تعداد 189 مورد یافت شد

مجله نوجوان 207 صفحه 26

شهریار زنجانی استاندا یک سریال، داستان را طولانی کنند. در سریالهای خارجی مانند «پرستاران»، «قصه‏های جزیره» و «پزشک دهکده» نیز شاهد چنین ...

مجله کودک 340 صفحه 38

نقاشی در چهارخانه دکتر و پرستار پزشکان به همراه پرستاران، دو عضو اصلی درمان بیماران هستند. آنها باید از ...

مجله کودک 301 صفحه 8

قصه های من و پدر بزرگ افشین عل یکی از کارهای مهم در درمان ومداوای بیماران است . پرستاران مردان وزنانی هستند که شرایط مختلف بیمار را زیر نظر ...

هر روز با امام / ۲۳ اردیبهشت / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

قم، ۱۳۴۲_ سخنرانی در جمع روحان شمیران، دربند، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران (قداست شغل پزشکی و پرستاری) اهم بیانات: از جمله ...

فصل دوم: پزشکان و پرستاران

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏فصل دوم: پزشکان و پرستاران‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‎ ‎ ‏‎[[page ...

الف) ارزش و اهمیت شغل

‏‏الف) ارزش و اهمیت شغل‏ / 11 / 57‏ ‏‏* * *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏پزشکان و پرستاران به عنوان جندالله ‏ ‏‏شما آقایان بهتر می دانید که ... ‏ ‏‏وظیفۀ بزرگ‏ ‏‏شما پزشکان وظیفۀ بزرگی دارید. پزشکان، پرستاران،...‏‎ ‎‏کارمندهای بیمارستان وظیفۀ بزرگی دارند و آن، ... بیماران‏‏ ‏ ‏‏من یک کلمه راجع به این اطبا و بهیاران و پرستاران و کارمندان‏‎ ‎‏بهداری در سرتاسر کشور عرض دارم و یک ... * *‏ ‏‏‎[[page 203]]‎ ‏‏تقدیر از خدمات ارزنده پزشکان و پرستاران ‏ ‏‏باید از دکترهای محترم و پرستاران و کارکنان ... ارزنده پزشکان و پرستاران ‏ ‏‏باید از دکترهای محترم و پرستاران و کارکنان عزیز بیمارستانها که‏‎ ‎‏فداکاران اسلام و ...

سخنرانی در جمع انجمن های اسلامی وزارت بهداری (ارزش کار اطبا و پرستاران)

سخنرانی زمان مکان: تهران، حسینیّۀ جماران موضوع: ارزش کار اطبا و پرستاران ـ قانون و قانونگذاری ـ اخطار به توطئه گران ... بسم الله الرحمن الرحیم مسئولیت ارزشمند اطبا، پرستاران و بهیاران وجود انجمنهای اسلامی در همۀ ... اینجا آمده اند، من یک کلمه راجع به این اطبا و‎ ‎بهیاران و پرستاران و کارمندان بهداری در سرتاسر کشور عرض دارم و یک کلمه ... اسلامی سرتاسر کشور و همۀ اطبا و بهیاران و کارمندان و پرستاران سرتاسر‎ ‎کشور، خصوصاً در جاهایی که جنگزده هستند و ...

جستجو

بحث داغ امروز تیم پزشکی مربوط به حادثۀ شب گذشته می باشد.‎ ‎نیمه های شب، پرستاران در اتاق کنترل متوجه قطع ارتباط ضربان‎ ‎قلب امام با ... ‎پزشک کشیک، اطلاع داده می شود. ایشان هم به همراه یکی از‎ ‎پرستاران به سرعت خود را به طبقه اول می رسانند، هرجا که‎ ...

پزشکان و پرستاران

‏‏پزشکان و پرستاران‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏خدمات پزشکان و‏‎ ... و پرستاران‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏خدمات پزشکان و‏‎ ‎‏پرستاران‏ ‏‏آنچه باید به پرستارها و اطبا و بهیارها و ... / 3 / 60‏ ‏‏* * *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏تقدیر از پزشکان و‏‎ ‎‏پرستاران‏ ‏‏باید از دکترهای محترم و پرستاران و کارکنان عزیز ... از پزشکان و‏‎ ‎‏پرستاران‏ ‏‏باید از دکترهای محترم و پرستاران و کارکنان عزیز بیمارستانها که‏‎ ‎‏فداکاران اسلام و ...

یادگار امام در «رزمایش برکت امام خمینی»: در اسلام فقر محترم نیست، اما فقیر محترم است

پرتال امام خمینی(س): با حضور آ برای رفع سختی و درد مردم تلاش داشته اند یاد کنیم. پزشکان و پرستاران کشورمان را روی سفید کردند و مدیریت خوبی را در بحث ...

صفحه 7 از 19 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >