تعداد 1 مورد یافت شد

مجله کودک 138 صفحه 5

31 خرداد 1360: شهادت دکتر مصطفی چمران مرد جهان و نیایش وقتی که کشوری درگیر جنگ می شود. معمولا افراد نظامی به ... و جنوب رفت. چمران عارفی کامل و فرمانده ای شجاع بود. هم در نیایش پروردگار بی همتا بود و هم در فنون جنگی مهارتی کم نظیر ... بر تن او پوشاند تا نام چمران برای همیشه در بین مردم یادآور نیایش و جهاد باشد. خود استعداد ساخت و تعمیر خودرو را ...