تعداد 1 مورد یافت شد

مجله کودک 309 صفحه 29

به فکر نشریات زرد ورزشی باشیم بچه ها به ورزش خصوصاً ورزش فوتبال ... باشند . اما متاسفانه پیشخوان روزنامه فروشی ها پر از انواع نشریات کم ارزش و سطحی درباره ورزش و خصوصاً فوتبال است که پر ... زدن ها و انواع خبرهای نادرست و جعلی دیگر می باشد . این نشریات که به نشریات زرد معروفند ، با پولی که از یک شخص ، ... انواع خبرهای نادرست و جعلی دیگر می باشد . این نشریات که به نشریات زرد معروفند ، با پولی که از یک شخص ، بازیکن یا مربی ... نظر نمی رسد هیچ گونه نظارت ، کنترل و بررسی دقیقی در مورد نشریات ورزشی وجود داشته باشد ، هر کس هر چه دلش می خواهد می ...