تعداد 1 مورد یافت شد

پندها و نصایح اخلاقى- عرفانى‏

بسم اللَّه الرحمن الرحیم الحَ این وارستگان و واصلان به حق، ائمه ما و راه نمایان مایند به نیایش برخیزیم از عهده برنخواهیم آمد. از وصیت ها [ى ] من که ...