تعداد 39 مورد یافت شد

حفظ وحدت کلمه‏ توسط ملت‏

شما آقایان، شما جوانها، شما اق ملت، آن رمزی را که به آن ‏رمز پیروز شدید حفظ کنید و آن حفظ وحدت کلمه است. اختلاف‏ را کنار بگذارید، با هم برادروار، با ... کارگران، از کارفرمایان، از همه‏ ملت خواستارم که حفظ کنند وحدت کلمه را و نگذارند اینها دربین اقشار شما تفرقه ...

یکی بودن‏ مصلحت شیعه و سنی‏

آنهایی که می‏ خواهند بین اهل س را باید حفظ کنیم. ما همه‏ دین اسلام را باید حفظ کنیم و با وحدت ان شاءاللَّه، پیروز بشویم. و شما به آنها بگویید که هیچ ...

وحدت شیعه و سنی، عنایت اسلام

این از عنایات اسلام است که همه برادران اهل سنت و شیعه با هم‏ ...

پیوستن جناحها برای بسط عدالت

اینجانب با کمال تواضع دست خود به آن، مکتب های دیگر را رها و به گروه مسلمین پیوسته ‏تا با وحدت کلمه از دخالت اجانب و عمال خائن نالایق آنها درامور کشور ...

وجوب اتحاد مسلمین‏

اگر مسلمین وحدت کلمه داشتند، امکان نداشت اجانب بر آنها تسلط پیدا بکنند. ... و استبداد باشد، یا باید الآن از این یوغ خارج بشود. اگر وحدت کلمه را حفظ نکنید، تا آخر باید مبتلا باشید. صحیفه ...

اختلاف شیعه و سنی خطرناکتر از ملی‏ گرایی

از ملی‏ گرایی خطرناکتر و غم ‏انگیزتر، ایجاد خلاف بین اهل سنت ...

مطرح نبودن قضیه‏ شیعه و سنی

ما با مسلمین اهل تسنن یکی هستیم؛ واحد هستیم که مسلمان و ...

تساوی حقوق‏ شیعه و سنی‏

برادرهای سنی ما مثل ما هستند، با ما هیچ فرقی ندارند در حقوق؛ ...

احتراز از اختلاف

یک دسته از مسلمانان شیعه هستند و یک دسته ‏ای از مسلمانان‏ ...

وحدت سران و سیادت اسلام‏

تا وحدت کلمه نباشد، تا رؤسای اسلام، وحدت کلمه درخودشان ایجاد ... وحدت کلمه نباشد، تا رؤسای اسلام، وحدت کلمه درخودشان ایجاد نکنند، تا فکر نکنند بر بدبختیهای ...

صفحه 1 از 4 1 | 2 | 3 | 4