تعداد 6 مورد یافت شد

چرا بنیانگذار جمهوری اسلامی، سرانجام دستور استفاده از قوای مسلح در کردستان را صادر کرد؟

این یک پرسش تاریخی است و می با به مسلح کردن و تجهیز نیروهای خود پرداختند که این مسئله در کردستان بیش از مناطق دیگر مشهود بود. همزمان در بلوچستان، ... و توازن سیاسی و امنیتی در کل کشور را مختل نموده بودند. در کردستان دو گروه عمده و معروف سیاسی به نام های کومله و حزب ... دو گروه عمده و معروف سیاسی به نام های کومله و حزب دموکرات کردستان، به همراه روحانیون بومی نظیر شیخ عزالدین حسینی و ... حمایت گروه های مارکسیست و مجاهدین خلق که از سراسر ایران در کردستان گرد آمده بودند، به صورت گسترده و دامنه داری به طرح ... رفته و کوشیدند با تفاهم و حتی دادن امتیازاتی به شورشیان کردستان، جلوی ناآرامی ها و آشوب ها را بگیرند. اما به محض ...

با توجه به سخنان امام در جلد 9 صحیفه صفحه 281 تا 284 که می گویند «و اما اشتباهی که ما کرده ایم این بود که به طور انقلابی عمل نکردیم...» آیا امام ...

در سخنرانی مورد نظر، امام خمین های ضد انقلاب جمع شده از سراسر ایران و حتی خارج از کشور در کردستان که علاوه بر ارتکاب جنایات و فجایع دردناک، زمینه ... ارتکاب جنایات و فجایع دردناک، زمینه تجزیه ایران و جداسازی کردستان را فراهم می ساختند، حضرت امام از صدر تا ذیل مسئولین ...

در اوایل استقرار جمهوری اسلامی امام ابتدا به قم عزیمت نموده و پس از مدتی به تهران مراجعت کردند. علت این هجرت به قم و مراجعت چیست؟

در مجموعه مصاحبه های متعددی که درگیری های محلی در داخل و بعضی استان های مرزی کشور نظیر کردستان، ترکمن صحرا، سیستان بلوچستان، خوزستان و... دست به ...

در دیدارهای پیش از انقلاب بنیانگذار جمهوری اسلامی با اعضای جبهه ملی چه گذشت؟

لازم به یادآوری است در سال 134 گرفتند و آقای سنجابی پس از 14 ماه زندگی مخفی از طریق مرز کردستان به ترکیه و سپس به آمریکا رفت و خاطرات خود را با ...

اوائل پیروزی انقلاب اسلامی امام ابتدا به قم مهاجرت نموده و سپس به تهران مراجعت کردند، علت این مهاجرت و مراجعت چه بوده است؟

در مجموعه مصاحبه‌های متعدد درگیری‌های محلی در داخل و بعضی استان‌های مرزی کشور نظیر کردستان، ترکمن صحرا، سیستان و بلوچستان، خوزستان و... دست به ...

محورهای اختللاف مسلمانان صدر اسلام از منظر امام خمینی

خطوط کلی انحراف و اختلاف مسلما قبل از پیروزی انقلاب یعنی در 18 بهمن 57 که جمعی از مردم کردستان به سرپرستی احمد مفتی ­زاده در مدرسه علوی با امام ...