تعداد 2 مورد یافت شد

این دعا را همۀ ائمه خوانده ‏اند

امام به دعا خیلی اهمیت می‏ دادند، به خصوص به مناجات شعبانیه. ...

اتصال به معبود

یکى از ابعاد گسترده شخصیت حضرت امام این بود که به مناجات و ...