تعداد 889 مورد یافت شد

بنیانگذار جمهوری اسلامی برای پشتیبانی از جنبش های مردمی، چه ملاک هایی را در نظر می گرفتند؟ برای ایشان شرط اصلی در پشتیبانی خود تقارن فکری و خطی ...

امام خمینی(ره) در وصیتنامه خود عظیم الشأن ایران ندارد، بلکه توصیه به جمیع ملل اسلامى و مظلومان جهان از هر ملت و مذهب مى‏باشد.» (صحیفه امام، ج‏21، ص ... اساس جمله فوق وقتی در وصیتنامه مخاطب را جمیع ملل اسلامی و مظلومان جهان از هر ملت و مذهب می دانند بداهت دارد که در ... بداهت دارد که در منظومه اندیشه ای امام خمینی(ره) توجه به مظلومان جهان جایگاهی روشن دارد. چرا که روح کلی اندیشه فلسفی، ... باشد و البته اگر اکثریتی تصمیم گیر تصور کنند حمایت از مظلومان جهان در صورتی توجیه دارد که منافعی بر آن مترتب باشد، ...

میلاد حضرت مسیح (ع)

عید سعید میلاد مسیح پیامبر عظیم الشأن، که برای طرفداری مظلومان و برقراری‏‎ ‎‏عدل و رحمت مبعوث ، و با گفتار آسمانی و ... و کردار ملکوتی خود ظالمان و ستمکاران را‏‎ ‎‏محکوم، و مظلومان و مستضعفان را پشتیبانی فرمود، بر ملتهای مستضعف جهان ...

بهترین خدمت ها

و از امور مهمی که لازم است وصی و اسلام عزیز است‏‎ ‎‏ـ به کار بر و هر چه توانی در خدمت مظلومان و حمایت آنان در مقابل مستکبران و‏‎ ‎‏ظالمان کوشش ...

آقایان سیدعلی خامنه‏ای رئیس جمهور، میرحسین موسوی نخست وزیر و هیأت دولت به حضور امام خمینی رسیدند. امام خمینی در مجموع عملکرد دولت و مسئولان را خوب ...

آقایان سیدعلی خامنه‏ای رئیس ج درباره قبول مسئولیت برای خدمت و نه کسب قدرت و ارزش خدمت به مظلومان و کشور اسلامی برای حاضران سخنرانی ...

پیامهای تبریک امام برای مسیحیان جهان

«خوشا به حال آنان که گرسنه و ت سعید میلاد مسیح پیامبر عظیم الشأن که برای طرفداری مظلومان و برقراری عدل و رحمت مبعوث و با گفتار آسمانی و کردار ... آسمانی و کردار ملکوتی خود ظالمان و ستمکاران را محکوم و مظلومان و مستضعفان را پشتیبانی فرمود بر ملتهای مستضعف جهان و ... ای پدران کلیسا و روحانیون تابع حضرت عیسی به پا خیزید و از مظلومان جهان و مستضعفان گرفتار در چنگال مستکبران پشتیبانی ... پیروی دستور حضرت مسیح یکبار ناقوسها را در معابدتان به نفع مظلومان ایران و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآورید. خوشا به ... خدا قرار می دهد بیزار است که دستورهای آسمانی همه برای نجات مظلومان از ملکوت نازل شده اند. و ای مستضعفان جهان برخیزید و ...

امام خمینی (س) در باره شخصیت و مذهب حضرت مسیح چه دیدگاهی داشتند و همچنین چه توصیه ای به پاپ، علما، روحانیون و ملت مسیح (ع) ارائه نمودند؟

امام خمینی ضمن تجلیل و تکریم ش و صدیقه حورا بود، پیامبری که خداوند او را برای طرفداری از مظلومان و برقراری عدل مبعوث ساخت و پیامبری که محکوم کننده ... ساخت و پیامبری که محکوم کننده ظالمان و ستمگران و پشتیبان مظلومان و مستضعفان بود، نام می برد و می فرمایند: «عیسی مسیح ... رسیدن و اعتراض به ظلم9- لزوم خیزش و قیام جهت پشتیبانی از مظلومان جهان و مستضعفان گرفتار در چنگال مستکبران10- لزوم ...

عید مستضعفان و محرومان

«این عید،‌ عیدی است که مال مستضعفان است، عید محرومان است،‌عید مظلومان جهان است، عیدی است که خدای تبارک و تعالی به وسیله ... یافتن محرومان و در بندان، برقراری عدالت و قسط، نجات یافتن مظلومان،‌ به زیر کشیدن طاغوت‌ها، جباران و متکبران تاریخ، همه ... می‌ریزد. علی که دائم در محراب عبادت و بندگی است. و همو که مظلومانه در خانة خدا به شهادت می‌رسد و با جملة «فُزْتُ ... چگونه در منظر روح خدا،‌عید غدیر، عید مستضعفان و محرومان و مظلومان است؟ آنسان که علی رهبر مظلومان و محرومان است و ... عید مستضعفان و محرومان و مظلومان است؟ آنسان که علی رهبر مظلومان و محرومان است و پیامبر عظیم الشأن اسلام دستان او را ...

ملاک های امام برای پشتیبانی از جنبش های مردمی چه بود؟

سرویس پرسش و پاسخ پرتال امام خ عظیم الشأن ایران ندارد، بلکه توصیه به جمیع ملل اسلامى و مظلومان جهان از هر ملت و مذهب مى‏باشد.» (صحیفه امام، ج‏21، ص ... اساس جمله فوق وقتی در وصیتنامه مخاطب را جمیع ملل اسلامی و مظلومان جهان از هر ملت و مذهب می دانند بداهت دارد که در ... بداهت دارد که در منظومه اندیشه ای امام خمینی(ره) توجه به مظلومان جهان جایگاهی روشن دارد. چرا که روح کلی اندیشه فلسفی، ... باشد و البته اگر اکثریتی تصمیم گیر تصور کنند حمایت از مظلومان جهان در صورتی توجیه دارد که منافعی بر آن مترتب باشد، ...

پیام امام خمینی به مناسبت فرا رسیدن میلاد حضرت مسیح (ع)

حضرت امام خمینی (س) در زمان حض سعید میلاد مسیح پیامبر عظیم الشأن، که برای طرفداری مظلومان و برقراری عدل و رحمت مبعوث، و با گفتار آسمانی و ... آسمانی و کردار ملکوتی خود ظالمان و ستمکاران را محکوم، و مظلومان و مستضعفان را پشتیبانی فرمود، بر ملتهای مستضعف جهان ... ای پدران کلیسا و روحانیان تابع حضرت عیسی، بپاخیزید و از مظلومان جهان و مستضعفان گرفتار در چنگال مستکبران پشتیبانی ... دستور حضرت مسیح یک بار هم ناقوسها را در معابدتان به نفع مظلومان ایران و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآورید. کارتر، ... کردن آنان برای دعا به جاسوسان و خائنان به مذاهب مسیح علیه مظلومان و مستضعفان، شما را اغفال نکند که اینان جز برای رسیدن ...

پیام تبریک امام به مسیحیان و توصیه های ایشان به ملت مسیح(ع)

حضرت امام خمینی(س) در زمان حض سعید میلاد مسیح پیامبر عظیم الشأن، که براى طرفدارى مظلومان و برقرارى عدل و رحمت مبعوث، و با گفتار آسمانى و ... آسمانى و کردار ملکوتى خود ظالمان و ستمکاران را محکوم، و مظلومان و مستضعفان را پشتیبانى فرمود، بر ملتهاى مستضعف جهان ... اى پدران کلیسا و روحانیان تابع حضرت عیسى، بپاخیزید و از مظلومان جهان و مستضعفان گرفتار در چنگال مستکبران پشتیبانى ... دستور حضرت مسیح یک بار هم ناقوسها را در معابدتان به نفع مظلومان ایران و محکوم نمودن ستمگران به صدا درآورید. کارتر، ... کردن آنان براى دعا به جاسوسان و خائنان به مذاهب مسیح علیه مظلومان و مستضعفان، شما را اغفال نکند که اینان جز براى رسیدن ...

صفحه 1 از 89 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >