تعداد 41 مورد یافت شد

تصمیم خطرناکی گرفته بودم

‏‏تصمیم خطرناکی گرفته بودم‏ ‏‏بنده، در شبی که بنا بود ...

به ملت می گویم عزا بگیرند

‏‏به ملت می گویم عزا بگیرند‏ ‏‏روزی که برای کشف حجاب ...

دیدن اینها برای انسان یک درسی بود

‏‏دیدن اینها برای انسان یک درسی بود‏ ‏‏اوایلی که ...

نگذارید آمریکا و انگلیس این قدر به ما تحمیل کنند

‏‏نگذارید آمریکا و انگلیس این قدر به ما تحمیل ...

علمای اصفهان به قم آمدند

‏‏علمای اصفهان به قم آمدند‏ ‏‏در زمان این مرد ...

در کوچه قدم می زد

‏‏در کوچه قدم می زد‏ ‏‏من خود در علمای زمان خود کسانی ...

من هم با ایرانیها رفیقم

‏‏من هم با ایرانیها رفیقم‏ ‏‏[‏‏همان برادر ارتشی خطاب ...

اگر کسی به من فحش بدهد

‏‏اگر کسی به من فحش بدهد‏ ‏‏من این را اعلام می کنم که ...

بدون عمامه او را دادگستری بردند

‏‏بدون عمامه او را دادگستری بردند‏ ‏‏در زمان این مرد ...

یک سرباز صفر بود

‏‏یک سرباز صفر بود‏ ‏‏من خودم می دانم و ملت ما هم ـ ...

صفحه 1 از 5 1 | 2 | 3 | 4 | 5