تعداد 580 مورد یافت شد

ضوابط احکام حکومتی

ضوابط احکام حکومتی سید علی نظر می رسد این ضوابط و محورهای به قرار زیر است: مصلحت؛ اجرای احکام اسلام؛ عدالت. نگاهی به تاریخچه مصلحت ... احکام اسلام؛ عدالت. نگاهی به تاریخچه مصلحت در فقه شیعه شیخ مفید و شیخ طوسی مصلحت از مهم ترین ... نگاهی به تاریخچه مصلحت در فقه شیعه شیخ مفید و شیخ طوسی مصلحت از مهم ترین ارکان و مبانی تصمیم گیری حاکم در ابعاد ... آن باید به «والی» داده شود و او آن را در مصالح عمومی و مصلحت هایی که در نظر دارد صرف کند: «... و یأخذ الباقی بعد ... در اعتلای اسلام به وی مدد می رسانند هزینه کند و نیز در راه مصلحتی که در نظر دارد از قبیل تقویت اسلام، برپایی دین، جهاد ...

نقش مصلحت نظام در فقه اسلامی

نقش مصلحت نظام در فقه اسلامی حسین علی احمدی مقدمه دو واژه ... نظام در فقه اسلامی حسین علی احمدی مقدمه دو واژه «مصلحت» و «مفسده» در بین کلمات فقهای امامیه و تعابیر اصولیون ... و تعابیر اصولیون شیعه از یک سو و بروز نهاد رسمی «شورای مصلحت نظام» در کنار «شورای نگهبان» در نظام دینی جمهوری ... یک محقق اسلامی زنده می کند از جمله این که: جایگاه و نقش مصلحت در فقه و حقوق اسلامی چیست؟ قلمرو کاربرد این قاعده فقهی ... مسلمان، حاکم اسلامی و عامه مسلمین است یا حکومت اسلامی و مصلحت نظام؟ رابطه این قاعده با قواعد «دفع افسد به فاسد» و ...

جایگاه قانونگذاری در جمهوری اسلامی

جایگاه قانونگذاری در جمهوری اس مانند مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایگاه قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران ... مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم»[1]. در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام باید متذکر شد علی الاصول مجمع یک نهاد قانون گذار ... خمینی (ره) و بعد در اصل 112 اصلاحی قانون اساسی آمد تشخیص مصلحت در موارد بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است که ... مجلس وجود مصوبه قانونی خود را برای کشور لازم و در واقع مصلحت ملزمه ای بر تایید و لازم الاجرا شدن آن می داند و با ... خود پافشاری می کند در این صورت مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود که وجود و حد و اندازه و اثر مصلحت را ...

جایگاه مصلحت در شریعت و تبیین اندیشه امام (ره)

جایگاه مصلحت در شریعت و تبیین اندیشه امام (ره) جواد فخار طوسی ... شد که هر یک می توانست نقش سودمندی را به عهده گیرد. مفهوم «مصلحت» یکی از این مفاهیم و عناوین است که بارها و بارها در ... و نوشتار بنیان گذار جمهوری اسلامی ظاهر شد. تبیین مفهوم مصلحت و ارتباط آن با احکام شریعت و جایگاهش در شرع، چیزی است ... این مقاله در چهار بخش تنظیم گردیده است: 1ـ ماهیت مصلحت 2ـ رابطۀ مصلحت و احکام شرعی 3ـ رابطۀ مصلحت و موضوعات ... در چهار بخش تنظیم گردیده است: 1ـ ماهیت مصلحت 2ـ رابطۀ مصلحت و احکام شرعی 3ـ رابطۀ مصلحت و موضوعات احکام شرعی 4ـ ...

مصالح ملی معیار روابط برون مرزی

مصالح ملی معیار روابط برون مرز بحث را سهل تر می کند. در کتب لغت چنین آمده است: در امری مصلحت است یعنی خیر و خوبی در آن می باشد و جمع آن مصالح است. ... مصالحی که در این نوشتار از آن سخن می رود. اعم و فراتر از مصلحت در شریعت است و به موارد پنج گانه محدود نمی شود در ... شده و مشخص نیست و حتی ممکن است عملی در زمانی یا مکانی مصلحت و در جایی یا موقعیت و شرایط دیگری مفسده باشد. با این ... دارد چنان که امام به عنوان رهبر دولتی اسلامی می فرمود: من مصلحت همۀ مسلمین و غیر مسلمین را هم می خواهم .[15]» پس مصالح ... اصطلاح مصالح ملی به جای منافع ملی بدین جهت بود که گرچه مصلحت به معنای جلب منفعت و دفع ضرر نیز آمده است، لکن منظور ...

مصاحبه با آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی

آیة الله سیدحسن طاهری خرم آباد فقیه ندارد. و اگر منظور احکام ولایی است؛ یعنی آن جایی که مصلحت اسلام، مسلمین و جامعه ایجاب و اقتضا می کند که ولی فقیه ... اولی است و نه جزء احکام ثانوی، ضرورتی به آن معنا نیست، اما مصلحت اسلام و مسلمین اقتضا می کند. در این جا خود ولی ... با به وجود آوردن یک مجمع و مجلسی مانند تشکیل «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که کارش این است که آن جایی که مصلحت نظام ایجاب ... «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که کارش این است که آن جایی که مصلحت نظام ایجاب می کند و احکام اولیه و احکام ثانویه نمی ... خارج چگونه انجام می شود آن یک بحث دیگر است که واقعاً باید مصلحت را تشخیص بدهند، اعضایش کسانی باشند که تشخیص دهندۀ ...

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران: صبر علوی

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جمار چرا با وجود این توانایی همچون علی(ع) صبر می کنیم. باید مصلحت جامعه را شناخت سید حسن خمینی «شناخت مصلحت بالاتر برای ... می کنیم. باید مصلحت جامعه را شناخت سید حسن خمینی «شناخت مصلحت بالاتر برای هدف بزرگتر» را به عنوان دیگر عامل ایجاد ... سوی نزدیک ترین یاران «مضلّ المومنین» لقب گرفت؛ اما آن حضرت مصلحت بالاتر را دیدند و یاران همان لحظه را. یادگار امام ... اگر سست عنصر نباشد، قادر به صبوری خواهد بود. برای تشخیص مصلحت، باید مشورت کنیم «علم» دیگر عنصری بود که وی به عنوان ... کرده بود، سقوط می کند. بنابراین او باید جامعه را بشناسد و مصلحت بالاتر را تشخیص دهد و به زمان خویش نیز آگاهی داشته ...

قاعده «مصلحت»، در روابط خارجی دولت اسلامی

قاعده «مصلحت» در روابط خارجی دولت اسلامی سید جواد ورعی (عضو ... که خود بر آن تأکید داشت، از عناصری چون زمان، مکان، و مصلحت در فقه سخن گفت و گره های پیش روی نظام نوپای سیاسی را ... سیاسی را گشود. آنچه در این نوشته پیگیری می شود، عنصر «مصلحت» و نقش آن در اجتهاد و استنباط احکام شرعی است که مورد ... دین» از موضوعات سیاسی است که تابع مصالح روز است. چه بسا مصلحت مسلمانان در فروش اسلحه ، بلکه مجانی دادن آن به دولت یا ... وسیله مسلمانان از شرّ وجود یک دشمن قوی راحت شوند.و چه بسا مصلحت اقتضا کند که حتّی در زمان صلح هم سلاحی به دشمنان دین ...

جایگاه مصلحت در حکومت ولایی

جایگاه مصلحت در حکومت ولایی عبدالحسین خسروپناه مقدمه مصلحت ... مصلحت در حکومت ولایی عبدالحسین خسروپناه مقدمه مصلحت در نظام های سیاسی اهمیت ویژه ای دارد، این اهمیت در ... آن تا کجا است؟ آیا تنها در منطقة الفراغ و حوزه مباحات به مصلحت سنجی اقدام می شود یا این که دایره تکالیف وجوبی و ... به تعطیل شدن احکام اولیه یا ثانویه بینجامد؟ 2ـ آیا عملیات مصلحت سنجی در کنار ولایت مطلقه فقیه به افتراق ساختار نهاد ... نمی انجامد؟ طبیعتاً بحث های فرعی دیگری از جمله تعریف مصلحت و اقسام آن، معیار مصلحت و تفاوت آن در فقه شیعه با ...

خروج از شرایط حساس

خروج از شرایط حساس (نامه مهم است که جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام(شورای تشخیص مصلحت نظام در آن دوران) به ایشان نامه ... مجلس در خصوص اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام(شورای تشخیص مصلحت نظام در آن دوران) به ایشان نامه ای نوشتند: بسمه ... مجلس شورای اسلامی در خصوص کیفیت کار شورای محترم تشخیص مصلحت ابهام هایی وجود دارد که ضمن طرح آن خواستار رهنمود حضرت ... چنانچه لازم تشخیص داده شد برای اصلاح نهایی به شورای تشخیص مصلحت ارجاع گردد. ولی هم اکنون بعضاً این شورا قانونگذاری نیز ... مقامات غیرمسئول، می تواند با تقدیم پیشنهادی به شورای تشخیص مصلحت برای کشور قانون جدیدی ایجاد کند؛ و حتی قوانین مصوبه ...

صفحه 2 از 58 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >