تعداد 901 مورد یافت شد

خدمت به محرومین

قشرهایی‏ که‏ انقلاب&rl نشان و مقامی نداشته و ندارند، اینان توده‏های میلیونی و محرومان جامعه هستند- که خدایشان قدرت و سعادت دهد.... امریکا ...

عید مستضعفان و محرومان

«این عید،‌ عیدی است که مال مستضعفان است، عید محرومان است،‌عید مظلومان جهان است، عیدی است که خدای ... (صحیفه امام،‌ ج 19، ص 63) آرامش و قرار، نجات یافتن محرومان و در بندان، برقراری عدالت و قسط، نجات یافتن ... به تفسیر عیدغدیر می‌نشیند و آن را عید پابرهنگان و محرومان می‌داند. چرا؟ ایشان بر این افسوس می‌خورد ... است. علی که جان داده راه عدالت است. علی که بر سفره خالی محرومان می‌نشیند و نان و خرما در دهان بچه‌های یتیم ... چگونه در منظر روح خدا،‌عید غدیر، عید مستضعفان و محرومان و مظلومان است؟ آنسان که علی رهبر مظلومان و محرومان ...

کارکنان وزارت راه و ترابری کارکنان وزارت نیرو و مدیران کل آموزش و پرورش سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام ضمن برشمردن ویژگی‏های حکومت ...

کارکنان وزارت راه و ترابری کا امام خمینی دیدار کردند. امام ضمن برشمردن ویژگی‏های حکومت محرومان و مستضعفان خوف نداشتن از قدرت‏ها را یکی از این ... امام پشتیبانی مردم از حکومت را یکی از ویژگی‏های حکومت محرومان دانستند، امام خمینی در پایان به کشورهای منطقه که با ...

قیام با تمام توان برای خدمت به محرومین

همه هم فکر و هم صدا قیام کنید و برای این مستضعفین و برای ...

خدمت به زاغه نشینان

امروز به مستضعفان و مستمندان و زاغه نشینان که ولی نعمت ما ...

امام خمینی: همین زاغه ‏نشینان بودند که این انقلاب را به ثمر رساندند

انقلاب اسلامی ایران، انقلاب مت در 18 اردیبهشت 1362 در حضور اعضای کمیته امداد است که در آن محرومان و مستضعفان را حامیان واقعی انقلاب می خواند و خدمت به ... که باید این عمل با یک ظرافتی انجام بگیرد که مستمندان، محرومان خیال نکنند که آنها از باب اینکه در صف پایین جامعه ... و همین زاغه‏نشینان و همین حاشیه‏نشینان و همین محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر رساندند. اینها بودند ... و تعالی یک درخشندگی خاص این افراد دارند. اگر نبودند این محرومان جامعه که دلبستگی به این دنیا به آن طوری که بالاتریها ... طوری که بالاتریها به خیال خودشان دارند، اگر نبود همت این محرومان و همت این روستائیان و همت این جنوب شهریها، اگر نبود ...

رسیدگی به طبقات محروم سعادت دنیا و آخرت

به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم که خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است که در طول تاریخ ستمشاهی و خان خانی در رنج ...

محرومان ولی نعمت ما هستند

و به مجلس و دولت و دست اندرکار این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصاً مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و ...

محرومان و مستضعفان پیشتازان انقلاب

مطابق با صفحات 261 الی 264 صحیفه حضرت امام جلد 14 به مدت ...

خرابکاریهای منافقان در پی پیروزی محرومان

مطابق با صفحات 261 الی 264 صحیفه حضرت امام جلد 14 به مدت ...

صفحه 1 از 91 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >