تعداد 81 مورد یافت شد

هشدار به مردم عراق

‏‏هشدار به مردم عراق‏ ‏‎ ‎ ‏‏ ‏ ‏‏تحریک مردم و‏‎ ...

جنایت علیه مردم

‏‏جنایت علیه مردم‏ ‏‎ ‎ ‏‏ ‏ ‏‏قتل ملت با ...

انتشار شایعات

‏‏انتشار شایعات‏ ‏‎ ‎ ‏‏ ‏ ‏‏شایعه پراکنی دشمن‏‎ ...

فهرست تفصیلی

‏‏ ‏ ‏‏فهرست تفصیلی ‏ ‏‏ ‏ ‏‏عنوان... صفحه ‏ ‏‏فصل ...

تشویق و تقدیر از رزمندگان

‏‏تشویق و تقدیر از رزمندگان‏ ‏‎ ‎ ‏‏ ‏ ‏‏تأیید ...

جنگ دفاعی

‏‏جنگ دفاعی‏ ‏‎ ‎ ‏‎ ‎ ‏‏دفاع می کنیم، نه ...

صدام آغازگر جنگ

‏‏صدام آغازگر جنگ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏همکاری مصر و عراق ...

کمک به رفع موانع در جنگ

‏‏کمک به رفع موانع در جنگ‏ ‏‎ ‎ ‏‏ ‏ ‏‏هشدار به ...

هفته جنگ

‏‏هفته جنگ‏ ‏‎ ‎ ‏‏ ‏ ‏‏لزوم حمایت از‏‎ ‎‏قوای مسلح ...

صفحه 1 از 9 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9