تعداد 5 مورد یافت شد

مجله کودک 150 صفحه 39

((تورتیلا)) غذای ملی مردم مکزی ناحیه و لایه در خورشید، شعله های خورشیدی یا ((کرونا)) نام دارد که گازهای داغی از مرکز خورشید را با خود به ... از مرکز خورشید را با خود به بیرون حمل می کند. تصویر یک کرونا [[page 39]] ...

مجله کودک 466 صفحه 39

نون نون می­کنه. طفلکی تقصیری نیما.)) بالاترین ناحیه در خورشید، شعلههای خورشیدی یا «کرونا» نام دارد که گازهای داغی از مرکز خورشید را با خود به ...

مجله کودک 321 صفحه 38

بیایید نقاشی کنیم پاراسارولوفو هم با خط هایی ساده مشخص می کنیم . شعله های خورشیدی یا « کرونا » سبب رها شدن ذرات پر انرژی در فضا می شود . این ذرات ...

مجله کودک 149 صفحه 8

سگ کوچولو با دیدن این وضعیت عص و از هیدروژن داغ انباشته شده اند. به شعله های سطح خورشید ((کرونا)) گفته می شود. پاره ای از اختلالات مخابراتی و ماهواره ... شود. پاره ای از اختلالات مخابراتی و ماهواره ای به دلیل شدت کروناهای خورشیدی است. [[page 8]] ...

مجله کودک 465 صفحه 7

آه! اما ببین آن طرفتر لرز گنجش و از هیدروژن داغ انباشته شدهاند. به شعلههای سطح خورشید «کرونا» گفته میشود. [[page 7]] ...