تعداد 184 مورد یافت شد

مجله نوجوان 14 صفحه 8

یاد دوست بر شاخههای نور خداو و اخلاص و اجر عنایت نما و به بازماندگان آنان و خاندان و پرستاران اینان، صبر و جزای خیر مرحمت فرما و اسرا و مفقودین ...

کنترل تک تک ضربان قلب امام

‏‏کنترل تک تک ضربان قلب بود توسط جناب آقای دکتر پور مقدس پزشک‏‎ ‎‏کشیک آن روز و پرستاران و خانواده محترم حیات دوباره یافتند.‏ ‏‏حضرت امام ... ‎‏فاصله چند متری محل سکونت حضرت امام قرار داشت و سه نفر از پرستاران فوق‏‎ ‎‏لیسانس و ورزیده بصورت کشیک هر 3 - 2 ساعت ... لحظه بواسطه دستگاه‏‎ ‎‏‎[[page 249]]‎‏مانیتورینگ فوق توسط پرستاران عزیز و پزشکان کنترل می‌شد کاری در خور تحسین‏‎ ‎‏به ... زیرا.‏ ‏‏1 - با زدن یک ضربه غیر طبیعی تارو پود وجود پرستاران عزیز و پزشکان‏‎ ‎‏همیشه هوشیار به لرزه در می‌آمد. ... ‎‏تیری زهرآگین قلب و مغز و سلسله عصبی و تار و پود وجود پرستاران و پزشکان را‏‎ ‎‏به هدف می‌گرفت و خدشه دار ...

هر روز با امام / ۱۸ خرداد / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

قم، ۱۳۴۳_ نامه تشکر به آقای سی در جمع انجمن های اسلامی وزارت بهداری (ارزش کار اطبا و پرستاران)؛ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۴۱۲ – ۴۱۸ اهم ...

سیرت

طبق برنامه هفتگى یک بار نوار ک قلب امام نوار گرفته شود. آقاى دکتر پورمقدس به اتفاق یکى از پرستاران به طبقه پایین مى‏روند. به دلیل حضور افرادى از اعضاى ...

مجله نوجوان 48 صفحه 17

سوژه طلایی رشته پرستاری رشته پ در مراکز بهداشتی ، درمانی و آموزشی. بانوی چراغ به دست! پرستاران با لباس سفید و خستگی کاری زیاد ، از این سو به آن سو ...

مجله نوجوان 33 صفحه 11

امام و شهداء بر بالهای سبز نیا و اخلاص و اجر عنایت نما و به بازماندگان آنان و خاندان و پرستاران اینان ، صبر و جزای خیر مرهمت فرما و اسرا و مفقودین ...

مجله نوجوان 24 صفحه 13

آنجا نیست. دکتر بنسون خیلی آرا اینکه جان ما را در شب سوم نوامبر سال 1943 نجات داد. از طرف پرستاران: نزبیت، جونز و وینگلیت. حورده داستان کیک بهشتی ...

مجله نوجوان 22 صفحه 12

به یاد شهیدان بارالها! این چه و اخلاص و اجر عنایت نما و به بازماندگان آنان و خاندان و پرستاران اینان، صبر و جزای خیر مرحمت فرما و اسرا و مفقودین ...

مجله نوجوان 15 صفحه 25

«پالام، پولوم، پی لیم» اولین ک تلویزیون از ما داشتند به طرز عیجبی ارام شدند و پزشکان و پرستاران به راحتی به مداوا و پانسمان شان پرداختند! ما هم با ...

هر روز با امام / ۱۶ اسفند / نگاهی به اتفاقات دوران حیات امام

نجف اشرف؛ ۱۳۴۸_ صدور نامه - ۳۳۹ *** مدرسه فیضیه قم؛ ۱۳۵۷ _ سخنرانی در جمع پزشکان و پرستاران قم؛ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۳۴۰ - ۳۴۳ *** قم؛ ... ۳۴۳ *** قم؛ ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع گروه دیگری از پزشکان و پرستاران؛ ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۳۴۴ - ۳۴۸ *** قم؛ ۱۳۵۷_ ...

صفحه 8 از 19 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >