تعداد 126 مورد یافت شد

احمد یاور مستضعفین و محرومین

احمد یاور مستضعفین و محرومین اشاره: از آنجا که یادگار عزیز امام همواره در مواضع ... آنجا که یادگار عزیز امام همواره در مواضع خود حمایت از محرومین و مستضعفین را سرلوحه اعمال خود قرار داده و نه تنها ... بلکه حتّی در عمل هم ایثارگرانه آمادگی خود را جهت خدمت به محرومین نظیر عضویت افتخاری در بنیاد پانزده خرداد و درخواست ... امام خمینی» که خود از بنیانگذاران آن بودند توصیۀ خدمت به محرومین می ‏کردند که نامه ذیل نمونه ایست از این موضوع که ...

اندیشه های اقتصادی امام خمینی

اندیشه های اقتصادی امام خمینی جهان اسلام، طرحها و برنامه های سازنده و دربرگیرنده منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند و جهان مستضعفین و مسلمین ... و اصولاً تبیین جهت گیری اقتصادی اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با ... ج 20 _ ص 128 و 129_ 6/5/1366» * انقلاب اسلامی، مستضعفین و محرومین حضرت امام(س)، انقلاب اسلامی را انقلاب محرومین و ... مستضعفین و محرومین حضرت امام(س)، انقلاب اسلامی را انقلاب محرومین و مستضعفین می دانستند. از آغاز نضج گیری انقلاب ... دانستند. از آغاز نضج گیری انقلاب اسلامی در سال 1342، این محرومین و مستضعفین بودند که در صف اوّل انقلاب جانفشانی کردند ...

امام خمینی و احیای تفکر فقر ستیزی و عدالتخواهی اسلامی

‏‏خلاصه مقاله‏ ‏‏این مقال پاسخ این سؤال مهم که آیا مقصود این است که کاری کنیم که تا محرومین و فقرا به اغنیا و مرفهین تبدیل شوند یا هدف دیگری ... بعد فقرستیزی اسلام در قرن حاضر داشت. این توجه عمیق به محرومین همراه با آن زندگی ساده و بی آلایش، به همۀ مردم ثابت ... برای آنها قائل شوند؛ که این کار به منزلۀ پشت کردن به محرومین است، و مبارزه را از مسیر واقعی منحرف می کند. هشدار ... را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و روی آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ... و نباید با تبلیغات دیگران از میدان به در روند، حمایت از محرومین و پابرهنه هاست. چرا که هر کسی از آن عدول کند از ...

انقلاب امام خمینی(س) و نقش آن در بیداری جهان اسلام

انقلاب امام خمینی(س) و نقش آن اسلامی رسوخ کرده است؛ بلکه نظر مشتاقان زیادی از مستضعفان و محرومین جهان را به خود جلب کرده است. «انقلاب امام» در نوع ... و مکرالله و الله خیرالماکرین. انقلاب خمینی، انقلاب محرومین از ویژگیهای بارز انقلاب اسلامی امام خمینی(س)، این ... این مرد بزرگ را فراموش کند؛ و یاد و نام ایشان در عمق وجود محرومین مسلمان و تمامی انسانیت باقی خواهد ماند. والسلام ...

عطر خمینی در فضای کنگره

عطر خمینی در فضای کنگره حجت کلیت جریان، جریان زراندوزی، دفاع از محرومیت، و دفاع از محرومین و مستضعفین و چیزهایی که این دو جریان را تشکیل می ... و مصرفی نمودنتان به چیز دیگری فکر نمی کند». 3 - حفظ منافع محرومین و مستضعفین. «... اصولاً جهتگیری اقتصاد اسلام، در ... «... اصولاً جهتگیری اقتصاد اسلام، در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان در مبارزه اسلام با ...

‏‏درآمدی بر نظریۀ عدالت امام خمینی(ره) در عرصۀ اقتصادی‏

‏‏درآمدی بر نظریۀ عدالت امام خ قرار داده. این ویژگیها عبارتند از: ‏ ‏‏1 - حمایت از محرومین و مستضعفان‏ ‏‏2 - عدم پذیرش شکاف شدید ... خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما‏‎ ‎‏پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و‏‎ ... تبیین جهتگیری اقتصاد اسلام در راستای 1) حفظ منافع محرومین و گسترش‏‎ ‎‏مشارکت عمومی آنان و 2) مبارزۀ اسلام با ... خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن‏‎ ‎‏به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا ... احکام الهی را اجرا کنید. باید‏‎ ‎‏قوانین وضع بشودکه حقوق محرومین و فقرا به آنها بازگردانده شود. ‏‎[15]‎‏ ‏ ‏‏ (3) ...

اخلاق کارگزاران در نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام براساس اندیشه های امام خمینی(س)

اخلاق کارگزاران در نظام اقتصاد شایسته و امینی است که بتوانند وظیفۀ مهم رسیدگی به وضع محرومین و صیانت از اموال و دارایی مسلمین را عهده دار شوند. ... دارد. یکی از مهمترین جلوه های آن «رسیدگی و حمایت از محرومین و مستضعفین» است. با این که اسلام، عدلی فراگیر و ... که اسلام، عدلی فراگیر و احسانی گسترده دارد، اما رسیدگی به محرومین جامعه را در اولویت قرار داده است. کارگزاران نظام ... قرار داده است. کارگزاران نظام باید در جهتگیریهای اقتصادی، محرومین را مورد توجه و عنایت خاص قرار بدهند، و شرط بقای یک ... و شرط بقای یک جامعه نیز، بستگی به احقاق حق مظلومین و محرومین دارد. چنان که حضرت علی(ع)، خطاب به کارگزار خویش مالک ...

تجلی شخصیت امام خمینی

تجلی شخصیت امام خمینی (مصاحب دارد. انقلاب ایران و شخصیت امام خمینی سبب شده است تا تمام محرومین جهان در هر گوشه ای از کشورها به تکاپو افتاده، برای ... ای از کشورها به تکاپو افتاده، برای اقامۀ عدالت برخیزند. محرومین دنیا با وجود داشتن مذاهب مختلف، در یک باور با هم ...

تقدیر الهی و فعالیت اجتماعی در سیرۀ حضرت امام ترکیب شده است

تقدیر الهی و فعالیت اجتماعی در هستند که نمی توانند زندگی کنند. این یکی از خاصیت های حکومت محرومین و مستضعفین است. یکی از خاصیتهای بزرگش این است که ... این است که اینها دیگر از قدرتها نمی ترسند. وقتی حکومت محرومین و مستضعفین باشد، خاصیت اعیانیت و اشرافیت و به اصطلاح ...

اصول عقیدتی، فکری و سیاسی اندیشه های امام خمینی(ره)

اصول عقیدتی، فکری و سیاسی اندی – آن غایب حاضر - یادی بنمایم. کسی که پرچمدار نهضت فقرا و محرومین بود و با مژدۀ پایداری و استقامت، همۀ مقدمات لازم را ... عمرانی بوده است. ایشان در همین زمینه فرموده اند: مامکلفیم محرومین و مظلومین را نجات دهیم. ما مأمور هستیم که ستمدیدگان ...

صفحه 1 از 13 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >