تعداد 189 مورد یافت شد

واپسین لحظات زندگی امام

اکنون عقربه ساعت 20:22 شب را ن است و کسى هم یاراى کنترل جماعت حاضر که شامل خانواده امام، پرستاران و پزشکان و اعضاى دفتر امام هستند را ندارد. اصلاً ...

رفتن امام به بیمارستان در روز اول خرداد 68

امروز صبح، روز اول خرداد 1368 که رادیوى مخصوص ایشان را بیاورد. حاج احمد در کنار پرستاران که در اتاق و پشت دستگاه قرار دارند، مى‏نشیند و به ...

مجله نوجوان 48 صفحه 21

سوژه طلایی تاریخچه پرستاری بان نهضت علمی دانش پرستاری ، براساس تحقیق و عمل به وجود آمد و پرستاران توسعه نقشهای علمی را آغاز کردند و ماری آدلاید یکی ...

مجله نوجوان 14 صفحه 8

یاد دوست بر شاخههای نور خداو و اخلاص و اجر عنایت نما و به بازماندگان آنان و خاندان و پرستاران اینان، صبر و جزای خیر مرحمت فرما و اسرا و مفقودین ...

کنترل تک تک ضربان قلب امام

‏‏کنترل تک تک ضربان قلب بود توسط جناب آقای دکتر پور مقدس پزشک‏‎ ‎‏کشیک آن روز و پرستاران و خانواده محترم حیات دوباره یافتند.‏ ‏‏حضرت امام ... ‎‏فاصله چند متری محل سکونت حضرت امام قرار داشت و سه نفر از پرستاران فوق‏‎ ‎‏لیسانس و ورزیده بصورت کشیک هر 3 - 2 ساعت ... لحظه بواسطه دستگاه‏‎ ‎‏‎[[page 249]]‎‏مانیتورینگ فوق توسط پرستاران عزیز و پزشکان کنترل می‌شد کاری در خور تحسین‏‎ ‎‏به ... زیرا.‏ ‏‏1 - با زدن یک ضربه غیر طبیعی تارو پود وجود پرستاران عزیز و پزشکان‏‎ ‎‏همیشه هوشیار به لرزه در می‌آمد. ... ‎‏تیری زهرآگین قلب و مغز و سلسله عصبی و تار و پود وجود پرستاران و پزشکان را‏‎ ‎‏به هدف می‌گرفت و خدشه دار ...

هر روز با امام / ۱۸ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

قم، ۱۳۴۳_ نامه تشکر به آقای سی در جمع انجمن های اسلامی وزارت بهداری (ارزش کار اطبا و پرستاران)؛ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۴۱۲ – ۴۱۸ اهم ...

سیرت

طبق برنامه هفتگى یک بار نوار ک قلب امام نوار گرفته شود. آقاى دکتر پورمقدس به اتفاق یکى از پرستاران به طبقه پایین مى‏روند. به دلیل حضور افرادى از اعضاى ...

مجله نوجوان 48 صفحه 17

سوژه طلایی رشته پرستاری رشته پ در مراکز بهداشتی ، درمانی و آموزشی. بانوی چراغ به دست! پرستاران با لباس سفید و خستگی کاری زیاد ، از این سو به آن سو ...

مجله نوجوان 33 صفحه 11

امام و شهداء بر بالهای سبز نیا و اخلاص و اجر عنایت نما و به بازماندگان آنان و خاندان و پرستاران اینان ، صبر و جزای خیر مرهمت فرما و اسرا و مفقودین ...

مجله نوجوان 24 صفحه 13

آنجا نیست. دکتر بنسون خیلی آرا اینکه جان ما را در شب سوم نوامبر سال 1943 نجات داد. از طرف پرستاران: نزبیت، جونز و وینگلیت. حورده داستان کیک بهشتی ...

صفحه 8 از 19 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >