تعداد 75 مورد یافت شد

حکم انتصاب آقاى محمد مهدى موحدى کرمانى به عنوان نماینده امام در شهربانى

امام خمینی در حکمی آقای محمد مهدی موحدی کرمانی را به سمت ...

گفت وگو با یکی از نمایندگان امام در شهر امام

به گزارش پرتال امام خمینی به نقل از جماران ـ آنچه که در پی ...

صفحه 1 از 8 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8