تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 200 صفحه 25

خرید و برای درش یک قفل چوب است. در دوران فراعنه نیز قفلهایی با همین ساختار ساده در مصر ساخته می­شد. نمونه­های این قفلها در ژاپن و نروژ هم پیدا ...