تعداد 114 مورد یافت شد

پس از وفات شخص اولویت با ارث وراث است؛ یا با حق خدا نظیر قضا نماز، روزه و حجّ که بر گردن میت است؛ و یا با اداء حق مردم مثل قرض، مظالم و مهریه همسر؟

توضیحات کارشناس: وظایف و تکال حال علائم مرگ را مشاهده کرد، لازم است که در صورت عدم اطلاع وراث، آنان را آگاه و به انجام آن وصیت نماید. و بعض از وظایف ... از انجام و اداء این‌ واجبات، از ماترک میت چیزی بماند حق وراث می‌باشد و از آن ارث برده و یا از ثلث آن، به وصایای دیگر ... دیگر میت مانند وصیت به قضا نماز و روزه عمل می‌شود و الا وراث حقی ندارند؛ و چنان‌چه بدون برآمدن از عهده آن‌ها در ...

برای شخصی که از دنیا رفته و کفّاره بدهکار است و وصیّت هم نکرده، چه کاری می توان انجام داد؟ آیا فرزندان و سایر ورّاث وظیفه ای در این باره دارند؟

توضیحات کارشناس: اسلام جهت مق وصیّت به آن نکرده باشد؛ زیرا دیون میّت بر وصایای او و ارث وراث تقدم دارد، به همین جهت، تا بدهی‌های متوفّی تمام و کمال ... حکم کفاراتی که بر عهده میت مانده است و نیز در تبیین وظیفه وراث فرموده‌اند: « مسألة 25 - الکفارات المالیة بحکم ... از آن خارج می‌شود و اگر به جهت تلف شدن ترکه و یا خودداری وراث از طعام دادن، اخراج از ترکه ممکن نباشد، بنا بر احوط بر ... این: مطابق فتوای حضرت امام خمینی س، ولی (پسر بزرگ) و سایر وراث هر متوفایی نسبت به کفاراتی که بر عهده او بوده است، باید ... میت خارج می‌شود و اگر به دلیل تلف شدن ترکه و یا خودداری وراث، اخراج از ترکه ممکن نباشد، بنا بر احوط بر ولی او ( پسر ...

آیا اموال مادر بعد از فوت، بین فرزندان او به طور مساوی تقسیم می شود یا نه؟

توضیحات کارشناس: در احکام ارث الله" گفته می‌شود و صاحبان فرض مجموعا سیزده نفرند. بقیه وراث که در قرآن کریم سهم معین برای آنان ذکر نشده است به ... در کتاب تحریر الوسیله؛ ج 2، ص: 379، در بیان احکام دسته اول وراث، چنین آمده است: «مسألة 2 لو انفرد الابن فالمال له ...

نظریات امام در سطح وسیعی در حوزه های نجف بیان شود / اکنون شاهد یک تحول عجیب علمی بر پایه نظریات امام در نجف هستیم

روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر جدا بودند و بخاطر فوت صاحب ملک دفتر امام و اختلافات در بین وراث باعث تاخیر در خرید شد؛ و آنرا حدود 700 میلیون دینار ... گذاشته اند در نهایت به 400 میلیون دینار راضی شدند 6 نفر از وراث از 7 نفر مباینامه را امضا کردند و یک نفر دیگر از وراث ... از وراث از 7 نفر مباینامه را امضا کردند و یک نفر دیگر از وراث به این قیمت راضی نمی شد که بعدش به یک قیمتی راضی شد و ... نمی شد که بعدش به یک قیمتی راضی شد و با رضایت 7 نفر از وراث کار خرید(با قیمتی حدود 500 میلیون دینار ) به انجام ...

یک سوم اموال میّتی که وصیت ندارد به چه کسی تعلق دارد؟ "فی سبیل الله" باید هزینه شود یا همه مال به ورثه می رسد و حق تصمیم با آن ها است؟

توضیحات کارشناس: در احکام و در این صورت این‌ها از اصل ماترک انجام می‌شود و مقدم بر ارث وراث است حتی اگر تمام مال را شامل شود. لذا وصیت به ثلث نیز ...

اختلافات وراث و مسائل مربوط به آن

‏‏اختلافات وراث و مسائل مربوط به آن‏ ‏‏[سؤال 11254]‏‏ ‏ ‏ 6458‏ ‏‏ ‏ ... ‎‏صورت برداری شده و پس از وضع دیون و ثلث، میزان سهم ارث وراث معیّن گردیده‏‎ ‎‏و به شرح مندرج در حاشیۀ تقسیم نامه و ... همان تاریخ‏‎ ‎‏به خط و مهر عالمان مزبور تنظیم گردیده و سهم وراث تأدیه شده و سهم ارث وارث‏‎ ‎‏صغیره نیز به قیم منصوص ... و کلیۀ‏‎ ‎‏اقرارنامه ها از طرف قیّم منصوص و فرزندان او و وراث ذکور کبیر تسجیل شده و‏‎ ‎‏حاشیۀ اقرارنامه ها از طرف ... می گردد.‏ ‏‏حال با این شرح، آیا پس از پنجاه سال، بعضی از وراث شرعاً مجاز هستند با‏‎ ‎‏ادعای این که ذیل اقرارنامه و ...

چه کسی در باره چگونه هزینه کردن ثلث اموال میت تصمیم می گیرد و چنین حقی دارد؟

توضیحات کارشناس: چنانچه متوفی حکم بقیه اموال را داشته و اختیار آن به نسبت سهم هر یک از وراث، با همه آن ها می باشد. در صورتی که میت وصیت کرده باشد ...

شخصی در زمان حیاتش وصیت کرده، اما کسی را به عنوان وصی خود انتخاب و معین نکرده است، اکنون که فوت کرده مسئولیت انجام وصیت های او با چه کسی است؟

«مسألة 52 - لو أوصى المیت وصیة که میت وصیت کرده اما وصی مشخص ننموده است، فرزندان و سایر وراث و اقوام او حق و اجازه دخالت در امر اجرای وصیت را ...

رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(ره)

رویارویی با تهدیدات معاصر در اندیشه امام خمینی(ره)، عنوان ...

صفحه 1 از 12 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >