تعداد 391 مورد یافت شد

در سایۀ پیام امام

در سایۀ پیام امام محمدجواد ل که من خدمت امام نوشتم شما با این نحو قاطع که در مورد مردن مارکسیسم صحبت می کنید و اصلاً صدای شکستن استخوانهایش را می ... در واقع شاید سیاست گورباچف این باشد که چرخهای زنگ زده مارکسیسم را روغن کاری کند و دوباره آن را احیاء کند. یعنی ... و دوباره آن را احیاء کند. یعنی مشکل، مشکل تاکتیکی در امر مارکسیسم باشد. در آنجا من نظر رهبرانی را که به تازگی از مسکو ... بودند نوشتم و گفتم برخی از آنها رسماً اعلام کرده اند که مارکسیسم نمرده و باید از آن ترسید. بعداً حاج احمد آقا به من ... گزارش دادیم تا گزارشم تمام شد امام فرمودند که آیا آنها مارکسیسم را قبول داشتند یا نه و من در آنجا خدمتشان گفتم اگر ...

آذرخشی در ظلمت

آذرخشی در ظلمت دکتر نعمت الله شوروی و تشکیل یک حکومت سوسیالیستی بر مبنای اندیشه های مارکسیسم توسط لنین رهبر این انقلاب مردی از تبار پیامبران ... است صورت گیرد. ابتدا تذکر این نکته ضروری است که اندیشه مارکسیسم اگر چه با توجه به مبانی آن اساساً یک دروغ بزرگ ... بین المللی را تحت الشعاع خود قرار داده بود. اگر چه اندیشه مارکسیسم محصول نیمه دوم قرن نوزدهم است اما انقلاب اکتبر 1917 ... تری در صحنه بین الملل گردید. این انقلاب که بر مبنای تعالیم مارکسیسم اندیشه جهانشمولی داشت در ابتدای امر برای چگونگی ... یک پایگاه بسیار قدرتمند برای عملی ساختن اندیشه جهانشمولی مارکسیسم. بفاصله دو سال پس از پیروزی انقلاب بین الملل احزاب ...

جاوید قربان اوغلی: پیش بینی امام در نامه گورباچف رویکردی استراتژیک داشت

جاوید قربان اوغلی: پیش بینی ام ولی از شما جدا می خواهم که در شکستن دیوارهای خیالات مارکسیسم،گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید. امیدوارم ... از فرو پاشی کمونیسم به عنوان شکستن دیوارهای خیالات مارکسیسم و صدای شکستن استخوانهای کمونیسم یاد کرده است؟ اهمیت ... که منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان ایدئولوژی مارکسیسم در مناسبات جهانی که امام آن را با تعبیر بدیع ... که امام آن را با تعبیر بدیع «شکستن دیوارهای خیالات مارکسیسم و صدای شکستن استخوان های کمونیسم»یاد کرده است ... داری یا ایدئولوژی لیبرال دموکراسی و کمونیستی با ایدئولوژی مارکسیسم تقسیم شده بود که قطب اول را ایالات متحده امریکا و ...

سالروز نامه تاریخی امام خمینی(س) به گورباچف

روز یازدهم دی ماه 1367 هجری شم حال امام در نامه به گورباچف از صدای شکسته شدن استخوانهای مارکسیسم سخن به میان آورد و وی را از روی آوردن به غرب برای ... باید بیایند و اشتباهات شما را جبران کنند؛ چرا که امروز اگر مارکسیسم در روشهاى اقتصادى و اجتماعى به بن بست رسیده است، ... باید در موزه ‏هاى تاریخ سیاسى جهان جستجو کرد؛ چرا که مارکسیسم جوابگوى هیچ نیازى از نیازهاى واقعى انسان نیست؛ چرا ... آقاى گورباچف، ممکن است شما اثباتاً در بعضى جهات به مارکسیسم پشت نکرده باشید و از این پس هم در مصاحبه‏ ها ... ولى از شما جداً مى‏ خواهم که در شکستن دیوارهاى خیالات مارکسیسم، گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید. امیدوارم ...

در سایۀ پیام امام

‏‏در سایۀ پیام ا که من خدمت امام نوشتم شما با این نحو قاطع که در مورد مردن مارکسیسم صحبت می کنید و اصلاً صدای شکستن استخوانهایش را می ... در واقع شاید سیاست گورباچف این باشد که چرخهای زنگ زده مارکسیسم را روغن کاری کند و دوباره آن را احیاء کند. یعنی ... و دوباره آن را احیاء کند. یعنی مشکل، مشکل تاکتیکی در امر مارکسیسم باشد. در آنجا من نظر رهبرانی را که به تازگی از مسکو ... بودند نوشتم و گفتم برخی از آنها رسماً اعلام کرده اند که مارکسیسم نمرده و باید از آن ترسید. بعداً حاج احمد آقا به من ... گزارش دادیم تا گزارشم تمام شد امام فرمودند که آیا آنها مارکسیسم را قبول داشتند یا نه و من در آنجا خدمتشان گفتم اگر ...

فروپاشی شوروی؛ نتیجه عدم توجه به پیام عمیق امام خمینی(س)

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب سابق نوشتند و در آن ضمن پیش‌بینی محتوم بودن سقوط مارکسیسم و کمونیسم، پیام دعوت به فطرت و توحید را برای وی ... در موزه‌های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد؛ چرا‌که مارکسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست؛ ... بیایند و اشتباهات شما را جبران کنند؛ چرا‌که امروز اگر مارکسیسم در روش های اقتصادی و اجتماعی به بن‌بست رسیده ...

بازخوانی پیام تاریخی حضرت امام خمینی به میخائیل گورباچف رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی

گورباچف صدر هیأت رئیسه اتحاد ج باید بیایند و اشتباهات شما را جبران کنند؛ چرا که امروز اگر مارکسیسم در روشهاى اقتصادى و اجتماعى به بن بست رسیده است، ... را باید در موزه هاى تاریخ سیاسى جهان جستجو کرد؛ چرا که مارکسیسم جوابگوى هیچ نیازى از نیازهاى واقعى انسان نیست؛ چرا ... آقاى گورباچف، ممکن است شما اثباتاً در بعضى جهات به مارکسیسم پشت نکرده باشید و از این پس هم در مصاحبه ها اعتقاد ... ولى از شما جداً مى خواهم که در شکستن دیوارهاى خیالات مارکسیسم، گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید. امیدوارم ...

آذرخشی در ظلمت

‏‏آذرخشی در ظلمت شوروی و تشکیل یک حکومت سوسیالیستی بر مبنای اندیشه های مارکسیسم توسط لنین رهبر این انقلاب مردی از تبار پیامبران ... ‏ ‏‏ابتدا تذکر این نکته ضروری است که اندیشه مارکسیسم اگر چه با توجه به مبانی آن اساساً یک دروغ بزرگ ... الشعاع خود قرار داده بود. ‏ ‏‏اگر چه اندیشه مارکسیسم محصول نیمه دوم قرن نوزدهم است اما انقلاب اکتبر 1917 ... تری در صحنه بین الملل گردید. این انقلاب که بر مبنای تعالیم مارکسیسم اندیشه جهانشمولی داشت در ابتدای امر برای چگونگی ... یک پایگاه بسیار قدرتمند برای عملی ساختن اندیشه جهانشمولی مارکسیسم. ‏ ‏‏بفاصله دو سال پس از پیروزی انقلاب ...

در منطق امام خمینی، علاوه بر «مؤلف» و «اثر» خواننده نیز مسوولیت دارد

به گزارش پرتال امام خمینی(س) گ مثال، زمانی که تلقی کلی ممیزان وزارت ارشاد این است که مارکسیسم تفکری گمراه است و دوره‌اش به سر آمده و به ... دروغین در جامعه رواج پیدا می کند که گویی دیگر چیزی به نام مارکسیسم وجود ندارد. در حالی که این تفکر و نگرش به دلایل ... و مسائل جدی فرهنگی و اجتماعی جامعه مثل الحاد، مارکسیسم، سکولاریسم و به اتکای احساس مسئولیت و تکلیف دینی به ... و دراین راه به جایی رسید که با اعتماد به نفس می‌گفت مارکسیسم را باید اساتید مارکسیست در دانشگاه تدریس کنند و ما ...

صفحه 1 از 40 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >