تعداد 3 مورد یافت شد

* امام خمینی آقای مهدوی کنی را مأمور تشکیل ستاد کمک رسانی به مردم مناطق بمباران شده کردند. * در پاسخ به پیام تبریک شیخ خلیفه بن حمدثانی امیر قطر به ...

* امام خمینی آقای مهدوی کنی را است که به دست صدام... در شهرهای اندیمشک و دزفول و مریوان... تأسف بارتر آنکه بسیاری از سران کشورهای اسلامی نیز ...

* امام خمینی اجازه دادند از دو نفر کشیش مسیحی برای انجام مراسم مذهبی گروگان‏های آمریکایی دعوت شود. * چند کشیش آمریکایی با امام خمینی دیدار کردند. ...

* امام خمینی اجازه دادند از دو بزرگ انتقاد کردند. * کارگزاران مسجد قبا و دانشجویان مریوان با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی ...

* امام خمینی با صدور حکمی آقای محمد موسوی خوئینی ها را مأمور تنظیم برنامه های رادیو ـ تلویزیون کردند. * در پاسخ به تلگرام تسلیت علمای شاهرود به ...

* امام خمینی با صدور حکمی آقای خطاب به آقای حاج شیخ علی توحیدی ارسال کردند. * اهالی مریوان و سنندج و پرسنل گردان 62 با امام خمینی دیدار کردند. ...