تعداد 59716 مورد یافت شد

* دست اندرکاران گزینش دانشگاه ها، در نامه ای به محضر امام خمینی ، یادآور شدند که ضوابط گزینش داوطلبان ورود به دانشگاه‏ها که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است با مفاد پیام امام خمینی در سال 63 و هشدار ایشان نسبت به نفوذ عناصر مخالف به دانشگاه‏ها مغایرت دارد. امام خمینی آقای خامنه ای رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب فرهنگی را مأمور رسیدگی به این امر کردند. * امام خمینی در جواب اشکالات آقای محمدحسن قدیری درباره فتاوی اخیر امام در مورد شطرنج و آلات موسیقی ، در نامه ای خطاب به وی به اشکالات ایشان پاسخ دادند و فرمودند: «اینجانب لازم است از برداشت جنابعالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم ... .آن گونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند». امام پس از ارائه ادله علمی و فقهی درباره فتاوی خود فرمودند: «شما را نصیحت می کنم تحت تأثیر مقدس نماها و آخوندهای بیسواد واقع نشوید چرا که اگر بنا است با اعلام و نشر حکم خدا به مقام و موقعیتمان نزد مقدس نماهای احمق و آخوندهای بیسواد صدمه ای بخورد، بگذار هرچه بیشتر بخورد».

* دست اندرکاران گزینش دانشگاه ها، در نامه ای به محضر ...

اسلام ناب در کلام و پیام امام خمینی (س)

کتاب «اسلام ناب در کلام و پیام امام خمینی ...

پیام امام خمینی به گورباچف

گورباچف آخرین صدر هیأت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی دست به ...

قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)

کتاب "قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)" به کتابخانه ...

صفحه 1 از 5972 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >