تعداد 2 مورد یافت شد

مجله نوجوان 70 صفحه 7

هارون بلند بلند خندید و گفت : من از واجبات می پرسم تو با ... شرحی از ضرورت حساب و زیان بی حسابی از آیات قرآن بیان کرد . هارون در شگفتی فرو رفت و گفت : راست می گویی حالا بگو بدانم ... و گفت : بله از خدا بترس تا لایق عفو باشی . اعرابی خندید . هارون گفت : به چه می خندی ؟ ! گفت : تعجب می کنم از اینکه شما ... جلو می اندازد یا کسی که اجل رسیده را به تأخیر می اندازد ! هارون گفت : حالا شرح عددها را بگو . اعرابی گفت : امّا اینکه ... ، اما یک به یک قصاص کشتن است که خدا فرموده النفس بالنفس . هارون گفت : به خدا قسم خوب گفتی و خوب فهمیدم بعد دستور داد ...

مجله نوجوان 70 صفحه 6

داستان دانای ناشناس فضل بن ربیع خدمتگزار هارون الرشید گفته است : در سالی که هارون قصد حج داشت ، با صد ... بن ربیع خدمتگزار هارون الرشید گفته است : در سالی که هارون قصد حج داشت ، با صد هزار قشون آراسته از بغداد به طرف ... در ای میان یک نفر از زائران از خلیفه جلو افتاد و هر جا که هارون طواف می کرد ، او پیش خلیفه در محل رکن می ایستاد . ... . خداوند فرموده است شهری و بیابانی با هم مساوی هستند . هارون گفت : ولش کنید ! راست می گوید . وقتی هارون برای نماز ... مساوی هستند . هارون گفت : ولش کنید ! راست می گوید . وقتی هارون برای نماز به مقام ابراهیم آمد ، آن مرد پیش از او به ...