تعداد 24155 مورد یافت شد

آسیب شناسی کسب و کارهای خرد و اکوسیستم بنگاه های کوچک و متوسط

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد د است که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور، توجه به کسب و کارهای خانگی و خرد از اهمیت بسیاری برخوردار است. او می گوید ... و خرد از اهمیت بسیاری برخوردار است. او می گوید این کسب و کار ها ابتدا نیازمند حمایت و تامین مالی با نرخ های پایین ... بازار و مقیاس اند. بنابراین باید انتظارمان را در این کسب و کار ها محدود کنیم و باید بپذیریم نوع کیفیت کالا و میزان قیمت ... نوع کیفیت کالا و میزان قیمت تمام شده کالا در این کسب و کار ها با بنگاه های بزرگ اقتصادی متفاوت است. پرتال امام ... در سخنان امام خمینی (س) می توان لزوم توجه به کسب و کار های کوچک را یافت. او تأکید می کند: «توجه دولت به صنایع ...

معرفت شناسی کار و کارگر در اندیشه امام خمینی(س)

به مناسبت هفته کارگر نقبی به فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی در حیطه کار ... کارگر نقبی به فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی در حیطه کار حقایقی مهم را نشان می دهد. حقایقی که روشن می‌سازد مقوله ... حقایقی مهم را نشان می دهد. حقایقی که روشن می‌سازد مقوله کار و کارگری خود در دین اسلام و مبانی جامعه اسلامی به عنوان ... مهم را نشان می دهد. حقایقی که روشن می‌سازد مقوله کار و کارگری خود در دین اسلام و مبانی جامعه اسلامی به عنوان عنصری ... به عنوان عنصری محوری مطرح بوده و جریانات و احزابی که کار و کارگر را نیرویی سکولار می‌پسندد اساسا ناصحیح می‌باشد. ...

امام خمینی در پیامی 11 اردیبهشت 58 فرمودند: "...کارگرهای ما اشخاصی هستند که مدیر جامعه انسانیت هستند. اداره امور مملکت ها، اداره امور کشورها به دست ...

- امام خمینی در پیامی 11 اردیبهشت 58 فرمودند: "...کارگرهای ما اشخاصی هستند که مدیر جامعه انسانیت هستند. اداره ... دست این هاست؛..." (صحیفه امام؛ ج: 7؛ ص: 174) به عنوان یک کارگر می خواهم بدانم، با توجه به این مسئولیت مهمی که از نظر ... آثار منتشر شده از امام خمینی (س) کثرت استفاده از مفهوم کار و کارگر بیانگر اهمیت موضوع در جهان بینی ایشان است. ضمن ... منتشر شده از امام خمینی (س) کثرت استفاده از مفهوم کار و کارگر بیانگر اهمیت موضوع در جهان بینی ایشان است. ضمن این که ... ایشان است. ضمن این که در همان پیامی که به مناسبت روز جهانی کارگر نوشتند و بخشی از آن در سئوال بالا آمده است، چنین ...

ارزش کار و کارگر

امام خمینی (س) زنده بودن روح کار و کارگری را یکی از عوامل شادابی جامعه و پیشرفت و ترقی در ... خمینی (س) زنده بودن روح کار و کارگری را یکی از عوامل شادابی جامعه و پیشرفت و ترقی در ابعاد ... مادی و معنوی می دانستند و همواه پیرامون ابعاد گوناگون کار و کارگری مطالبی بیان می فرمودند. اینک به مناسبت ... و معنوی می دانستند و همواه پیرامون ابعاد گوناگون کار و کارگری مطالبی بیان می فرمودند. اینک به مناسبت بزرگداشت روز ... مطالبی بیان می فرمودند. اینک به مناسبت بزرگداشت روز کارگر به گزیده ای از این رهنمودها اشاره می شود: هر روز، روز ...

به مناسبت روز جهانی کار، آقای احمد توکلی وزیر کار و امور اجتماعی و کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام برای حاضران ...

به مناسبت روز جهانی کار، آقای احمد توکلی وزیر کار و امور اجتماعی و کارگران ... به مناسبت روز جهانی کار، آقای احمد توکلی وزیر کار و امور اجتماعی و کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی کشور با ... روز جهانی کار، آقای احمد توکلی وزیر کار و امور اجتماعی و کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی کشور با امام خمینی دیدار ... با امام خمینی دیدار کردند. امام برای حاضران دربارة اهمیت کار و کارگر در اسلام و ارزش کار کارگران در حفظ استقلال و قطع ... خمینی دیدار کردند. امام برای حاضران دربارة اهمیت کار و کارگر در اسلام و ارزش کار کارگران در حفظ استقلال و قطع ...

حذف فوری غنای تکاثری ، مسوولیت حکومت اسلامی است

دکتر راغفر در همایش کار و محرومیت در گفتمان امام گفت: حضرت امامعبارتی دارند که ... امام گفت: حضرت امامعبارتی دارند که شاید در تاریخ حمایت های کارگری بی نظیر باشد، امام می فرمایند خدا هم کارگر و هم مبدا ... حمایت های کارگری بی نظیر باشد، امام می فرمایند خدا هم کارگر و هم مبدا کار است صحیفه امام، جلد 7 صفحه 172-176 هیچ ... بی نظیر باشد، امام می فرمایند خدا هم کارگر و هم مبدا کار است صحیفه امام، جلد 7 صفحه 172-176 هیچ تعبیری نمی ... جلد 7 صفحه 172-176 هیچ تعبیری نمی تواند براهمیت نقش کار و کارگر تا این حد موجز و عمیق باشد. در واقع تأکید ایشان ...

تببین ویژگی های انقلاب فرهنگی در کلام امام

یک سال پس از انتصاب اعضای جدید می‏ کنند. این از چیزهایی است که از دانشگاه می آید این کار، چنانچه از حوزه‏ های علمیه می‏ آید این کار، از این جهت، ... می آید این کار، چنانچه از حوزه‏ های علمیه می‏ آید این کار، از این جهت، خیلی مهم است این امر.» حضرت امام(س) در ... یک نفر عرض می‏ کنم- یک نفر آدم با یک انگیزه خوبی بخواهد یک کار خوبی به نظر خودش انجام بدهد و او بد باشد، این آدم مُصاب ... به نظر خودش انجام بدهد و او بد باشد، این آدم مُصاب است لکن کارش خلاف است. یک اشخاصی می‏ شود که یک کارهای خوبی انجام می‏ ... آدم مُصاب است لکن کارش خلاف است. یک اشخاصی می‏ شود که یک کارهای خوبی انجام می‏ دهند با انگیزه بد. مثلًا یک کسی کشف یک ...

از «شمسۀ عرفان» تا «محّمدِ وجود»

از «شمسۀ عرفان» تا «محّمدِ وجو با شکل و قطع رحلی در دستور تجدید چاپ قرار گرفت. گروهی از همکاران مجرب برای چاپ دیوان در شکلی نو و متناسب با مضامین ... در شکلی نو و متناسب با مضامین اشعار حضرت امام مشغول به کار شدند. کار این گروه نزدیک به اتمام است و بزودی چاپ جدید ... نو و متناسب با مضامین اشعار حضرت امام مشغول به کار شدند. کار این گروه نزدیک به اتمام است و بزودی چاپ جدید دیوان اشعار ... اشعار حضرت امام را شاهد خواهیم بود. برای اطلاع از کم و کیف کار مصاحبه ای گروهی با همکاران اقدام کننده داشتیم که حاصل آن ... بود. برای اطلاع از کم و کیف کار مصاحبه ای گروهی با همکاران اقدام کننده داشتیم که حاصل آن در پی به نظر خوانندگان ...

انتقاد امام از برخوردهای ناسالم و تاکید بر تفکیک قوا/ عمل افراد و ارگان ها به وظیفه قانونی و مداخله ننمودن در امور یکدیگر

فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش دخالت بکند، ارگانهای دیگر در جای دیگر، فاسد می شود این کار. هر کس باید کار خودش را خوب انجام بدهد، اگر در یک مملکتی ... ارگانهای دیگر در جای دیگر، فاسد می شود این کار. هر کس باید کار خودش را خوب انجام بدهد، اگر در یک مملکتی همه گروههایی که ... که هستند، همه جاهایی که اشخاص هستند و گروهها هستند، کار خودشان را خوب انجام بدهند، یک مملکت منظم می شود، یک ... مملکتی می شود که پیشبرد می کند. اما اگر بخواهد هر کسی در کار دیگری دخالت بکند، من بیایم دخالت کنم در کار شما، شما ... هر کسی در کار دیگری دخالت بکند، من بیایم دخالت کنم در کار شما، شما بیایید دخالت کنید در کار ما، نه من کارم را می ...

عمل به قانون و پرهیز از مداخله در امور یکدیگر، وظیفه شرعی-الهی همه اشخاص و نهادها

فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش دخالت بکند، ارگانهاى دیگر در جاى دیگر، فاسد مى‏شود این کار. هر کس باید کار خودش را خوب انجام بدهد، اگر در یک مملکتى ... ارگانهاى دیگر در جاى دیگر، فاسد مى‏شود این کار. هر کس باید کار خودش را خوب انجام بدهد، اگر در یک مملکتى همه گروههایى که ... که هستند، همه جاهایى که اشخاص هستند و گروهها هستند، کار خودشان را خوب انجام بدهند، یک مملکت منظم مى‏شود، یک ... مملکتى مى‏شود که پیشبرد مى‏کند. اما اگر بخواهد هر کسى در کار دیگرى دخالت بکند، من بیایم دخالت کنم در کار شما، شما ... هر کسى در کار دیگرى دخالت بکند، من بیایم دخالت کنم در کار شما، شما بیایید دخالت کنید در کار ما، نه من کارم را ...

صفحه 1 از 2416 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >