تعداد 3100 مورد یافت شد

از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی کدامیک هدف اصلی مجلس خبرگان به شمار می رفت؟ انتخاب رهبر یا نظارت بر عملکرد رهبر؟

از دیدگاه قانون اساسى مجلس‏خبر سه مورد برکنارى رهبرى پیش ‏بینى شده است:1.ناتوانى از انجام وظایف رهبرى؛2. از دست دادن یکى از شرایط رهبرى؛3. کشف فقدان ... نهاده است. اصل یک‏صدویازدهم مى ‏گوید: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود، یا فاقد یکى از شرایط مذکور در ... یک‏صدویازدهم قانون‏اساسى است: تشخیص ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى خود یا فقدان یکى از شرایط بر عهده مجلس خبرگان ...

نامه‌های خانوادگی

بـرخی از آثار مندرج در صحیفه روحی است لطیف و عارفانه، و در عین حال مسئولیتشناس در قبال وظایف جمعی و روابط انسانی. این آثار نشان می دهند که امام ... دینی و قرار گرفتن در مصدر رهبری انقلاب، او را از انـجـام وظایف دینی و اخلاقی در حق فرزندان و منسوبینِ و علاقمندان ...

پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز به کار شوراهاى اسلامى

رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‏ الل بار این مسؤولیت را بر دوش کشیده همه‏ توان خود را به اداى وظایفى که در قانون براى این شوراها معین است، مصروف کنند و ... مسؤولان مربوط را به امورى تذکر دهم: 1 - براى کسب توفیق در وظایف شوراهاى اسلامى، شرط اول آن است که اعضاء شوراهاى اسلامى ... بدانند و دسترسى مردم را به خود، آسان سازند. 3 - حدود و وظایف شوراهاى اسلامى که در قانون معین شده باید در قول و عمل ... شده باید در قول و عمل به طور کامل رعایت شود. اعضاء شوراها وظایف خود را به درستى بشناسند و بر تحقق آن همت بگمارند و ... مشاور امین خود بدانند و تا سر حد امکان به آنها در عمل به وظایف خود کمک کنند. 8 - مردم عزیز سراسر کشور نیز که همواره ...

سازمان بهزیستی فاصله زیادی با استاندارد جهانی دارد

اگر در نظر داشته باشیم که مفهو هایی مانند شهرداری، بهزیستی و کمیته امدام امام خمینی وظایف محول شده را بین هم تقسیم می کنند.در پی متن کامل این ... سازمان بتواند از پاسخگویی درمورد میزان هماهنگی و یا اختلاف وظایف آن سازمان با سخنان و خواست های امام طفره رود. راه حل ... و خواست های امام طفره رود. راه حل چیست؟اینکه در وهله اول وظایف سازمان ها مشخص گردد، تا هم پوشانی ها و موازی کاری های ... بر ذخیره و صرفه جویی در منابع مادی و مالی، هر سازمانی وظایف خود را می شناسد و در مقابل پاسخگوی افکار عمومی خواهد ... امام با معاملات بین سازمانی ای که بینشان صورت می گیرد، وظایف را میان خودشان تقسیم می کنند. در واقع معاملات بین ...

روایت دانش منفرد از تشکیل سپاه

مهندس علی دانش منفرد، از مبار رژیم پهلوی آغاز شد و با شروع این روند، وظیفه ای دیگر بر وظایفمان در مدرسه ی رفاه اضافه شد که نگهداری از سران رژیم ... و غارت بیت المال، توسط او و دولتش انجام می گرفت. از وظایف دیگر ما، تحویل گرفتن و نگهداری از اسلحه و مهماتی بود ... ساواک در خیابان پاسداران رفته و فعالیت خود را در قالب وظایف جدید آغاز کردیم. سپاه در روزهای اولیه فعالیت از شکل ... صباغیان در قسمت عملیات با آقای مهندس غرضی هم کاری داشتند. وظایف سپاه در روزهای اولیه، حفظ و نگه داری مراکز حساس تهران ... آن مراکز، تعیین و احکام برای آن ها صادر گردید. از مهم ترین وظایف سپاه پس از حفظ امنیت در تهران و مقابله با عوامل رژیم ...

بررسی دیدگاه امام خمینی(س) درخصوص شوراها و مدیریت های محلی

شواهد زیادی در دست است که نشان قدرت مدیریت محلی را در کنترل خود دارد. قلمروهای کارکردی و وظایف حکومت یا مدیریت محلی در طیفی از امور سیاسی، امنیتی و ... در طیفی از امور سیاسی، امنیتی و قضایی تا امور خدماتی یا وظایف صرف نظارتی قرار می‌گیرد بنابراین شوراها و مدیریت محلی ... صرف نظارتی قرار می‌گیرد بنابراین شوراها و مدیریت محلی وظایف گسترده دولت ملی را در مقیاس محدودتر انجام می‌دهند. ...

مطالعه آنلاین آثاری پیرامون جلوه های معنوی مراسم حج و احکام و وظایف حجاج از نگاه امام خمینی(س)

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خم امام خمینی(س)» را پیرامون جلوه های معنوی مراسم حج، احکام و وظایف حجاج و روحانیون کاروان ها منتشر کرده است. کتاب تجلی ... و در آن با نگاهی به آثار و سیره امام خمینی به تحقیق در وظایف و بایسته های روحانیون و مدیران مراسم معنوی و بین ...

بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) درخصوص شوراها و مدیریت های محلی بسیار روشنگر است

شواهد زیادی در دست است که نشان قدرت مدیریت محلی را در کنترل خود دارد. قلمروهای کارکردی و وظایف حکومت یا مدیریت محلی در طیفی از امور سیاسی، امنیتی و ... در طیفی از امور سیاسی، امنیتی و قضایی تا امور خدماتی یا وظایف صرف نظارتی قرار می‌گیرد بنابراین شوراها و مدیریت محلی ... صرف نظارتی قرار می‌گیرد بنابراین شوراها و مدیریت محلی وظایف گسترده دولت ملی را در مقیاس محدودتر انجام می‌دهند. ...

برگزاری همایش بین المللی در پنجاهمین سالگرد قیام 15 خرداد 42

اسحاق صلاحی(رییس سازمان اسناد این برنامه، به بیان پاره ای از توضیحات درباره این نشست و وظایف و چشم انداز های آن در چارچوب اهداف و وظایف سازمان ... این نشست و وظایف و چشم انداز های آن در چارچوب اهداف و وظایف سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، پرداخت. به گزارش ... اطلاع رسانی و خبری جماران، صلاحی در ادامه افزود: یکی از وظایف اصلی اساسنامه ما در سازمان توجه به بحث های اسلام ...

مرتضی طلایی: بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) در خصوص شوراها و مدیریت های محلی بسیار روشنگر است

شواهد زیادی در دست است که نشان قدرت مدیریت محلی را در کنترل خود دارد. قلمروهای کارکردی و وظایف حکومت یا مدیریت محلی در طیفی از امور سیاسی، امنیتی و ... در طیفی از امور سیاسی، امنیتی و قضایی تا امور خدماتی یا وظایف صرف نظارتی قرار می‌گیرد بنابراین شوراها و مدیریت محلی ... صرف نظارتی قرار می‌گیرد بنابراین شوراها و مدیریت محلی وظایف گسترده دولت ملی را در مقیاس محدودتر انجام می‌دهند. ...

صفحه 6 از 310 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >