تعداد 406 مورد یافت شد

در سایۀ پیام امام

در سایۀ پیام امام محمدجواد ل که من خدمت امام نوشتم شما با این نحو قاطع که در مورد مردن مارکسیسم صحبت می کنید و اصلاً صدای شکستن استخوانهایش را می ... در واقع شاید سیاست گورباچف این باشد که چرخهای زنگ زده مارکسیسم را روغن کاری کند و دوباره آن را احیاء کند. یعنی ... و دوباره آن را احیاء کند. یعنی مشکل، مشکل تاکتیکی در امر مارکسیسم باشد. در آنجا من نظر رهبرانی را که به تازگی از مسکو ... بودند نوشتم و گفتم برخی از آنها رسماً اعلام کرده اند که مارکسیسم نمرده و باید از آن ترسید. بعداً حاج احمد آقا به من ... گزارش دادیم تا گزارشم تمام شد امام فرمودند که آیا آنها مارکسیسم را قبول داشتند یا نه و من در آنجا خدمتشان گفتم اگر ...

آذرخشی در ظلمت

آذرخشی در ظلمت دکتر نعمت الله شوروی و تشکیل یک حکومت سوسیالیستی بر مبنای اندیشه های مارکسیسم توسط لنین رهبر این انقلاب مردی از تبار پیامبران ... است صورت گیرد. ابتدا تذکر این نکته ضروری است که اندیشه مارکسیسم اگر چه با توجه به مبانی آن اساساً یک دروغ بزرگ ... بین المللی را تحت الشعاع خود قرار داده بود. اگر چه اندیشه مارکسیسم محصول نیمه دوم قرن نوزدهم است اما انقلاب اکتبر 1917 ... تری در صحنه بین الملل گردید. این انقلاب که بر مبنای تعالیم مارکسیسم اندیشه جهانشمولی داشت در ابتدای امر برای چگونگی ... یک پایگاه بسیار قدرتمند برای عملی ساختن اندیشه جهانشمولی مارکسیسم. بفاصله دو سال پس از پیروزی انقلاب بین الملل احزاب ...

خاطره کمتر روایت شده از یکی از یاران با بصیرت امام خمینی

پرتال امام خمینی(س): آقای محمد به او گفتم آقای رجوی، اشکال من بر شما در این است که حتی مارکسیسم را هم نشناخته اید. این سخن تعجب او را برانگیخته و ... با من وارد بحث شد. به او گفتم :«شما این زیربنای اقتصادی مارکسیسم را از چه کتابی گرفته اید؟» متاسفانه اشتباهات زیادی ... بود که شهید بهشتی گفته بود: «اشکال ما همین جاست.شما اصلا مارکسیسم را نشناخته اید و تعریف ارزش اضافی این نیست. این ...

لطفاً در مورد خطوط کلی اقتصاد اسلامی در منظر امام خمینی توضیح بفرمایید.

باسلام، لطفاً در مورد خطوط کلی و اشتراکی شرق تاکید می نمایند. ایشان معتقد بودند که تفکر مارکسیسم در روش های اقتصادی به بن بست رسیده و در عوض اجرای ... بیایند و اشتباهات شما را‏‎ ‎‏جبران کنند؛ چرا که امروز اگر مارکسیسم در روشهای اقتصادی و‏‎ ‎‏اجتماعی به بن بست رسیده ...

جاوید قربان اوغلی: پیش بینی امام در نامه گورباچف رویکردی استراتژیک داشت

جاوید قربان اوغلی: پیش بینی ام ولی از شما جدا می خواهم که در شکستن دیوارهای خیالات مارکسیسم،گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید. امیدوارم ... از فرو پاشی کمونیسم به عنوان شکستن دیوارهای خیالات مارکسیسم و صدای شکستن استخوانهای کمونیسم یاد کرده است؟ اهمیت ... که منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان ایدئولوژی مارکسیسم در مناسبات جهانی که امام آن را با تعبیر بدیع «شکستن ... جهانی که امام آن را با تعبیر بدیع «شکستن دیوارهای خیالات مارکسیسم و صدای شکستن استخوان های کمونیسم»یاد کرده است از ... داری یا ایدئولوژی لیبرال دموکراسی و کمونیستی با ایدئولوژی مارکسیسم تقسیم شده بود که قطب اول را ایالات متحده امریکا و ...

سالروز نامه تاریخی امام خمینی(س) به گورباچف

روز یازدهم دی ماه 1367 هجری شم حال امام در نامه به گورباچف از صدای شکسته شدن استخوانهای مارکسیسم سخن به میان آورد و وی را از روی آوردن به غرب برای ... باید بیایند و اشتباهات شما را جبران کنند؛ چرا که امروز اگر مارکسیسم در روشهاى اقتصادى و اجتماعى به بن بست رسیده است، ... را باید در موزه ‏هاى تاریخ سیاسى جهان جستجو کرد؛ چرا که مارکسیسم جوابگوى هیچ نیازى از نیازهاى واقعى انسان نیست؛ چرا ... آقاى گورباچف، ممکن است شما اثباتاً در بعضى جهات به مارکسیسم پشت نکرده باشید و از این پس هم در مصاحبه‏ ها اعتقاد ... ولى از شما جداً مى‏ خواهم که در شکستن دیوارهاى خیالات مارکسیسم، گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید. امیدوارم ...

در سایۀ پیام امام

‏‏در سایۀ پیام امام‏ ‏‏ که من خدمت امام نوشتم شما با این نحو قاطع که در مورد مردن مارکسیسم صحبت می کنید و اصلاً صدای شکستن استخوانهایش را می ... در واقع شاید سیاست گورباچف این باشد که چرخهای زنگ زده مارکسیسم را روغن کاری کند و دوباره آن را احیاء کند. یعنی ... و دوباره آن را احیاء کند. یعنی مشکل، مشکل تاکتیکی در امر مارکسیسم باشد. در آنجا من نظر رهبرانی را که به تازگی از مسکو ... بودند نوشتم و گفتم برخی از آنها رسماً اعلام کرده اند که مارکسیسم نمرده و باید از آن ترسید. بعداً حاج احمد آقا به من ... گزارش دادیم تا گزارشم تمام شد امام فرمودند که آیا آنها مارکسیسم را قبول داشتند یا نه و من در آنجا خدمتشان گفتم اگر ...

فروپاشی شوروی؛ نتیجه عدم توجه به پیام عمیق امام خمینی(س)

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب شوروی سابق نوشتند و در آن ضمن پیش‌بینی محتوم بودن سقوط مارکسیسم و کمونیسم، پیام دعوت به فطرت و توحید را برای وی ... را باید در موزه‌های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد؛ چرا‌که مارکسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست؛ ... باید بیایند و اشتباهات شما را جبران کنند؛ چرا‌که امروز اگر مارکسیسم در روش های اقتصادی و اجتماعی به بن‌بست رسیده است، ...

بازخوانی پیام تاریخی حضرت امام خمینی به میخائیل گورباچف رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی

گورباچف صدر هیأت رئیسه اتحاد ج باید بیایند و اشتباهات شما را جبران کنند؛ چرا که امروز اگر مارکسیسم در روشهاى اقتصادى و اجتماعى به بن بست رسیده است، ... را باید در موزه هاى تاریخ سیاسى جهان جستجو کرد؛ چرا که مارکسیسم جوابگوى هیچ نیازى از نیازهاى واقعى انسان نیست؛ چرا ... آقاى گورباچف، ممکن است شما اثباتاً در بعضى جهات به مارکسیسم پشت نکرده باشید و از این پس هم در مصاحبه ها اعتقاد ... ولى از شما جداً مى خواهم که در شکستن دیوارهاى خیالات مارکسیسم، گرفتار زندان غرب و شیطان بزرگ نشوید. امیدوارم ...

صفحه 1 از 41 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >