تعداد 658 مورد یافت شد

آیا می توانیم در ماه های رجب و شعبان و هر روزی که روزه در آن بسیار سفارش شده است هم مسافرت برویم و هم با نذر کردن روزه مستحبی را در سفر بگیریم ؟

توضیحات کارشناس: صحیح بودن رو عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانیة عشر یوما، الثالث صوم النذر المشترط إیقاعه فی خصوص السفر أو المصرح بأن یوقع سفرا و ... إیقاعه فی خصوص السفر أو المصرح بأن یوقع سفرا و حضرا دون النذر المطلق‌.» یعنی از صحیح نبودن روزه در سفر سه مورد ... عرفات کوچ نموده باشد. این روزه هیجده روز است. سوم، روزه نذر، روزه‌ای که در نذز شرط شده باشد گرفتن آن در سفر فقط؛ و ... و یا تصریح شده باشد به گرفتن آن چه در سفر و چه در حضر، نه نذر مطلق، که آن در مسافرت صحیح نیست. البته طبق مبنای امام ... آن در مسافرت صحیح نیست. البته طبق مبنای امام خمینی س در نذر، آن‌چه در پی نذر واجب است وفای به نذر است و امر مندوبی ...

احکام نذر و عهد

‏‏ ‏ ‏‏احکام نذر و عهد‏ ‏‏ مسأله 2649- نذر آن است که انسان بر ... ‏ ‏‏احکام نذر و عهد‏ ‏‏ مسأله 2649- نذر آن است که انسان بر خود واجب کند که کار خیری را برای خدا ... بهتر است برای خدا ترک نماید.‏ ‏‏ مسأله 2650- در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست آن را به عربی بخوانند ... خوب شود،برای خدا بر من است که ده تومان به فقیر ‏‎ ‎‏بدهم نذر او صحیح است.‏ ‏‏ مسأله 2651- نذر کننده باید ... فقیر ‏‎ ‎‏بدهم نذر او صحیح است.‏ ‏‏ مسأله 2651- نذر کننده باید مکلف و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر ...

احکام نذر

‏‏نذر‏ ‏‏مسأله 1 ـ ‏‏نذر، التزام به کاری است برای خدای متعال ... 1 ـ ‏‏نذر، التزام به کاری است برای خدای متعال به گونه ای مخصوص؛ و ... در قلبش معنی «لله » را قصد کرده باشد. و اگر مثلاً بگوید: «نذر کردم برای خدا که‏‎ ‎‏روزه بگیرم» یا «برای خدا بر من است ... کردم برای خدا که‏‎ ‎‏روزه بگیرم» یا «برای خدا بر من است نذر روزۀ یک روز»، منعقد نمی شود با اشکالی‏‎ ‎‏که دارد، پس ... اشکالی‏‎ ‎‏که دارد، پس ترک احتیاط نشود.‏ ‏‏مسأله 2 ـ ‏‏در نذر کننده، بلوغ و عقل و اختیار و قصد و منتفی بودن حجر در ...

احکام نذر و عهد

‏‏ ‏ ‏‏احکام نذر و عهد‏ ‏‏ مسأله 2640- نذر آن است که انسان ملتزم ... ‏ ‏‏احکام نذر و عهد‏ ‏‏ مسأله 2640- نذر آن است که انسان ملتزم شود که کار خیری را برای خدا به‌جا ... بهتر است برای خدا ترک نماید.‏ ‏‏ مسأله 2641- در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست آن را به عربی بخوانند ... خوب شود،برای خدا بر من است که ده تومان به ‏‎ ‎‏فقیر بدهم نذر او صحیح است.‏ ‏‏ مسأله 2642- نذر کننده باید ... ‏‎ ‎‏فقیر بدهم نذر او صحیح است.‏ ‏‏ مسأله 2642- نذر کننده باید مکلف و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر ...

احکام نذر و عهد

مساله 2640ـ نذر آن است که انسان ملتزم شود که کار خیری را برای خدا به جا‎ ... نکردن آن بهتر است برای خدا ترک نماید. مساله 2641ـ در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست آن را به عربی‎ ‎بخوانند ... من خوب شود، برای خدا بر من است که ده‎ ‎تومان به فقیر بدهم نذر او صحیح است. مساله 2642ـ نذر کننده باید مکلف و ... ده‎ ‎تومان به فقیر بدهم نذر او صحیح است. مساله 2642ـ نذر کننده باید مکلف و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر‎ ... نذر کننده باید مکلف و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر‎ ‎کند، بنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کرده اند، یا ...

در حج نذر و عهد و قسم

‏‏ ‏ ‏‏در حج نذر و عهد و قسم‏ ‏‏ مسأله 1- اگر نذر کند یا عهد کند ... ‏ ‏‏در حج نذر و عهد و قسم‏ ‏‏ مسأله 1- اگر نذر کند یا عهد کند یا قسم یاد کند که حج برود،واجب است عمل ‏‎ ... که حج برود،واجب است عمل ‏‎ ‎‏کردن بر طبق آنها و موافق با نذر و عهد و قسم باید عمل کند.‏ ‏‏ مسأله 2- شرط است ... همچنین صحیح نیست از دیوانه و غافل و کسی که از روی سهو نذر ‏‎ ‎‏کند یا مست باشد یا از روی اجبار و اکراه واقع ... منعقد نیست؛چه ‏‎ ‎‏منافی حق او باشد یا نباشد.و همین‌طور نذر زن بی‌اذن شوهر منعقد نمی‌شود.‏ ‏‏مسأله 5- در نذر اولاد ...

مصاحبه با آیت الله سید محمدحسن مرتضوی لنگرودی

آیة الله محمدحسن مرتضوی لنگر یکی دیگر از نوآوری های حضرت امام این بود که با تعلّق نذر و شبه نذر به عبادتی مثل نماز شب، آن را واجب نمی کند ولی ... دیگر از نوآوری های حضرت امام این بود که با تعلّق نذر و شبه نذر به عبادتی مثل نماز شب، آن را واجب نمی کند ولی فقهای دیگر ... بله، آقایان یکی از نمازهای واجب را نمازی می دانند که به نذر و شبه نذر واجب می شود؛ مثلاً اگر ما نذر کردیم که نماز شب ... یکی از نمازهای واجب را نمازی می دانند که به نذر و شبه نذر واجب می شود؛ مثلاً اگر ما نذر کردیم که نماز شب بخوانیم، ... می دانند که به نذر و شبه نذر واجب می شود؛ مثلاً اگر ما نذر کردیم که نماز شب بخوانیم، نماز شب واجب می شود، ولی نظر ...

گفتاری در مورد حج با نذر و عهد و قسم

‏‏گفتاری در مورد حج با نـذر و عهد و قسم‏ ‏‏مسأله 1 ـ‏‏ در انعقاد آن ها (نـذر و عهد ... حج با نـذر و عهد و قسم‏ ‏‏مسأله 1 ـ‏‏ در انعقاد آن ها (نـذر و عهد و قسم) بلوغ و عقل و قصد و اختیار، شرط‏‎ ‎‏است، پس ... در این دو سزاوار نیست بلکه نباید ترک شود.‏‎ ‎‏و در انعقاد نـذر زن، اذن شوهر معتبر است و اما نذر فرزند ظاهر آن است که ... ترک شود.‏‎ ‎‏و در انعقاد نـذر زن، اذن شوهر معتبر است و اما نذر فرزند ظاهر آن است که اذن پدرش‏‎ ‎‏در آن لازم نیست، چنان ... به پدر و کافر به مسلمان ملحق نمی شود.‏ ‏‏مسأله 3 ـ‏‏ اگر نـذر کند که از جای معیّنی به حج برود سپس از غیر آن جا ...

احکام نذر

مساله 1 ـ نذر آن است که با لفظ خاصی که بعد ذکر می شود چیزی را از‎ ... چیزی را از‎ ‎برای خدا به عهده بگیرد. مساله 2 ـ در نذر صیغه لازم است و با نیت تنها واقع نمی شود و صیغه باید‎ ... به ذات‎ ‎مقدس یا صفات مخصوص او به تفصیلی که ذکر شد، در نذر نیز همین طور لازم‎ ‎نیست به اسم ذات مثل «الله » باشد، ... به اسم ذات مثل «الله » باشد، بلکه به آنچه قسم صحیح است، نذر واقع‎ ‎می شود، بلکه بعید نیست که با هر لغتی نیز واقع شود ... نیز واقع شود مثل قسم. ‎[[page 317]]‎مساله 4 ـ در نذر کننده شرط است که بالغ و عاقل باشد و از روی اختیار و‎ ...

در حج نذر و عهد و قسم

مساله 1 ـ اگر نذر کند یا عهد کند یا قسم یاد کند که حج برود، واجب است‎ ‎عمل ... کند که حج برود، واجب است‎ ‎عمل کردن بر طبق آنها و موافق با نذر و عهد و قسم باید عمل کند. مساله 2 ـ شرط است در ... و همچنین صحیح نیست از دیوانه و غافل و‎ ‎کسی که از روی سهو نذر کند یا مست باشد یا از روی اجبار و اکراه واقع کند. ... ‎منعقد نیست؛ چه منافی حق او باشد یا نباشد. و همین طور نذر زن بی اذن شوهر‎ ‎منعقد نمی شود. مساله 5 ـ در نذر ... طور نذر زن بی اذن شوهر‎ ‎منعقد نمی شود. مساله 5 ـ در نذر اولاد شرط نیست اذن پدر، و نذر مثل قسم نیست در این‎ ...

صفحه 1 از 66 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >