکردی بر نگرش حضرت امام خمینی (س)

‏‏چکیده‏ ‏‏فقهای مشهور اسلام ذکورت را در قاضی شرط دانسته، قضاوت زنان را مطلقاً جایز نمی‌دانند و در تأیید نظریه خویش به ... از فقهای شیعه و اهل سنت نیز وجود دارد که بر ادله مخالفان قضاوت زنان خدشه وارد نموده، قضاوت زنان را مطلقاً و یا تحت ... وجود دارد که بر ادله مخالفان قضاوت زنان خدشه وارد نموده، قضاوت زنان را مطلقاً و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ ... قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب سال 1361 تصدی منصب قضاوت به مردان اختصاص یافته، بر اساس نظریه مشهور فقهای ... ...‏ ‏‏ این در حالی است که در نظام قضایی جاری ماهیت قضاوت دگرگون شده و از شرط اجتهاد قاضی نیز که مشهور فقها بر ...

هر روز با امام / ۴ آبان/ نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

قم، ۱۳۴۳_ پیام به روحانیون و م و حالا بدتر از آن وقت است. کنار ننشینند و بگویند که‏‎ ‎‏قضاوت کذا و کذاست. خوب قضاوت به عهدۀ شماهاست. اسلام قضاوت را ... است. کنار ننشینند و بگویند که‏‎ ‎‏قضاوت کذا و کذاست. خوب قضاوت به عهدۀ شماهاست. اسلام قضاوت را به عهدۀ‏‎ ‎‏فقها ... که‏‎ ‎‏قضاوت کذا و کذاست. خوب قضاوت به عهدۀ شماهاست. اسلام قضاوت را به عهدۀ‏‎ ‎‏فقها گذاشته است. شما کنار می نشینید و ... ‎‏فقها گذاشته است. شما کنار می نشینید و می گویید که چرا قضاوت خوب نمی شود؟!‏‎ ‎‏قضاوت خود به خود خوب بشود؟ قضاوت با ... کنار می نشینید و می گویید که چرا قضاوت خوب نمی شود؟!‏‎ ‎‏قضاوت خود به خود خوب بشود؟ قضاوت با کوشش شما باید خوب بشود. ...

جمهوریت و اسلامیت مد نظر امام

جمهوریت و اسلامیت مد نظر امام دارای یک نماد خوب و قابل احترام است. بسیاری از مردم ایران قضاوت های خود را بر اساس جلوه ها و نمادها انجام می دهند. ... معیارهای عرفی و اخلاقی در این نظم جایگاهی ندارد تا برای قضاوت خود به معیارهای فکری و درونی مراجعه کنند. انصاری با ... فاضله مورد نظر پیامبر یا مدینه فاضله افلاطونی یا فلاسفه یا قضاوت های اجتماعی باشد. وی در ادامه تصریح کرد: امام همواره ... کس از هر ملیتی که در جامعه اسلامی ما قدم می گذارد باید این قضاوت را داشته باشد که من از رفتار مردم، مسئولان و اخلاق و ...

مجله کودک 388 صفحه 8

محمدعلی دهقانی دزد و گناهکار بسیار نادان، خود رأی و کلّه شق بود.او نه تنها چیزی از علم قضاوت نمی­دانست، بلکه آدم بی­سوادی هم بود و اصلاً عقل درست و ... دعواها، شکایت­ها و مشکلات خودشان را پیش شاغول ببرند. قضاوت شاغول،خیلی عجیب و غریب بود ومعمولاً باعث ناراحتی و ... می­شد، یا موجب تفریح و خنده و سرگرمی انها. هر چه بود، این قضاوت­ها نه از موضوع تمبر:صحنه­ای از نمایش قیمت: 5 کروز ...

صفحه 5 از 160 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >