تعداد 176 مورد یافت شد

ماجرای مناقشه ژیسکاردستن با کارتر و تشکر امام از وی

چند روزپس از پایان کنفرانس گوادلوپ کارتر پیامی برای امام می فرستد که در آن با کمال وقاحت اعلام ... آمدند. مشروح این دیدار و پاسخ های کوبنده امام به پیغام کارتر خواندنی است که از نظر می گذرد: نماینده ژیسکاردستن: ... است که براى آیت اللَّه دارند. این پیغام از طرف پرزیدنت کارتر براى امام مى‏باشد. وى در مکالمه تلفنى، از پرزیدنت ... درخواست نموده است که این پیغام را به شما برسانیم‏پرزیدنت کارتر در پیغام خود، خواسته است که آیت اللَّه تمامى نیروى خود ... قمارى است که به تلفات زیادى منجر خواهد شد. به نظر پرزیدنت کارتر احتراز از هر گونه انفجارى در ایران، به نفع همه خواهد ...

تأملی در پیام حضرت امام(س) در مورد واقعه طبس

محمد مهدی سیفی پیروزی انقل انقلاب اسلامی و از سوی دیگر ورود شاه به آمریکا با اجازه کارتر (رئیس جمهور وقت آمریکا) فصل جدیدی را در روابط ایران و ... و بازگشت گرفتند. با شکست تجاوز نظامی آمریکا، بلافاصله کارتر طی بیانیه ای که از طریق رادیو آمریکا در سراسر جهان پخش ... 1980 در مقاله‌ای تحت عنوان «شکست در صحرا» نوشت: « مأموریت کارتر برای نجات گروگان ها در درون شعله ها فرو رفت. برای ... کارتر برای نجات گروگان ها در درون شعله ها فرو رفت. برای کارتر به طور اخص و برای آمریکا به طور اعم، ماجرای طبس یک ... « ملت رزمنده ایران، دخالت نظامى امریکا را شنیدید و عذرهاى کارتر را نیز شنیدید. این جانب که کراراً گفته‏ام کارتر براى ...

امام خمینی: کارتر با این عمل ناشیانه حیثیت سیاسى خود را به صفر رساند

پنجم اردیبهشت 1359 یکی از روزه پس از واقعه طبس به ایران در پیامی به ملت ایران به اشتباه کارتر و نتایج آن اشاره کردند و فرمودند «اشتباه کارتر در آن ... به اشتباه کارتر و نتایج آن اشاره کردند و فرمودند «اشتباه کارتر در آن است که گمان مى کند با دست زدن به این مانورهاى ... ملت رزمنده ایران، دخالت نظامى امریکا را شنیدید و عذرهاى کارتر را نیز شنیدید. این جانب که کراراً گفته ام کارتر براى ... و عذرهاى کارتر را نیز شنیدید. این جانب که کراراً گفته ام کارتر براى وصول به ریاست جمهورى حاضر است به هر جنایتى دست ... بکشد، شواهد آن یکى پس از دیگرى ظاهر شده و مى شود؛ و اشتباه کارتر در آن است که گمان مى کند با دست زدن به این مانورهاى ...

حماسه شن ها

در سحرگاه پنجم اردیبهشت 1359 و افراد وابسته به ساواک در آن حضور داشتند و تحت نظارت مستقیم کارتر رئیس جمهور و ویر دفاع و دو نفر از مشاوران کاخ سفید ... ملت رزمنده ایران، دخالت نظامى امریکا را شنیدید و عذرهاى کارتر را نیز شنیدید. این جانب که کراراً گفته ام کارتر براى ... و عذرهاى کارتر را نیز شنیدید. این جانب که کراراً گفته ام کارتر براى وصول به ریاست جمهورى حاضر است به هر جنایتى دست ... بکشد، شواهد آن یکى پس از دیگرى ظاهر شده و مى شود؛ و اشتباه کارتر در آن است که گمان مى کند با دست زدن به این مانورهاى ... نیست، از راه خودش که راه خدا و انسانیت است منصرف کند. کارتر باز احساس نکرده با چه ملتى روبروست و با چه مکتبى بازى ...

پاسخ امام به پیغام کارتر درباره بختیار

شاه پس از آنکه کریم سنجابی خوا است که براى آیت اللَّه دارند. این پیغام از طرف پرزیدنت کارتر براى امام مى‏ باشد. وى در مکالمه تلفنى، از پرزیدنت ... نموده است که این پیغام را به شما برسانیم‏. پرزیدنت کارتر در پیغام خود، خواسته است که آیت اللَّه تمامى نیروى خود ... قمارى است که به تلفات زیادى منجر خواهد شد. به نظر پرزیدنت کارتر احتراز از هر گونه انفجارى در ایران، به نفع همه خواهد ... خروج شاه قطعى است، و در آینده نزدیکى رخ خواهد داد. به نظر کارتر مناسب خواهد بود که وضعیت را تماماً زیر کنترل خود ... نخواهد بود که یک دوره سکوت و آرامش به وجود آید؟ پرزیدنت کارتر آرزو دارد که این پیغام، کاملًا مخفى و محرمانه بماند. ...

امام خمینی: کارتر با این عمل ناشیانه حیثیت سیاسى خود را به صفر رساند

پنجم اردیبهشت 1359 یکی از روزه پس از واقعه طبس به ایران در پیامی به ملت ایران به اشتباه کارتر و نتایج آن اشاره کردند و فرمودند «اشتباه کارتر در آن ... به اشتباه کارتر و نتایج آن اشاره کردند و فرمودند «اشتباه کارتر در آن است که گمان مى‏کند با دست زدن به این مانورهاى ... رزمنده ایران، دخالت نظامى امریکا را شنیدید و عذرهاى کارتر را نیز شنیدید. این جانب که کراراً گفته‏ام کارتر براى ... و عذرهاى کارتر را نیز شنیدید. این جانب که کراراً گفته‏ام کارتر براى وصول به ریاست جمهورى حاضر است به هر جنایتى دست ... بکشد، شواهد آن یکى پس از دیگرى ظاهر شده و مى‏شود؛ و اشتباه کارتر در آن است که گمان مى‏کند با دست زدن به این مانورهاى ...

انتقاد شدید امام از عملکرد پاپ درباره مسائل جهانی

امام خمینی در روز نوزدهم آبان یوغ استعمار و فشار خصوص امریکا، و اخیراً فشار خصوص آقاى کارتر هستند، و گوش میلیونها جمعیت مستضعف، انتظار نوازشى از ... و استفسار کند که این ملت چرا به این طور مى گذراند. و از کارتر بپرسد، استیضاح کند که چرا یک همچو آدمى را شما مسلط ... همچو آدمى را شما مسلط کردید بر این ملت. و الآن هم بپرسد از کارتر که چرا یک نفرى که سى و چند سال جنایت کرده است، خیانت ... باز در آنجا هم مى خواهید توطئه بکنید؟ ما از دست و پا کردن کارتر هیچ تعجب نداریم، براى اینکه او مردى است سیاسى و نه به ... و نه به معناى سیاست سالم، به معناى سیاستى که در نظر امثال کارتر است، به هر طور که شده است براى منافع خودش، براى منافع ...

نامه محرمانه کارتر به امام؛ پذیرش حقایق جدید

یکصد و چهل روز بعد در ۴ فروردین ۱۳۵۹ کارتر نامه ­ای محرمانه خطاب به امام می­ نویسد و اعلام می­ ... امام خمینی با شجاعتی خارق ­العاده دستور می­ دهد تا نامه کارتر منتشر شود. در آمریکا انتشار این نامه یک افتضاح سیاسی ... منتشر شود. در آمریکا انتشار این نامه یک افتضاح سیاسی برای کارتر بود. آمریکا از دست ایران و دانشجویان به شدت عصبانی ... کند. اما در ایران گویی جشن برپا بوده است. امام خمینی از کارتر به خاطر قطع رابطه با ایران تشکر می­ کند و می­ گوید: ... نمی­ توان ۹۰ کماندو و سی گروگان را از ایران خارج کند؛ کارتر با توقف عملیات موافقت کرد. کاخ سفید در نیمه شب اعلام ...

امام در پاسخ به انتقاد صریح خبرنگار آمریکایی چه گفت

مصاحبه نسبتا مفصل امام خمینی(س و تا نیاید دست از این گروگانها برداشته نخواهد شد. و چرا کارتر این قدر اصرار دارد که شاه را نگه دارد. اما راجع به ... و در محاکمه، محکمه هر جور حکم کرد عمل بشود. و اما اینکه کارتر اصرار دارد به اینکه ایشان نیاید، باید ما ببینیم که این ... ایشان نیاید، باید ما ببینیم که این از باب این است که آقاى کارتر بشر دوست است و حس انساندوستى این آقا، این آقاى کارتر ... آقاى کارتر بشر دوست است و حس انساندوستى این آقا، این آقاى کارتر او را وادار کرده است که این قدر اصرار بکند و در مقابل ... است انساندوست و براى انساندوستى این نحو مى کند؟ ما در آقاى کارتر این انساندوستى را سراغ نداریم. براى اینکه از اعمال ...

سخنرانی های روزانه امام در فرانسه با هدف افشای سیاست های رژیم شاه و امریکا

پرتال امام خمینی: روز 29 مهر 1 انقلاب سپس در 29 مهر 1357 در پاسخ سخنان جیمى کارتر رئیس جمهورى امریکا مبنى بر حمایت از شاه، دو سخنرانى ... بر حمایت از شاه، دو سخنرانى مهم ایراد کردند و ضمن آن، گفتۀ کارتر را که «مخالفتهاى اخیر با شاه، به سبب اعمال یک دموکراسى ... تند و قاطع در ایران بوده[3]»، به باد تمسخر گرفتند. کارتر، در زمانى این سخنان را در کنفرانس مطبوعاتى اش عنوان ... که ویلیام سولیوان سفیر کبیرش در ایران معتقد بود: «حکومت کارتر، مسألۀ حقوق بشر و احترام به اصول و موازین حقوق بشر را ... محمدرضاـ به امر خارجیها و قواى متفقین، اشاره مى کنند و از کارتر مى پرسند: «در کدام دوره ها از این دوره هایى که ما ...

صفحه 1 از 18 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >