تعداد 3645 مورد یافت شد

نظر امام در باره مصاحبۀ مسئولین کشور با رسانه‏هاى خارجى چه بود؟

امام خمینى(س) در طول عمر پربرکت خود، 132 مصاحبه با رسانه‏هاى کشورهاى گوناگون انجام داده‏اند. از این ... کشورهاى گوناگون انجام داده‏اند. از این تعداد، 131 مصاحبه در این اثر مورد بررسى قرار گرفت. یک مصاحبه به دلیل ... این تعداد، 131 مصاحبه در این اثر مورد بررسى قرار گرفت. یک مصاحبه به دلیل آنکه به صورت گزارش منتشر شده است. حضرت امام ... آنکه به صورت گزارش منتشر شده است. حضرت امام در طى این مصاحبه‏ها به 1043 پرسش، پاسخ گفته‏اند. حجم پاسخها در مجموع ... و حداکثر سطور پاسخ، میان 2 سطر تا 478 سطر است. یعنى گاه در مصاحبه‏اى کل پاسخ، 2 سطر بوده، و گاه تا 478 سطر ادامه یافته ...

آیا فرانسه در زمان مبارزه از بنیانگذار جمهوری اسلامی پشتیبانی می کرد؟

بنا به اظهارات برخی مخالفین ان نیز به اطرافیان امام اعلام کرد که در این کشور اجازه انجام مصاحبه و انتشار اعلامیه ندارید. اما آنچه باعث شد که فرانسه ... حاج احمد آقا آن را به این صورت زیر شرح داده اند:«پس از مصاحبه امام با لوموند (در نجف)، طى تماسهاى مکرر از طرف ... و مجلات و رادیو تلویزیونهاى کشورهاى مختلف، تقاضاى مصاحبه شد. تقاضاى زیاد براى مصاحبه از تشنگى افکار جهان سیاست ... کشورهاى مختلف، تقاضاى مصاحبه شد. تقاضاى زیاد براى مصاحبه از تشنگى افکار جهان سیاست از اوضاع ایران و همچنین ... از اوضاع ایران و همچنین ابعاد فکرى امام حکایت مى‏کرد. آن مصاحبه به قدرى قاطع و روشن بود که در آن شرایط که ایران را ...

شرط جالب امام برای مصاحبه با فیگارو

در فرانسه مصاحبه با خبرنگاران از موارد ممنوعه برای امام خمینی(س) بود. ... فرانسه بمانید حق صحبت کردن علیه دستگاه شاه را ندارید؛ حق مصاحبه هم ندارید. امام بلافاصله دکتر حبیبی را صدا کرد تا به ... امام با روزنامه فیگارو در ۲۲ مهر ۵۷ موجب شکسته شدن ممنوعیت مصاحبه با خبرنگاران شد. سید احمد خمینی در این باره می گوید: ... و از نزدیکان دولت ژیسکاردستن بود پیغام دادیم، اگر ممنوعیت مصاحبه لغو شود، آن روزنامه می تواند اولین مصاحبه با امام ... اگر ممنوعیت مصاحبه لغو شود، آن روزنامه می تواند اولین مصاحبه با امام خمینی در پاریس را به خود اختصاص دهد؛ مدیر ...

* امام خمینی در مصاحبه با تلویزیون سی. بی. اس درباره فرار شاه و آینده اپک مصاحبه کردند. * امام خمینی در مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون آلمان (کانال 2) ...

* امام خمینی در مصاحبه با تلویزیون سی. بی. اس درباره فرار شاه و آینده اپک ... مصاحبه با تلویزیون سی. بی. اس درباره فرار شاه و آینده اپک مصاحبه کردند. * امام خمینی در مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون ... درباره فرار شاه و آینده اپک مصاحبه کردند. * امام خمینی در مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون آلمان (کانال 2) درباره احتمال ... ـ تلویزیون آلمان (کانال 2) درباره احتمال مسائل عمومی ایران مصاحبه ...

ما مطالبمان را می‏‏ گوییم

در ابتداى ورود امام به فرانسه مقامات آن کشور از امام خواستند سخنرانى و مصاحبه نکنند و از رفتن به مساجد و اقامۀ نماز جماعت و شرکت در ... رقابت زیادى بود. قبلاً خبرنگاران لوموند با امام در نجف مصاحبه کرده بودند. مدیر روزنامۀ فیگارو اصرار به مصاحبه با ... در نجف مصاحبه کرده بودند. مدیر روزنامۀ فیگارو اصرار به مصاحبه با امام داشت. ما از این فرصت استفاده کردیم و از طریق ... و از نزدیکان آقاى ژیسکاردستن بود پیغام دادیم اگر ممنوعیت مصاحبه لغو شود این روزنامه می‏‏ تواند اولین مصاحبه با امام ... اگر ممنوعیت مصاحبه لغو شود این روزنامه می‏‏ تواند اولین مصاحبه با امام در پاریس را به خود اختصاص دهد. مدیر روزنامه ...

مجله نوجوان 104 صفحه 17

مصاحبه «مصاحبه یکی از انواع خبر گیری مستقیم است که به وسیلة ... یکی از انواع خبر گیری مستقیم است که به وسیلة آن عقاید ... معتمد نژاد برایتان نقل کردیم . سادة ماجرا همین می شود که مصاحبه چند سؤال از یک یا چند نفر است که به صورت سؤال و جواب ... تجربه ، فنون یک مصاحبة حرفه ای را فرا خواهید گرفت . انواع مصاحبه مصاحبه انواع گوناگونی دارد که هر کدام کاربرد خاصّ ... فنون یک مصاحبة حرفه ای را فرا خواهید گرفت . انواع مصاحبه مصاحبه انواع گوناگونی دارد که هر کدام کاربرد خاصّ خودش را ...

آیا دولت فرانسه توانست مبارزات امام را محدود کند؟

بنا به اظهارات برخی مخالفین ان نیز به اطرافیان امام اعلام کرد که در این کشور اجازه انجام مصاحبه و انتشار اعلامیه ندارید. اما آنچه باعث شد که فرانسه ... حاج احمد آقا آن را به این صورت زیر شرح داده اند: «پس از مصاحبه امام با لوموند (در نجف)، طى تماسهاى مکرر از طرف ... ها و مجلات و رادیو تلویزیون هاى کشورهاى مختلف، تقاضاى مصاحبه شد. تقاضاى زیاد براى مصاحبه از تشنگى افکار جهان سیاست ... هاى کشورهاى مختلف، تقاضاى مصاحبه شد. تقاضاى زیاد براى مصاحبه از تشنگى افکار جهان سیاست از اوضاع ایران و همچنین ... از اوضاع ایران و همچنین ابعاد فکرى امام حکایت مى‏ کرد. آن مصاحبه به قدرى قاطع و روشن بود که در آن شرایط که ایران را ...

* مصاحبه امام خمینی با مجله تایم درباره آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی. * مصاحبه امام خمینی با رادیو ـ تلویزیون لوکزامبورگ درباره ایران پس از شاه. ...

* مصاحبه امام خمینی با مجله تایم درباره آزادی مطبوعات در ... با مجله تایم درباره آزادی مطبوعات در جمهوری اسلامی. * مصاحبه امام خمینی با رادیو ـ تلویزیون لوکزامبورگ درباره ... با رادیو ـ تلویزیون لوکزامبورگ درباره ایران پس از شاه. * مصاحبه امام خمینی با مجله اکسپرس درباره غیرقانونی بودن رژیم. ... امام خمینی با مجله اکسپرس درباره غیرقانونی بودن رژیم. * مصاحبه امام خمینی با روزنامه نیویورک تایمز درباره روابط ... با روزنامه نیویورک تایمز درباره روابط ایران و آمریکا. * مصاحبه امام خمینی با آژانس سیگما درباره نقش و ماهیت ...

* دو نماینده از سوی رئیس جمهور فرانسه با امام دیدار کردند و امام دلایل مخالفت خود را با بختیار به آنان ابلاغ کردند. * امام خمینی در مصاحبه با مجله ...

* دو نماینده از سوی رئیس جمهور خود را با بختیار به آنان ابلاغ کردند. * امام خمینی در مصاحبه با مجله آفریقای جوان و نیز تلویزیون فرانسه دولت ... امام خمینی با نشریه اکونومیست درباره دارایی های خصوصی شاه مصاحبه کردند. * امام خمینی با روزنامه تایمز درباره تبیین ... تایمز درباره تبیین مواضع اسلام و سیاست های آینده ایران مصاحبه کردند. * امام خمینی با روزنامه فاینشنال تایمز درباره ... با روزنامه فاینشنال تایمز درباره سیاست های آینده انقلاب مصاحبه کردند. * امام خمینی با تلویزیون سوئیس درباره حکومت ... سوئیس درباره حکومت بختیار و حقوق و احترام اقلیت های مذهبی مصاحبه کردند. * امام خمینی در مصاحبه با روزنامة بالتیمورسان ...

* مصاحبه امام با مجله نیوزویک درباره اقامت در فرانسه. * مصاحبه امام با روزنامه لوس آنجلس تایمز درباره دولت اسلامی. * مصاحبه امام با نشریه لبنانی ...

* مصاحبه امام با مجله نیوزویک درباره اقامت در فرانسه. * ... مصاحبه امام با مجله نیوزویک درباره اقامت در فرانسه. * مصاحبه امام با روزنامه لوس آنجلس تایمز درباره دولت اسلامی. ... امام با روزنامه لوس آنجلس تایمز درباره دولت اسلامی. * مصاحبه امام با نشریه لبنانی امل درباره روابط با ...

صفحه 1 از 365 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >