تعداد 179 مورد یافت شد

اهمیت به دستور پزشک

‏‏ اهمیت به دستورات پزشک‏ ‏‏حضرت امام اهمیت زیادی به ...

6 - هدایتگری در برابر روابط عاطفی ایجاد شده بین پزشک و بیمار.

‏‏6 - هدایتگری در برابر روابط عاطفی ایجاد شده بین پزشک ...

گزارش دکتر احمد نوربالا

‏‏گزارش دکتر احمد نوربالا‏ ‏‏مسئولی مرکز درمانی ...

ایجاد حس اتکای به نفس

‏‏ ایجاد حس اتکای به نفس‏ ‏‏عظمت حضرت امام گاه باعث ...

حافظه امام

‏‏ دقّت و حافظه حضرت امام‏ ‏‏دقت حضرت امام در شناخت ...

گزارش دکتر محمد فرهادی

‏‏گزارش دکتر محمد فرهادی‏ ‏‏متخصص گوش حلق ...

بسته بودن دست ما

‏‏بسته بودن دست ما در تجویز داروهای مؤثر‏ ‏‏بطور کلی ...

اجرای دستورات پزشک توسط امام

‏‏ اجرای دستورات پزشک توسط حضرت امام‏ ‏‏همانگونه که ...

تشکیل تیم پزشکی ثابت برای مراقبت دایمی از حضرت امام (در حال سلامت و بیماری)

‏‏ تشکیل تیم پزشکی ثابت‏‏ برای مراقبت دایمی از حضرت ...

دقت امام

‏‏ دقّت حضرت امام‏ ‏‏دقّت حضرت امام فوق العاده بود. ...

صفحه 1 از 18 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >