تعداد 2 مورد یافت شد

امام مخالف اعدام مفسد فی الارض بود

پرتال امام خمینی(س): آنچه که د هم شورای عالی قضایی را تشکیل می دادیم. در دوره دوم، آقای میرمحمدی رای نیاورد و سید محمد مرعشی جایگزین ایشان شد. ...