تعداد 48 مورد یافت شد

مجله نوجوان 127 صفحه 28

یاددوست محسن وطنی رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ مصلحت بینی! خوب،بد،زشت! مصلحت بینی و ... محسن وطنی رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ مصلحت بینی! خوب،بد،زشت! مصلحت بینی و مصلحت اندیشی به خودی ... عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ مصلحت بینی! خوب،بد،زشت! مصلحت بینی و مصلحت اندیشی به خودی خود چیز بدی نیست، به هرحال ... مصلحت بینی چه کار؟ مصلحت بینی! خوب،بد،زشت! مصلحت بینی و مصلحت اندیشی به خودی خود چیز بدی نیست، به هرحال هر آدمی خیر ... آدمی خیر و صلاح خویش را در نظر می گیرد و سعی می کند برخلاف مصلحت خودش کاری نکند و تا اینجای قضیه، مصلحت اندیشی هیچ ...

مجله نوجوان 127 صفحه 29

مصلحت بینی در مکتب امام خمینی اما ما که بزرگترین مرد تاریخ ... بود هیچ گاه در تصمیم گیریهای مهم خود حقیقت باقی را قربانی مصلحت فانی نکرد. او راحت طلبی و آسایش را برازندة یک مرد نمی ... می کردند. داشتند، بدون هیچ ملاحظه ای و بدون در نظر گرفتن مصلحت اندیشیهای رایج سیاسی، آنچه را که حق می پنداشتند بیان ... حق و باطل معنا داشت و در سایة حقّ متعالی، این که این حقیقت مصلحتی را نیز به دنبال خواهد داشت یا خیر، هیچگاه به چشم ... یا خیر، هیچگاه به چشم ایشان نمی آمد. نتیجة حقیقت، همان مصلحت است یکی دیگراز اشکالات بزرگ مصلحت بینی است که مصلحت ...

مجله کودک 163 صفحه 5

یک خاطره، هزار پند سلام مصلحت آمیز یکی از شاگردان امام (ره) نقل می کنند: روزی از ... نداشت. خدمت امام که رسیدم کتاب را تقدیم کردم و به عنوان مصلحت گفتم: آقا (صاحب کتاب) هم خدمت شما سلام رساندند. منتظر ... چیزی نگفتند. کتاب را قبول کردند و من فهمیدم که هیچگاه سلام مصلحت آمیز از کسی به کس دیگر نرسانم. با اخلاق و بزگواری که ... و بزگواری که امام داشت نفهمیدم که از کجا معلوم شد که سلام مصلحت آمیز بود. به یاد ماندنی ها... · دعا گوی همه هستم و ...

مجله کودک 466 صفحه 5

عشق میورزیدند. یکی از مسئولان و حفظ جان مردم به ایران نیایند و فشار میآوردند و میگفتند مصلحت نیست. ولی امام فرمودند: این عین مصلحت است، چون امریکا ... میآوردند و میگفتند مصلحت نیست. ولی امام فرمودند: این عین مصلحت است، چون امریکا نه مصلحت مرا میخواهد و نه ملت و انقلاب ... نیست. ولی امام فرمودند: این عین مصلحت است، چون امریکا نه مصلحت مرا میخواهد و نه ملت و انقلاب و ایران را. این ...

مجله کودک 126 صفحه 6

گزارش دوست امام که رفت ، مرد و در برابر ناجوانمردی ها و زخم زبان ها سکوت کرد و تنها به مصلحت اسلام اندیشید . هیچ کسی فکر نمی کرد که این یار وفادار ... کرد... من به او گفتم : احمد جان ... اگر شما به آنجا بروی و مصلحت امریکا چنین قرار بگیرد که شما را بگیرند... این چیزی ...

مجله کودک 484 صفحه 5

چشم گشودند و نگاهی به آسمان کر به محض نبود ایشان، جامعهای را که ساختهاند دچار مشکل شود. مصلحت این است که امشب را سکوت کنیم.» عظمت فوقالعادهای را در ...

مجله نوجوان 06 صفحه 3

سر مقاله اهمیت بود بیفتد تا بتوانیم به جای فکر کردن به منافع خودمان، به مصلحت مردم یک محله یا یک شهر و یا یک کشور فکر کنیم. شاید ... به کشورش فکر می­کند. وقتی آدم به کشورش فکر می­کند دیگر مصلحت خودش یا خانواده­اش برایش اهمیت چندانی ندارد و درست در ... انقلاب ما در بهمن ماه سال 1357 به پیروزی رسید، مردم به مصلحت کشورشان فکر می­کردند چون دوست داشتند که کشورشان ...

مجله کودک 291 صفحه 34

تابستان 1307 بودکه پدرم تصمیم بود که حتی نمی توانست راه برود . همه به پدرم می گفتند : "مصلحت نیست که مادر بزرگ را به این سفر طولانی ببری ." اما این ...

مجله نوجوان 111 صفحه 8

سید احمد ؛ نظریه پرداز جهان اس در جلسات سران سه قوه و شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام قبلاً از زبان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نقل شده ...

مجله کودک 249 صفحه 4

یک خاطره هزارپند ح چه پسر و چه دختر؛ در انتخاب هر شیوه و هر مشی که خود آنها مصلحت می­دانستند، آزاد می­گذاشتند. این آزادی انتخاب و حرکت، ...

صفحه 1 از 5 1 | 2 | 3 | 4 | 5