تعداد 630 مورد یافت شد

مجله کودک 259 صفحه 3

ویژه مشترکین مجله ویژه مشترکی پریسا انوری- غزال غیوری- گلمییس عبدالمحمدی- زهرا هدایتی متین- محمدرضا طائی هانیه دانشی- تارخ جوانمرد نظریان- ساینا ... آزاد- فریده خردمند- نگین صبوحی- مصطفی کلب خانی- محمد متین رضائیان- فاطمه صفاری- علی اکبر صفاری- پارسا صدیق- علی ...

مجله کودک 206 صفحه 3

تولدتان مبارک! تولد دوستان (( حسین کیمیاگر - طاهره قلی­پور - پریسا انوری - زهرا هدایتی متین - آوا قهرمانی فر -هادی رحمانی - محمد رضا طلائی - زهرا ... داداشی - فاطمه جعفری آزاد - نگین صبوحی - حسنا رضایی - محمد متین رضائیان - هانیه یزدانی صابونی - فاطمه صفاری - علی اکبر ... - هانیه یزدانی صابونی - فاطمه صفاری - علی اکبر صفاری - رامتین شفیعی حسنی - غزال دلاوری - فاطمه عسگری دربجوقا لطیفه دو ...

دکتر انصاری در دیدار نوروزی با کارکنان موسسه برنامه های سال 96 را تشریح کرد

دکتر حمید انصاری در دیدار نورو جامعه فرهنگی کشور و خارج از کشور ارائه کرد. مجلات دوست و متین و حضور بصورت منظم منتشر شدند. قائم مقام موسسه تنظیم و ...

مجله کودک 506 صفحه 35

چون جوالدوز بیش از حد مغرور ش از بین رفته، اما هنوز با افتخار حرکت میکند... اما من متین و آرام اینجا میایستم و صبر میکنم! چون میدانم چه ارزشی ...

مجله کودک 483 صفحه 38

تولدتان مبارک ویژه مشترکین مج عرشیا غیبی- محیا فاضل زرندی- رؤیا فتحی- ملیکا فتوحی- متین فدایی- علیرضا فدوی بوستانی- پرهام فرجان بیگیزاده- ...

مجله کودک 465 صفحه 39

هر کس را که از آنجا رد می­شد ب فنجان هم حتی قابل این حرفها نیست.)) آقا : (( حرف­تان کاملا متین است. همین جا ایشان به ما قول می­دهد که اولا مواظب باشد ...

مجله کودک 338 صفحه 24

در همان حال و چند کیلومتر دورتر از متین و صبا و در حوالی تخت جمشید باید تا شارژ لب­تابم تمام ...

مجله نوجوان 76 صفحه 4

خاطرات دکتر علی محسنی آنچه ا بود مشغول به کار شدند . قیافه محبوب و آرام ، راه رفتنی متین و استوار ، عشق و علاقه به کار تدریس ، وقت شناسی ، محبت ...

مجله نوجوان 20 صفحه 17

فال گاوی متولد سال گاو، دوستدار کار، خانواده و سرزمین پدری است. او متین و خوددار، کمرو، کند، وسواسی، منظم و خاکسار است و ...

مجله کودک 134 صفحه 9

هر کسی را که از آنجا رد می شد تا فنجان هم حتی قابل این حرفها نیست». آقا: «حرف تان کاملا متین است. همین جا ایشان به ما قول می دهد که اولا مواظب باشد ...

صفحه 6 از 63 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >