تعداد 184 مورد یافت شد

هر روز با امام / ۲۳ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

قم، ۱۳۴۲_ سخنرانی در جمع روحان شمیران، دربند، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران (قداست شغل پزشکی و پرستاری) اهم بیانات: از جمله ...

فصل دوم: پزشکان و پرستاران

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏فصل دوم: پزشکان و پرستاران‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‎ ‎ ‏‎[[page ...

الف) ارزش و اهمیت شغل

‏‏الف) ارزش و اهمیت شغل‏ / 11 / 57‏ ‏‏* * *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏پزشکان و پرستاران به عنوان جندالله ‏ ‏‏شما آقایان بهتر می دانید که ... ‏ ‏‏وظیفۀ بزرگ‏ ‏‏شما پزشکان وظیفۀ بزرگی دارید. پزشکان، پرستاران،...‏‎ ‎‏کارمندهای بیمارستان وظیفۀ بزرگی دارند و آن، ... بیماران‏‏ ‏ ‏‏من یک کلمه راجع به این اطبا و بهیاران و پرستاران و کارمندان‏‎ ‎‏بهداری در سرتاسر کشور عرض دارم و یک ... * *‏ ‏‏‎[[page 203]]‎ ‏‏تقدیر از خدمات ارزنده پزشکان و پرستاران ‏ ‏‏باید از دکترهای محترم و پرستاران و کارکنان ... ارزنده پزشکان و پرستاران ‏ ‏‏باید از دکترهای محترم و پرستاران و کارکنان عزیز بیمارستانها که‏‎ ‎‏فداکاران اسلام و ...

سخنرانی در جمع انجمن های اسلامی وزارت بهداری (ارزش کار اطبا و پرستاران)

سخنرانی زمان مکان: تهران، حسینیّۀ جماران موضوع: ارزش کار اطبا و پرستاران ـ قانون و قانونگذاری ـ اخطار به توطئه گران ... بسم الله الرحمن الرحیم مسئولیت ارزشمند اطبا، پرستاران و بهیاران وجود انجمنهای اسلامی در همۀ ... اینجا آمده اند، من یک کلمه راجع به این اطبا و‎ ‎بهیاران و پرستاران و کارمندان بهداری در سرتاسر کشور عرض دارم و یک کلمه ... اسلامی سرتاسر کشور و همۀ اطبا و بهیاران و کارمندان و پرستاران سرتاسر‎ ‎کشور، خصوصاً در جاهایی که جنگزده هستند و ...

پزشکان و پرستاران

‏‏پزشکان و پرستاران‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏خدمات پزشکان و‏‎ ... و پرستاران‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏خدمات پزشکان و‏‎ ‎‏پرستاران‏ ‏‏آنچه باید به پرستارها و اطبا و بهیارها و ... / 3 / 60‏ ‏‏* * *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏تقدیر از پزشکان و‏‎ ‎‏پرستاران‏ ‏‏باید از دکترهای محترم و پرستاران و کارکنان عزیز ... از پزشکان و‏‎ ‎‏پرستاران‏ ‏‏باید از دکترهای محترم و پرستاران و کارکنان عزیز بیمارستانها که‏‎ ‎‏فداکاران اسلام و ...

جستجو

بحث داغ امروز تیم پزشکی مربوط به حادثۀ شب گذشته می باشد.‎ ‎نیمه های شب، پرستاران در اتاق کنترل متوجه قطع ارتباط ضربان‎ ‎قلب امام با ... ‎پزشک کشیک، اطلاع داده می شود. ایشان هم به همراه یکی از‎ ‎پرستاران به سرعت خود را به طبقه اول می رسانند، هرجا که‎ ...

یادگار امام در «رزمایش برکت امام خمینی»: در اسلام فقر محترم نیست، اما فقیر محترم است

پرتال امام خمینی(س): با حضور آ برای رفع سختی و درد مردم تلاش داشته اند یاد کنیم. پزشکان و پرستاران کشورمان را روی سفید کردند و مدیریت خوبی را در بحث ...

واپسین لحظات زندگی امام

اکنون عقربه ساعت 20:22 شب را ن است و کسى هم یاراى کنترل جماعت حاضر که شامل خانواده امام، پرستاران و پزشکان و اعضاى دفتر امام هستند را ندارد. اصلاً ...

رفتن امام به بیمارستان در روز اول خرداد 68

امروز صبح، روز اول خرداد 1368 که رادیوى مخصوص ایشان را بیاورد. حاج احمد در کنار پرستاران که در اتاق و پشت دستگاه قرار دارند، مى‏نشیند و به ...

مجله نوجوان 48 صفحه 21

سوژه طلایی تاریخچه پرستاری بان نهضت علمی دانش پرستاری ، براساس تحقیق و عمل به وجود آمد و پرستاران توسعه نقشهای علمی را آغاز کردند و ماری آدلاید یکی ...

صفحه 7 از 19 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >