تعداد 10 مورد یافت شد

سخنرانى در جمع انجمنهاى اسلامى وزارت بهدارى (ارزش کار اطبا و پرستاران)

1.امام خمینی در سخنرانی در جمع اسلامی وزارت بهداری و بهزیستی ضمن تأکید بر ارزش کار اطبا و پرستاران به تشریح موضوعات ذیل پرداختند: مسئولیت ارزشمند ... به تشریح موضوعات ذیل پرداختند: مسئولیت ارزشمند اطبا، پرستاران و بهیاران، قانونگرایى و احترام و خضوع در مقابل ...

* به مناسبت مرخص شدن امام خمینی از بیمارستان، امام خمینی در جمع اقشار مختلفی از مردم و کارکنان و پرستاران بیمارستان قلب، امام خمینی از پزشکان و ...

* به مناسبت مرخص شدن امام خمین امام خمینی در جمع اقشار مختلفی از مردم و کارکنان و پرستاران بیمارستان قلب، امام خمینی از پزشکان و پرستاران ... و کارکنان و پرستاران بیمارستان قلب، امام خمینی از پزشکان و پرستاران بیمارستان تشکر کردند. امام خمینی در ادامه بیاناتشان ...

* امام خمینی طی حکمی آقای سیدحسین مطهری یزدی را مأمور کردند که در قریه فشم کمیته انقلاب اسلامی تشکیل داده و اموال خاندان پهلوی را در گلندوک و آن حدود ...

* امام خمینی طی حکمی آقای سیدح اسلامی گلایه کردند. * امام خمینی با جمعی از پزشکان و پرستاران دیدار کردند و ضمن اشاره به جنایات شاه اظهار ... صحیح الهی پیشروی کنند. * امام خمینی با جمعی از پزشکان و پرستاران قم دیدار کردند و فرمودند: "در رفراندوم همه را به ...

آقای منافی وزیر بهداری و کارکنان وزارت بهداری به محضر امام خمینی رسیدند؛ امام در ابتدا دربارة تأثیر نحوة رفتار پزشکان و پرستاران با بیماران و نقش ...

آقای منافی وزیر بهداری و کارک رسیدند؛ امام در ابتدا دربارة تأثیر نحوة رفتار پزشکان و پرستاران با بیماران و نقش روحیه در بهبود حال بیماری برای ...

* فرماندهان ارشد ارتش با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با یادآوری مسئولیت خطیر متصدیان سطح بالای نظام فرمودند: «... الآن [دشمنان] درصددند که ...

* فرماندهان ارشد ارتش با امام معلولان و مصدومان، معلولان و مصدومان انقلاب شهرستان‏ها و پرستاران آنان با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام ...

* پرسنل کمیته شمیرانات به همراه آقایان مهدی امام جمارانی، مهدی کروبی، مهدی شاه آبادی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی خطاب به آنان فرمودند: «... ...

* پرسنل کمیته شمیرانات به همرا یشوند... انشاءالله امیدواریم جبران بشود...». * پزشکان و پرستاران و کارکنان فنی و اداری مراکز پزشکی فیض وابسته به ...

* امام خمینی در نامه ای خطاب به آیت الله بهاءالدین محلاتی فرمودند: «بعضی عناصر مفسد در صدد فتنه انگیزی و ایجاد اختلاف برآمده اند ... امید است حضرت ...

* امام خمینی در نامه ای خطاب ب که انشاءالله آنجا امنیت برقرار شود». * جمعی از پزشکان، پرستاران و کادر درمانی بیمارستان های تهران با امام خمینی در ... امام خمینی در قم دیدار کردند. امام درباره وظایف پزشکان و پرستاران با آنان صحبت ...

* امام خمینی آقای شیخ ابوالقاسم خزعلی را مأمور رسیدگی به امور و مشکلات استان خوزستان کردند. * پاسداران مسجد حضرت ابوالفضل تهران و ستاد تبلیغات ...

* امام خمینی آقای شیخ ابوالقاس جمهور آمریکا شدند. * مصدومان و معلولان انقلاب، پزشکان و پرستاران کمیته‏های امداد با امام خمینی دیدار کردند؛ امام پس ...