تعداد 154 مورد یافت شد

* امام خمینی مسعود رجوی و موسی خیابانی و تنی چند از اعضای سازمان آنها را به حضور پذیرفتند. امام در بخشی از سخنان خود خطاب به آنان فرمودند: «اسلام بیش ...

* امام خمینی مسعود رجوی و موسی تشکر می کنم در اسلام که ما هم دنبال آن هستیم قضیه نژاد و نژادپرستی مطرح نیست ... اینکه شما از آمریکا و سایر دولی که ...

پاسخ امام در باره شائبه نژادپرستی در جمهوری اسلامی چه بود؟

پرتال امام خمینی(س): در زمان ح غربی این گونه برخوردها را با اقلیتها به عنوان یک نوع نژادپرستی تلقی می‏کنند]- تمام مطالبی که اخیراً پخش شده، ...

نامه جالب یک مسلمان سیاه پوست آمریکایی به امام خمینی در چهل سال پیش

پرتال امام خمینی(س)؛ دکتر حمید خمینی در ۴۰ سال پیش، که اکنون بعنوان همدردی با معترضان ضد نژادپرستی در آمریکا و سیاه پوستان مظلوم این کشور از مجموعه ...

یادگار امام در «رزمایش برکت امام خمینی»: در اسلام فقر محترم نیست، اما فقیر محترم است

پرتال امام خمینی(س): با حضور آ پوستان و سیاه پوستان آمریکا مطرح نیست؛ بلکه ما شاهد یک نژادپرستی نظام ‌مند هستیم که در نظام سلطه و آمریکا حاکم است. ... نظام ‌مند هستیم که در نظام سلطه و آمریکا حاکم است. امروز نژادپرستی در آمریکا نظام‌مند شده است. آن حرکت صرفاً حرکت یک ...

چرا با وجود آن که پیامبر در دوران خود حتی با کفار نیز مذاکره و ارتباط داشتند امام خمینی به این اندازه از ارتباط با برخی از کشورهای دنیا اجتناب کردند؟ ...

سئوال کننده گرامی از جنابعالی داشت و پس از رحلت امام وقتی ماندلا پیروز شد و رژیم نژادپرستی از بین رفت، ایران جزو اولین کشورهایی بود که با آن ...

ایران و تاریخچه جنبش عدم تعهد

پس از پایان جنگ جهانی دوم و نا سیاسی قدرت‌های بزرگ، مبارزه با امپریالیسم، نفی نژادپرستی و اشغال خارجی، دموکراتیزه‌کردن روابط بین‌الملل و ...

هر روز با امام / ۶ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

قم؛ ۱۳۴۳_ تلگراف به آقای روح ا بیانات خطاب به نمایندگان رابرت موگابه (مبارزه اسلام با نژادپرستی) اهم بیانات: در اسلام که ما هم دنبال آن هستیم ... بیانات: در اسلام که ما هم دنبال آن هستیم قضیۀ نژاد و نژادپرستی مطرح نیست. اسلام به رنگ و به صورت نگاه نمی کند، ...

مجله کودک 488 صفحه 30

نژادپرستی در تیم ملی فوتبال فرانسه مدتی است که مسئولان ...

مجله نوجوان 107 صفحه 21

تبعیض نژادی در شهربازی در روزگ شهربازی استفاده کنند . در یادداشتهای یکی از مبارزان علیه نژادپرستی جمله ای آمده است که قابل تأمل است خودتان این جمله ...

صفحه 1 از 16 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >